Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2015 -Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno v znení dodatkov VZN - 09/2016 a VZN - 07/2017

Zverejnené: 04.03.2020

Súbory na stiahnutie