Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne

“Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“

Miesto realizácie projektu:
Mesto Brezno


Názov projektu:  

Obnova verejného osvetlenia v meste BrezneStručný opis projektu:

Cieľom projektu je Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne


Špecifické ciele:

Znížiť energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia

Znížiť náklady na údržbu sústavy verejného osvetlenia

Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky

Po ukončení realizácie  predkladaného projektu bude v meste zabezpečené nové verejné osvetlenie s počtom nových svetelných bodov 1 066. Nové svetelné body sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Projektom sa dosiahne úspora nákladov na spotrebu elektrickej energie a tiež úspora nákladov na údržbu. Ušetrené finančné prostriedky bude môcť mesto ďalej investovať do zlepšovania verejného osvetlenia ako aj do zlepšovania ďalších služieb. Predpokladaná ročná úspora elektrickej energie v % je 41,45 % čo predstavuje 600,53 GJ/rok. Výrazne sa zníži aj produkcia CO2 o 42,04 t/rok. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.

 

Východiskový stav:

Počet vymenených svietidiel – 0 ks

Úspora energie – 0 GJ/rok


Stav po realizácii projektu:

Počet vymenených svietidiel – 1 066 ks r. 2016

Úspora energie – 600,53 GJ r. 2020

Názov a sídlo prijímateľa:
   

názov: Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1

977 01 Brezno

Slovenská republika

Dátum začatia realizácie projektu:
   
7/2015

Dátum skončenie realizácie projektu:
   
05/2016

Názov riadiaceho orgánu:
   
Ministerstvo hospodárstva SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
   
www.economy.gov.sk     ½   www.opkahr.sk     ½    www.mhsr.sk

Výška poskytnutého príspevku:
   

Max.  436 310,34 EUR


7.10.2016