Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Mesto ľuďom nad 60 rokov kúpi respirátory, výživové doplnky a starším ako 65 rokov poskytne poukážky

Zverejnené: 22.02.2021 13:38:54
obr: Mesto ľuďom nad 60 rokov kúpi respirátory, výživové doplnky a starším ako 65 rokov poskytne poukážky

Mestskí poslanci okrem iného schválili úpravu dvoch VZN, kúpu zdravotných pomôcok, výživových doplnkov ako aj poskytnutie poukážok pre najohrozenejšiu skupinu obyvateľov, odsúhlasili dotáciu trom športovým klubom a  podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu Podpora športovej infraštruktúry v Brezne.

 

BREZNO. Dvadsiate siedme rokovanie mestského zastupiteľstva sa konalo 17. februára prostredníctvom videokonferencie.

 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ je už jednotná

Úvod zastupiteľstva patril úprave všeobecne záväzných nariadení mesta. Prvé sa týkalo VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Brezna, v ktorom poslanci do cenníka cintorínskych služieb doplnili položky, ako poplatok za výkop jamy v prípade zistenej prekážky, v prípade výkopu a zasypania hrobového miesta zmenili termín zimného obdobia, za ktoré sa považuje 1. november až 28. február, spresnili pojmy, čo je vstup na pohrebisko a administratívne poplatky pri prepise hrobového miesta.

 

Školský zákon s účinnosťou od 1. januára zaviedol jednotnú výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou a povinné predprimárne vzdelávanie. Poslanci preto schválili úpravu VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom, keď zjednotili výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, a to bez rozdielu, či deti majú alebo nemajú trvalý pobyt na území mesta. Zákonný zástupca tak za pobyt dieťaťa v materskej škole prispeje sumou 10 eur.

 

Priestory bývalej kolkárne poslúžia lukostrelcom

V majetkových záležitostiach okrem iných žiadostí sa venovali aj požiadavke občianskeho združenia  Lukostrelecký klub Route 66, ktorý má záujem v priestoroch bývalej kolkárne na Školskej ulici využívať areál na zriadenie cvičnej lukostrelnice pre vykonávanie športovej a rekreačnej lukostreľby členov klubu, ako aj ponúka vytvorenie podmienok pre rozvoj lukostreleckého športu a  aktívne využitie voľného času  pre obyvateľov mesta  a regiónu. Plánuje tiež vybudovanie tréningovej trate na vykonávanie terčovej a 3D lukostreľby v budove (bez zásahu do objektu), v letných mesiacoch aj vo vonkajších priestoroch, tréning a rozvoj klubových športovcov, lukostrelecké turnaje: SLA3D- krajská súťaž, o pohár primátora amatérskych lukostrelcov a ponúka pomoc pri športových podujatiach mesta či voľnočasové aktivity pre občanov vo vyhradených dňoch (mimo tréningových dní).  Poslanci žiadosti vyhoveli a občianskemu združeniu schválili výpožičku tohto objektu na jeden rok.

 

Mesto v  neľahkej situácii opäť ponúka pomoc ohrozenej skupine ľudí

Breznianska samospráva v neľahkej situácii spôsobenej koronavírusom ponúkne ďalšiu pomoc najohrozenejšej a najslabšej skupine obyvateľov mesta. Na návrh primátora poslanci jednohlasne schválili vynaloženie bežných výdavkov z rozpočtu mesta na kúpu zdravotných pomôcok a výživových doplnkov. Ako uviedol Tomáš Abel, prvoradým cieľom mesta je chrániť zdravie občanov. „Rozhodli sme sa preto zabezpečiť  obyvateľom starším ako 60 rokov, ktorých evidujeme 5150, opakovane použiteľné certifikované respirátory FFP2, ktoré by mali byť bezpečnejšie ako bežne používané rúško. Občanom vo veku 60 až 64 rokov (1242 osôb) kúpime vitamínové prípravky skupiny C a D3, momentálne zvlášť potrebné pre imunitný systém, a starším ako 65 rokov v predstihu venujeme poukážky, ktoré môžu použiť na nákup liekov a doplnkov výživy v zazmluvnených  podnikateľských subjektoch.“

 

O distribúcii bude mesto občanov informovať prostredníctvom všetkých dostupných verejných kanálov. Ako ešte dodal primátor, v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom pripravujú pre celý okres očkovacie centrum v Aréne.

 

Na Mazorníkove zrekonštruujú poškodený športový areál pri ZŠ s MŠ

Zastupiteľstvo odsúhlasilo návrh primátora na I. zmenu rozpočtu v roku 2021, na vedomie vzalo správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 11. do 31. 12. 2020, ako aj správy hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2020, o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách a z vykonanej  kontroly vybavovania  a prešetrovania sťažností a petícií  za vlaňajší rok.

