Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Odbor kultúry a športu

Odbor športu a kultúry zabezpečuje nasledovné činnosti:

1.  Vytvárať podmienky pre vykonávanie organizovanej a neorganizovanej individuálnej a skupinovej činnosti súvisiacej s telesnou výchovou, športom a pohybovo – rekreačnou a relaxačnou (korčuľovanie, plávanie, sauna,  tenis a pod.) aktivitou pre občanov.

2. Plánovať, organizovať a koordinovať rôzne športové súťaže pre školy, športové kluby, mládež a občanov mesta Brezno v rámci rozvoja komunálneho športu v meste Brezno.

3. Zabezpečenie, organizovanie a realizovanie kultúrnych podujatí v meste Brezno.

4. Organizačne a technicky spolupracovať na tradičných, pravidelných akciách a festivaloch v spolupráci s občianskymi združeniami.


Vedúci odboru

Baran Miroslav, Ing. - 0903996040, miroslav.baran@brezno.sk

Samostatný odborný referent kultúry

Obernauer Július - mob. 0911429189  julius.obernauer@brezno.sk
Ivana Bániková - mob. 0911982270 ivana.banikova@brezno.sk
Veronika Cerovská - mob. 0910996021 veronika.cerovska@brezno.sk


 

Mesto Brezno - Odbor kultúry a športu a Technické služby mesta Brezno,

Sídlo: Rázusova 16, Brezno

 

Miroslav Baran – Vedúci odboru, miroslav.baran@brezno.sk , 0903 996 040 (OKaŠ)

  • Prenájom priestorov a zabezpečovanie programu v Aréne Brezno
  • organizačné zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí

Ivana Bániková, ivana.banikova@brezno.sk , 0911 982 270 (OKaŠ)

  • Prenájom priestorov a zabezpečovanie programu(divadlá, koncerty a iné) v Mestskom dome kultúry (kinosála, zasadačky)
  • organizačné zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí

Július Obernauer, julius.obernauer.brezno@gmail.com , 0911 429 189 (OKaŠ)

  • Prenájom priestorov a zabezpečovanie programu (divadlá, koncerty a iné) v Synagóge
  • organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí

Peter Katreniak, peter.katreniak@tsbrezno.sk , 0905 302 543 (TS)

  • Zabezpečovanie programu Kina Mostár
  • Technické konzultácie kultúrnych objektov (kino, synagóga)

V prípade záujmu o informácie ohľadom Arény Brezno, Plavárne Brezno – Mazorníkovo, Tenisových kurtov a Korčuliarskeho okruhu kontaktujte recepciu Zimného štadióna : 0908735778