Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zrealizované / fondy EÚ

Projekty zrealizované s podporou fondov Európskej únie v rokoch

 

 

 

2018 - 2019

NÁZOV PROJEKTU
Program / Registračné číslo / Čerpaná suma


Občianska poriadková služba v meste Brezne
OP ĽZ/ 312051J356/  68.498,67 €

 

 

2011 - 2017

NÁZOV PROJEKTU
Program / Registračné číslo / Čerpaná suma


Prestavba a nadstavba Základnej školy Pionierska 2, Brezno
Regionálny operačný program / 22110120147 / 1 730 958,98 €

Rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ Karola Rapoša,Brezno
Regionálny operačný program / 22110120843 / 576 053,08 €

Stavebné úpravy synagóga Brezno
Regionálny operačný program / 22130120110 / 797 875,88 €

Rekonštrukcia Námestia gen. M. R. Štefánika v Brezne - III. etapa
Regionálny operačný program / 22140120444 / 1 162 382,54 €

Brezno - Podkoreňová vodovod, kanalizácia a ČOV
OP Životné prostredie / 24110110115 / 3 440 104,70 €

Brezno - splašková kanalizácia, vodovod - ulica Potočná, Poľná, Hlboká, Cesta osloboditeľov, IBV Rovne
OP Životné prostredie / 24110110192 / 4 768 220,25 €

Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne
OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast / 25120220498 / 459 274,04 €

Vzdelávanie-cesta k integrácii marginalizovaných rómskych komunít
OP Vzdelávanie / 26130130091 / 145 427,12 €

Realizácia terénnej sociálnej práce v meste Brezno
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia / 27120130221 / 59 893,60 €

Služby starostlivosti pre dieťa a rodinu
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia / 27120130433 / 79 649,60 €

TSP v meste Brezno
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia / 27120130500 / 30 991,93 €

Komunitná synergia mesta Brezno
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia / 27120230152 / 80 257,85 €