 

V závere rokovania na rad prišli žiadosti športových klubov o dotácie na úhradu nákladov, spojené s výpožičkou ľadovej plochy za štvrtý kvartál 2020. Poslanci schválili Ice Skeating Team Brezno 2602,61 eura, HK Brezno 17 036,41 eura, ako aj 10 000 eur Slovenskému zväzu biatlonu na náklady spojené s organizovaním podujatia IBU Cup 3 a IBU Cup 4.

 

Mesto plánuje rekonštrukciu a modernizáciu športového areálu ZŠ s MŠ na Ulici MPČĽ v Brezne. V rámci výzvy na podporu športu primátor poslancom predložil návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu Podpora športovej infraštruktúry v Brezne, s čím súhlasili.

 

autor článku : Monika Dolňanová | ilustračné foto

 


Novinkyviac

22.02.2021 13:38:54 Mesto Brezno

Mesto ľuďom nad 60 rokov kúpi respirátory, výživové doplnky a starším ako 65 rokov poskytne poukážky

Mestskí poslanci okrem iného schválili úpravu dvoch VZN, kúpu zdravotných pomôcok, výživových doplnkov ako aj poskytnutie poukážok ...

22.02.2021 13:27:52 Mesto Brezno

Mesto plánuje zrekonštruovať športový areál pri Základnej škole s materskou školou na Mazorníkove

V Brezne plánujú obnoviť poškodený športový areál pri Základnej škole s materskou školu na MPČĽ 35. Poslanci ...

22.02.2021 13:25:40 Mesto Brezno

Brezňania majú možnosť testovať sa na stálych odberových miestach počas celého týždňa

Mesto Brezno v spolupráci s nemocnicou cez víkend poslednýkrát zriadilo odberové miesta. Obyvateľom sú však od pondelka do ...

22.02.2021 13:23:40 Mesto Brezno

Obnova ďalších priestorov Materskej školy na Mazorníkove pokračuje

Breznianska samospráva pokračuje v obnove materských škôl v meste. Tentokrát sa nielen z pekných, ale aj zdravých a bezpečných priestorov ...

22.02.2021 13:21:47 Mesto Brezno

Podeľ sa a pomôž

BREZNO. Mesto Brezno sa koncom minulého roka zapojilo do projektu Podeľ sa a pomôž. Ide o zbierku trvanlivých ...

22.02.2021 13:19:49 Mesto Brezno

Cez víkend v Brezne začali s očkovaním pedagogických zamestnancov

Breznianska nemocnica začala s očkovaním pedagogických zamestnancov. Učitelia sa môžu nahlasovať prostredníctvom online formulára. V prípade, ...

22.02.2021 13:18:08 Mesto Brezno

Brezňania sa v triedení odpadu, ktorý patrí do hnedého kontajnera, postupne zlepšujú

Kontrola hnedých zberných nádob v Brezne ukázala, že občania ich využívajú, problémom však na začiatku bol ich ...

16.02.2021 10:18:34 Mesto Brezno

Napriek informačnému chaosu základné školy v Brezne prípravu na prezenčnú výučbu zvládli úspešne

V materských školách a na prvom stupni základných škôl obnovili vyučovanie aj v Brezne. Funguje činnosť v školských kluboch, ...

16.02.2021 10:16:52 Mesto Brezno

Brezno už štvrtýkrát po sebe patrí medzi mestá s výborným finančným zdravím

Základom dobrého fungovania samosprávy je transparentné a zodpovedné nakladanie s verejnými prostriedkami. Mesto Brezno sa v celoslovenskom ekonomickom rebríčku ...

16.02.2021 10:15:18 Mesto Brezno

Jedným zo záujmov mesta je aj poskytovanie možnosti obyvateľom pravidelne sa pretestovať

Testovanie obyvateľov Brezna opäť pokračovalo. K dispozícii bolo deväť odberových miest zriadených mestom, ale i súkromné, ktoré fungujú ...

08.02.2021 09:40:57 Kultúra a šport

Horehronské múzeum v Brezne je zatvorené, no život v ňom nezastal

Brány Horehronského múzea sú zatvorené, jeho srdce však biť neprestalo. Múzejníci tento čas využívajú na odbornú ...

08.02.2021 09:34:12 Mesto Brezno

Nemocnica podporí iniciatívu, ktorá by viedla k čo najskoršiemu zaočkovaniu ľudí v regióne

Breznianska nemocnica minulý týždeň zaočkovala ďalších 900 ľudí. Po podaní vakcinačnej látky doposiaľ nezaznamenala žiadne závažné ...