Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Aj výrub stromov má svoje pravidlá

Zverejnené: 08.02.2023 10:46:00
obr: Aj výrub stromov má svoje pravidlá

Technické služby Brezno každoročne vykonávajú výrub drevín, a to v období vegetačného pokoja od 1. októbra do 31. marca. Realizujú ho v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, na základe terénnych obhliadok spoločne s odborom životného prostredia a po dôkladnom posúdení zdravotného stavu stromov.

 

Nie každá žiadosť znamená, že drevina bude vyrúbaná

Výrub drevín si Brezňania musia odsúhlasiť na schôdzi vlastníkov bytov, doložiť o tom zápisnicu ako aj zoznam, v ktorom je uvedené číslo vchodu, bytu, meno, súhlas alebo nesúhlas s výrubom dreviny a podpis. Súhlasiť musia 2/3 obyvateľov celého bytového domu, nielen vchodu, ktorého sa výrub dreviny týka. Každé vydané rozhodnutie určuje, čo je potrebné za vyrúbané dreviny urobiť. Buď je to náhradná výsadba, alebo je to povinnosť uhradiť spoločenskú hodnotu drevín. Nie každá žiadosť obyvateľov však znamená, že daná drevina bude ozaj vyrúbaná. Na to sú stanovené presné legislatívne podmienky, ktoré treba dodržať. Takýto proces trvá aj rok.

Spoluvlastníci by mali voči sebe a svojmu okoliu vystupovať viac empaticky

Celý proces funguje tak, že vlastníci bytových domov žiadajú o výrub drevín prostredníctvom svojich správcov, ktorí žiadosti zašlú na Technické služby a tie ich doručia mestu. Po novom však mesto a Technické služby odporúčajú, aby vlastníci bytových domov žiadali o výrub prostredníctvom svojich správcov, bytových družstiev, ktoré kompletnú žiadosť zašlú mestu. „Dôvodom je, že TS ako správca zelene by mali viac času venovať sa predchádzaniu výrubom – ošetrovanie, zdravotný rez, a hlavne obyvatelia bytových domov by niesli zodpovednosť za svoje požiadavky, či už finančného charakteru (nielen správne poplatky, ale i realizácia náhradnej výsadby), ako aj za svoje rozhodnutie – okolie bytových domov. Toto by si mali spoluvlastníci resp. podielnici aj nebytových priestorov uvedomiť a vystupovať voči sebe a svojmu okoliu viac empaticky,“ uviedol vedúci odboru životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu v Brezne Peter Tichý.

Výrub môže začať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia

Obyvatelia Brezna podali 39 žiadostí o výrub drevín, pričom väčšinu z nich mesto vybavilo k spokojnosti občanov. Technické služby začali s výrubom po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. „Tým, že mesto je povinné zverejňovať žiadosti o výrub, do konaní sa prihlasujú mimovládne organizácie. Na pojednávaní sa však nezúčastňujú, požadujú predkladanie podkladov, nedávajú, resp. veľmi sporadicky sa vyjadrujú, a potom sa častokrát bez dôvodu odvolávajú voči vydaným rozhodnutiam. V podstate majú len práva a žiadne povinnosti,“ dodal Tichý.

 Výrub drevín v Brezne stále prebieha a potrvá až do 31. marca v rôznych lokalitách mesta, napríklad už ho vykonali na ŠLN a na Mazorníkove. Drevinová štruktúra je rôzna, prevažne ide o ihličnaté stromy - smrek, tuja, borovice, ale aj listnaté ako javor, jaseň, lipa. Techničiari sa prispôsobujú počasiu, ktoré v týchto dňoch nie je veľmi priaznivo naklonené.

