Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Komisia pre cestovný ruch a rozvoj podnikania

 Zasadnutia komisie


 

ZRUŠENÁ

 

Členovia komisie

Predseda (poslanec) Ing. Miroslav Fašang
Členovia (poslanci) Ing. Mária Majerčíková
  Ján Maruškin
Členovia (neposlanci) Bc. Dana Mašlárová
  Ing. Miroslav Kasák
  Bc. Marcel Kolenička
  Erika Svetlíková
  Michal Jorčík
  Mgr. Rastislav Vagaday
Sekretár Alena Cabanová
  048 611 4221
  alena.cabanova@brezno.sk

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre cestovný ruch a rozvoj podnikania

  • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
  • participuje na tvorbe strategických dokumentov mesta v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
  • podáva podnety na obsahové zameranie webového sídla mesta a organizácií zriadených a založených mestom,
  • iniciuje pravidelné stretnutia s podnikateľskými subjektmi na území mesta a podáva podnetné návrhy na riešenie problémov, ktoré vyplynú z týchto stretnutí,
  • prejednáva podnety, požiadavky a návrhy fyzických osôb a právnických osôb v oblasti cestovného ruchu a rozvoja podnikania na území mesta Brezna