Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

II. DONČOV SNEM NA HRADE ĽUPČA

Rekonštrukcia šľachtického dvora zo začiatku 14. storočia

Snahou Projektu Donč je čo najvernejšie zachytiť politickú, spoločenskú aj kultúrnu situáciu v Uhorsku počas prvých rokov vlády Karola Roberta, konkrétne na dvore jedného z najvýznamnejších šľachticov tej doby, zvolenského župana Magistra Donča. Nevídaný cieľ nadšencov histórie, ktorí sa podujali oživiť túto časť histórie a to do čo najmenších detailov. Súčasťou ich snaženia bude aj podujatie, na ktorom by šľachtici zasadli v internom sneme a rokovali o svojich ďalších politických plánoch. Samozrejme by so sebou priniesli aj svojich familiárov, bojovníkov či služobníctvo, ktorí by sa starali o ich zábavu a potreby. Značná časť programu snemu bude orientovaná v dobovom tábore pred hradom Ľupča a tým bude voľne prístupná pre potencionálnych návštevníkov. Pôjde predovšetkým o ukážky rytierskych bojov, fungovania kuchyne, alebo rokovania panstva

Súčasťou podujatia budú aj nočné prehliadky hradu, ktoré sa uskutočnia každú celú hodinu od 19:00 do 22:00 (v hodinových intervaloch)
Vychutnajte si jedinečnú atmosféru noci na hrade Ľupča v sprievode lektorky oblečenej v historickom kostýme a objavte hradné tajomstvá...