Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Dychová hudba Mostárenka

Dychová hudba Mostárenka vznikla v roku 1971 z členov veľkého dychového orchestra pri podniku Mostáreň Brezno. Dokázala bezprostrednejšie a rýchlejšie nacvičiť nový repertoár a uspokojiť potrebu hrania na zábavách, posedeniach, plesoch, oslavách a výročiach.

Kapelníkom Mostárenky bol v jej počiatkoch Jozef Knoško. Dlhé roky držal kapelnícke žezlo Štefan Horský, ktorý ho odovzdal Matejovi Krellovi v roku 2007. Popri tradičnom repertoári hrala táto muzika aj koncertné a moderné skladby a predstavila sa aj s vlastnými skladbami, ktorých autori boli z radov jej členov. Mostárenka sa zúčastňovala okresných a krajských súťaží, dvakrát bola účastníkom celoslovenského festivalu malých dychových hudieb v Lednických Rovniach.

Mostárenka pravidelne koncertuje na festivale dychových hudieb vo Valaskej. Spoluúčinkuje spolu s veľkým orchestrom na zahraničných zájazdoch a festivaloch. V roku 2010 zaznamenala úspešné absolvovanie súťažných prehliadok v Modrom kameni a v Žarnovici.


Kontakt

Matej Krella - kapelník - tel. č.: +421-911502387