Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Komisia pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

Predseda (poslanec) Ing. Vladimír Strmeň
Členovia (poslanci) Ing. Milan Kováčik
Členovia (neposlanci) Marian Kupka
  JUDr. Marian Holý
  npr. Marek Kirdaj
  Viliam Hláčik
  Michal Medveď
  Ing. Jozef Brveník
  Igor Muco
Sekretár Katarína Križianová
  048/6306 296
  048/611 3284
  katarina.krizianova@brezno.sk

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi pri MsZ mesta Brezna

  • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
  • predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
  • spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
  • podáva podnety na ochranu majetku mesta a občanov mesta,
  • podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach verejných priestranstvách mesta a verejne prístupných miestach,
  • prejednáva stav kriminality a priestupkovosti, v súčinnosti s PZ SR navrhuje opatrenia na nápravu,
  • upozorňuje MsP na porušovanie verejného poriadku v meste,
  • zaoberá sa problematikou gamblerstva a ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových drog mladistvými, aj v súčinnosti s komisiou pre školstvo