Medzi dôvody nepatrí nedostatok signálu, padanie lístia či tienenie stromov

Treba mať na zreteli, že aj výrub drevín má svoje pravidlá. Každá žiadosť o výrub musí byť odôvodnená. „Prioritne posudzujeme zdravotný stav drevín (poškodenie, ochorenie a pod.), následne aj realizáciu stavebnej činnosti (v priamej súvislosti s kultúrou pozemku, územným plánom a pod.), druh dreviny, jej lokalizáciu, estetické a ekologické funkcie v lokalite, jej význam pre životné prostredie, ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Avšak pri vydávaní súhlasu berieme do úvahy aj možný vznik škody na majetku (blízkosť rastu pri bytovom dome, možný priebeh inžinierskych sietí alebo rast v ich ochrannom pásme a pod.). Požiadavky ľudí na výrub sú však čoraz viac „kontroverznejšie“, od tienenia, cez bránenie signálu televízneho vysielania až po padanie lístia, príp. iných rastlinných sekrétov v čase kvitnutia, pučania či smoly v priestoroch parkovacích miest. Treba si však uvedomiť, že to nie je opodstatnený dôvod na výrub,“ uzavrel Peter Tichý.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

20.03.2023 11:25:33 Mesto Brezno

Hlasujte za najkrajšiu pamiatku roka, na ktorú je nominovaná aj mestská veža v Brezne

Dominanta mesta – mestská veža, sa s celou svojou krásou uchádza o priazeň v súťaži o najkrajšiu obnovenú pamiatku Kultúrna ...

20.03.2023 11:24:36 Mesto Brezno

Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu. Vďaka nej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie o dianí v Brezne získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu Brezno. Od ...

20.03.2023 11:23:08 Kultúra a šport

Zuzana Tlučková: V Brezne máme výborné publikum a teším sa, že čoskoro prídeme s komédiou Klimaktérium

Hlavnou hviezdou predstavenia Pi čaj, miláčik! bola  Zuzana Tlučková, ktorá si v postave režisérky Kláry získala publikum. ...

20.03.2023 11:22:01 Kultúra a šport

Do mestského domu kultúry zavítala hra s chytľavým názvom a skvelým hereckým obsadením

V Brezne na doskách, ktoré znamenajú svet, stáli obľúbení profesionálni herci a herečky. Za svoje umelecké ...

20.03.2023 11:20:47 Mesto Brezno

V Brezne diskutovali s odborníkmi o zlepšení kvality ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia u nás a ako ju vylepšiť? Touto témou sa zaoberali účastníci workshopu v rámci ...

20.03.2023 11:19:45 Mesto Brezno

Zástupcovia mesta čítali deťom v školách

V breznianskych základných školách Marec – mesiac knihy oslávili tradičným spôsobom. Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch primátor ...

20.03.2023 11:17:54 Mesto Brezno

Škôlkari na návšteve radnice

Deti z Materskej školy na Hradbách pri Základnej škole Pionierska 2 zavítali na mestský úrad. V rámci prehliadky ...

13.03.2023 14:16:43 Mesto Brezno

Primátor so svojimi zástupcami zablahoželal ženám k ich sviatku

Medzinárodný deň žien si pripomenuli aj v Brezne. Vedenie mesta zablahoželalo dámam k ich sviatku v zariadeniach pre seniorov, ...

13.03.2023 14:15:39 Mesto Brezno

Mesto sa snaží motivovať marginalizované rómske komunity k uprataniu okolia ich obydlí

Mesto Brezno pravidelne organizuje brigády v lokalitách, kde žijú rómske komunity. K údržbe obydlí a ich okolia obyvateľov motivuje, ...

13.03.2023 14:14:59 Mesto Brezno

Odovzdanie výťažku z fašiangov

Vedenie mesta minulý týždeň v utorok odovzdalo výťažok z fašiangových osláv rodine Ridzoňovej, ktorá vyzbierané finančné prostriedky použije ...

13.03.2023 14:14:04 Mesto Brezno

V Brezne darovali viac ako 14 a pol litra krvi

Od minulého roka v breznianskej synagóge funguje pravidelný mobilný odber krvi, ktorý realizujú v synagóge. Drahocennú tekutinu prišlo ...

13.03.2023 14:11:58 Mesto Brezno

O služby v mestskej knižnici je zo strany nových čitateľov čoraz väčší záujem

S mesiacom marec sa neodmysliteľne spája kniha. Ako zhodnotili v breznianskej knižnici, dobrou správou je, že ľudia ...