Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Breznianska cyklotrasa narazila na petíciu Valašťanov

Zverejnené: 20.04.2020 15:45:02
obr: Breznianska cyklotrasa narazila na petíciu Valašťanov

Prebiehajúca výstavba breznianskej cyklotrasy sa náhle stretla s nevôľou časti obyvateľov Valaskej. Prečo došlo k tejto situácii a ako ju bude mesto riešiť sme sa opýtali primátora Brezna Tomáša Abela.

 

“Budeme hovoriť s každým jedným vlastníkom nehnuteľnosti, ktorého sa cyklochodník dotýka.

TOMÁŠ ABEL

 

Vyspelé európske krajiny sa pýšia hustou sieťou cyklotrás, ktoré majú nielen turistický potenciál, ale dokážu výrazne odbremeniť cestnú premávku a šetriť životné prostredie. Brezno sa snaží tento trend napodobniť a začiatkom marca zahájilo výstavbu cyklotrasy do Valaskej. Ako pokračujú práce?

V prvom rade treba uviesť, že hlavnou myšlienkou a cieľom projektu, ako aj ďalších pripravovaných, je vytvoriť sieť cyklotrás v rámci celého Horehronia. Takto chceme umožniť ľuďom bezpečnú dochádzku za prácou, cykloturistikou a čo najširšie využívanie nemotorového dopravného prostriedku, a tým chrániť životné prostredie. Na tomto sme sa dohodli aj s väčšinou obcí a postupne naše kroky koordinujeme k tomuto cieľu. Mám úprimnú radosť, že sa nám spoločnými silami darí postupne tento zámer napĺňať. Práce na súčasnej cyklotrase Brezno - Valaská pokračujú zatiaľ dobre s tým, že je potrebné doriešiť jednotlivé postupy a vzniknuté požiadavky obyvateľov na Ceste osloboditeľov v obci Valaská.

 

Presne k tomu aj smerujem. Pred pár dňami sa na sociálnej sieti objavila petícia, ktorej iniciátori žiadajú pozastaviť jej výstavbu, pretože projekt podľa nich nemyslí na bezpečnosť chodcov ani cyklistov a rovnako nerieši odvodenie komunikácie ani vjazdy do priľahlých nehnuteľností. Nepovažujete ich argumenty za opodstatnené?

Samozrejme, sčasti áno. Nikdy sme sa nevyhýbali konštruktívnej debate a riešeniu problémov. V prvom rade však nepovažujem tento spôsob komunikácie za šťastné riešenie, keďže ma petičný výbor a ani občania do spustenia tejto aktivity ako investora za naše mesto nijako neoslovili. Stalo sa tak až keď som začal reagovať na uverejnené nepravdivé informácie v diskusiách na sociálnych sieťach. Bol som prizvaný na prerokovanie žiadostí, kde boli mnohí obyvatelia prekvapení z viacerých, avšak už pravdivých informácií, ktoré sme si vzájomne vymenili. Až vtedy sme sa videli a kontaktovali prvýkrát.

 

Ako to teda dopadlo? Čím ste argumentovali vy?

Tento projekt určite rieši väčšiu bezpečnosť cyklistov, ako aj chodcov na tejto ulici a vyriešime aj požiadavky obyvateľov k ich spokojnosti. Pýtam sa, či je bezpečnejšie prejsť po chodníku alebo cyklochodníku, ako cez cestu bez akéhokoľvek chodníka, dopravného značenia alebo upozornenia, čo je súčasný stav tejto ulice. Súčasne sme ako poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja za okres Brezno v súvislosti s týmto projektom presadili obnovu asfaltového povrchu cesty v dĺžke viac ako 1,5 km. Keď som si vypočul niektorých občanov z Cesty osloboditeľov, ich obavy som chápal. Diskusiu a riešenia som privítal. Som rád, že sme sa dohodli na konštruktívnom riešení problematiky. Dal som sľub, že spolu so starostom Valaskej budeme hovoriť s každým jedným vlastníkom nehnuteľnosti, ktorého sa cyklochodník dotýka. Ako pri každom veľkom projekte, aj pri tomto vznikli problémy, ale zďaleka nie v takom rozsahu, ako boli prezentované. Navyše, obyvateľom boli prezentované viaceré nie presné informácie, čo vyvolalo u mnohých ešte väčšie obavy. Všetky tieto problémy boli a sú od začiatku riešiteľné a intenzívne sme ich komunikovali s pánom starostom Petrom Jenčom, s ktorým sme boli viackrát v teréne a prechádzali priebeh cyklotrasy od domu k domu na Ceste osloboditeľov.

 

Čo tým chcete povedať?

