Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Harmonogram a program zasadnutí

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna na svojom pracovnom zasadnutí 15. júna  2016 uznesením MsZ č. 89/2016 vzalo na vedomie predložený harmonogram a rámcový program zasadnutí MsZ v II. polroku 2016.

Harmonogram
27. január 2017 (Piatok) – slávnostné zasadnutie MsZ
15. február 2017 (Streda)
29. marec 2017 (Streda)
10. máj 2017 (Streda) - zmena termínu na 15. máj 2017 (pondelok)
21. jún 2017 (Streda) - zmena termínu na 22. jún 2017 (štvrtok)