Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

NOSITELIA TRADÍCIÍ

Prehliadka folklórnych súborov

Podujatie ktoré má za cieľ predstaviť výsledky práce folklórnych skupín smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva. 
Zároveň sa snaží podnietiť dedinské folklórne skupiny k vyhľadávaniu a rekonštruovaniu neznámych, alebo menej známych folklórnych tradícií a k ich tvorivému spracovaniu do scénických výstupov.

 

 

Čas a miesto konania

25.03.2018 13:30 Mestský dom kultúry, Švermova 7, Brezno