Tým chcem povedať, že problémy, ktoré vznikli, sme už pred touto iniciatívou riešili. Už v marci sme sa dohodli, že vzhľadom na situáciu s pandémiou nebudeme zvolávať stretnutie a ohrozovať obyvateľov, ale predtým, ako sa začne realizácia cyklotrasy v časti Valaská, prejdeme od domu k domu každú jednu nehnuteľnosť. Porozprávame a dohodneme sa s jednotlivými vlastníkmi, aký bude postup prác, ako doriešime hlavne nedoprojektované vstupy do dvorov, parkovanie a obavy o bezpečnosť. Obec a jej štatutár sú pre nás partner, s ktorým od začiatku požiadavky obyvateľov komunikujeme a dohodli sme sa na ich vyriešení. Samozrejme, nemáme žiadny problém s tým, ak obec Valaská bude chcieť, aby sme komunikovali s petičným výborom a konštruktívne riešili problematiku v širšom kruhu.

 

Myslíte si, že bol tento projekt dostatočne odkomunikovaný s obyvateľmi Valaskej, keď teraz spisujú petíciu? 

Do akej miery bol komunikovaný projekt s občanmi Valaskej, neviem, keďže naše mesto podávalo žiadosť o súhlas zabratia výhradne obecných pozemkov na obec Valaská ešte v roku 2017 (2016), ktorá bola riadne schválená obecným zastupiteľstvom. Zároveň sme zasielali celú projektovú dokumentáciu k územnému a stavebnému povoleniu, ktorá je na obci Valaská od roku 2017. Naše mesto má okrem súhlasov teda všetky potrebné a právoplatné povolenia, aj vyjadrenia k stavbe. V prípade takýchto žiadostí na obec alebo mesto sa vždy predpokladá, že si obec alebo mesto projekt pri zábere len mestských alebo obecných pozemkov riadne skontroluje. V prípade možných problémov kontaktuje žiadateľa (v tomto prípade naše mesto), projekt sa doprojektuje a problémy vyriešia. Od tohto obdobia sa však na naše mesto neobrátil až do začiatku tohto roka nikto. Až keď sme zahájili stavbu, kontaktoval ma pán starosta, že projekt dostatočne nerieši vstupy do dvorov v priebehu cyklotrasy, dochádza k čiastočnému obmedzeniu parkovania a ďalším obmedzeniam. Už vtedy sme sa dohodli, že všetky problémy ešte pred výstavbou časti Valaská doriešime k spokojnosti obyvateľov tejto ulice. Mrzí ma, že to riešime až teraz, keď je stavba začatá a môžu vzniknúť veľmi veľké finančné škody. Som však  presvedčený, že s obcou Valaská a jej obyvateľmi sa dohodneme pri postupe prác na riešeniach v ich prospech.

 

Ide o projekt financovaný z prostriedkov EÚ v celkovej hodnote 1,7 milióna eur. Prečo je deväťkilometrový úsek cyklotrasy taký drahý?

Najdrahšia časť celej stavby je viac ako 600 metrov dlhá nadzemná cyklolávka v časti Banisko, ktorá v rámci tohto rozpočtu stojí viac ako 900 tisíc eur. K tomuto riešeniu sme museli pristúpiť z dôvodu vyjadrenia Slovenskej správy ciest a prispôsobiť sa stavbe obchvatu. Nie je to možno pre mnohých ideálna trasa, avšak je bezpečná a jediná schodná alternatíva, ako prechádzať smerom na Banskú Bystricu. Osobne som v prvopočiatku presadzoval alternatívu budovania cyklotrasy popri rieke Hron. Táto alternatíva však reálna nebola vzhľadom na veľkú majetkovú rozdrobenosť, vyjadrenia dotknutých inštitúcií a záplavové územia. Kvôli týmto skutočnostiam sme jej viac nevenovali pozornosť. Vynaložili sme obrovské úsilie a prácu, aby sme projekt vzhľadom na výzvu zvládli a stihli za jeden rok.

 

Spomínali ste možné škody... Čo hrozí breznianskej samospráve ako investorovi stavby, ak by sa projekt nepodarilo zrealizovať?

Obec Valaská sa na tomto projekte nijako finančne nepodieľa a žiadne katastrofické scenáre si nepredstavujem. Ak by však niekto neoprávnene bránil stavbe, ktorá má všetky právoplatné vyjadrenia a povolenia a padli by nám eurofondy, škody by boli v miliónoch, ktoré bude musieť niekto uhradiť. Takúto škodu by si naše mesto muselo nárokovať cestou súdu. Na takýto scenár nemyslím a verím, že sa dohodneme na doriešení podstatnej väčšiny požiadaviek v prvom rade v prospech obyvateľov.  

 

autor článku : Eva Šipošová| foto : MsÚ


Novinkyviac

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...

05.09.2023 10:06:18 Mesto Brezno

Prioritou mestskej polície aj naďalej bude, aby sa obyvatelia cítili bezpečne

Od augusta do funkcie náčelníka Mestskej polície v Brezne nastúpil Ladislav Majer s dlhoročnými skúsenosťami z ...

04.09.2023 14:46:22 Mesto Brezno

Kvalita ovzdušia v Brezne je už pod drobnohľadom Slovenského hydrometeorologického ústavu

  Mesto Brezno v spolupráci so Smart Cities klubom a Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa rozhodlo na námestí umiestniť ...