Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku zabezpečuje činnosti v nasledovných oblastiach:

1. oblasť zložiek životného prostredia

2. oblasť dopravy a komunikácií

3. oblasť stavebného poriadku a výkon činnosti spoločného obecného úradu


Vedúca odboru

Krišteková Zuzana, Ing. 048/6306 288, mob. 0904620189 zuzana.kristekova@brezno.sk    

Samostatný odborný referent

na úseku životného prostredia
Karlíková Alena - 048/6306 281, alena.karlikova@brezno.sk
Tichý Peter, Ing. - 048/6306 281, peter.tichy@brezno.sk

na úseku dopravy a komunikácií
Medveď Ján  - 048/6306 282, jan.medved@brezno.sk

na úseku stavebného poriadku
Dzubáková Gabriela, Ing. - 048/6306 282, gabriela.dzubakova@brezno.sk
Dzubák Milan, Ing. – 048/6306 287, milan.dzubak@brezno.sk
Krišteková Zuzana, Ing. - 048/6306 288, zuzana.kristekova@brezno.sk
Pohorelská Alena, Ing. - 048/6306 287,  alena.pohorelska@brezno.sk
Pokorna Lenka, Ing – 048/6306 288, lenka.pokorna@brezno.sk