Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
54/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015 poskytnutie finančnej dotácie 800,00 EUR 15.07.2015 31.12.2015
53/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 768,00 EUR 30.06.2015 30.06.2015
52/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme reklamnej plochy nájom reklamnej plochy 100,00 EUR 19.06.2015 21.06.2015
51/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme reklamnej plochy prenájom reklamnej plochy 96,00 EUR 03.06.2015 31.07.2015
50/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme reklamnej plochy prenájom reklamnej plochy 240,00 EUR 30.05.2015 31.10.2015
49/2015 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 288,00 EUR 21.05.2015 20.11.2015
35/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nájom Arény Brezno 1,71 EUR 21.05.2015 12.06.2015
47/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 188,69 EUR 19.05.2015 20.05.2015
48/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 186,91 EUR 19.05.2015 20.05.2015
46/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.3 k zmluve 43/2013 Predmet nájmu a nájomné 0,00 EUR 16.05.2015 14.05.2018
38/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme reklamnej plochy prenájom reklamnej plochy 216,00 EUR 08.05.2015 09.05.2016
39/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Kúpna zmluva stravné lístky 0,00 EUR 05.05.2015 31.01.2016
45/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 74/2014 prenájom reklamnej plochy prenájom reklamnej plochy 36,00 EUR 23.04.2015 19.10.2015
44/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov 0,00 EUR 22.04.2015 27.04.2015
42/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Darovacia zmluva dar na športovú olympiádu MŠ 30,00 EUR 22.04.2015 27.05.2015
43/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Darovacia zmluva dar na športovú olympiádu MŠ 30,00 EUR 22.04.2015 27.05.2015
41/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Darovacia zmluva dar na športovú olympiádu MŠ 40,00 EUR 22.04.2015 27.05.2015
40/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Kúpna zmluva studeno vodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus, obj.č.: 1.520-141.0 732,00 EUR 10.04.2015 30.06.2015
36/2015 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 432,00 EUR 31.03.2015 31.03.2016
37/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 787,72 EUR 21.03.2015 23.03.2015
34/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Kúpna zmluva Predmetom zmluvy je predaj a nákup tovaru na ďalší predaj v našich zariadeniach - bufetoch v športových objektoch ... 0,00 EUR 27.02.2015
28/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nájom Arény Brezno 676,49 EUR 20.02.2015 26.04.2015
33/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 412,14 EUR 20.02.2015 20.02.2015
32/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 300,00 EUR 18.02.2015 18.02.2015
31/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nájom Arény Brezno 1,35 EUR 11.02.2015 25.05.2015
30/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Servisná zmluva vykonávanie servisnej, montážnej a opravárenskej činnosti a vykonávanie odborných prehliadok a skúšok / elektroinštalácií el .spotrebičov a bleskozvodov. 0,00 EUR 24.01.2015
29/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Servisná zmluva zmluvy poskytovať objednávateľovi nepretržitý 24 hodinový servis na zariadení elektrického zabezpečovacieho systému 0,00 EUR 22.01.2015
27/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Nájomná zmluva prenájom hnuteľného majetku v správe MŠK Brezno 0,00 EUR 21.01.2015 20.01.2017
25/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Nájomná zmluva prenájom hnuteľného majetku v správe MŠK Brezno 0,00 EUR 21.01.2015 20.01.2017
24/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Nájomná zmluva prenájom hnuteľného majetku v správe MŠK Brezno 0,00 EUR 21.01.2015 20.01.2017
23/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Nájomná zmluva prenájom hnuteľného majetku v správe MŠK Brezno 0,00 EUR 21.01.2015 20.01.2017
26/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Nájomná zmluva prenájom hnuteľného majetku v správe MŠK Brezno 0,00 EUR 21.01.2015 20.01.2017
22/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o spoluúčasti prenájom reklamnej plochy 40,00 EUR 14.01.2015 31.12.2015
21/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 240,00 EUR 09.01.2015 09.01.2015
20/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.5 k zmluve 19/2012 predĺženie nájmu 0,00 EUR 08.01.2015 28.02.2015
19/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Servisná zmluva vykonávanie inštalatérskych prác na zariadeniach športových objektov v správe MŠK Brezno 0,00 EUR 30.12.2014
18/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Servisná zmluva vykonávanie kúrenárskych prác, opráv a rozvodov UK na zariadeniach športových objektov v správe MŠK Brezno 0,00 EUR 30.12.2014
17/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Servisná zmluva vykonávanie vodárenských prác ( demolačné, búracie, údržbárske práce, zvislé a ležaté rozvody kanalizácie) športových objektov v správe MŠK ... 0,00 EUR 30.12.2014
83/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 07/2010 zabezpečenie poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov 0,00 EUR 20.12.2014 31.12.2015
82/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 412,14 EUR 20.12.2014 22.12.2014
01/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č. 1 k zmluve č. 32/2014 činnosť pracovnej zdravotnej služby 0,00 EUR 20.12.2014 19.02.2018
16/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o dodávke plynu dodávka plynu 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2016
15/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Kúpna zmluva predaj a nákup spotrebného materiálu na prevádzku, opravu a údržbu športových objektov MŠK 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2015
81/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme reklamnej plochy prenájom reklamnej plochy 180,00 EUR 19.12.2014 14.12.2015
13/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č. 2 k zmluve č. 14/2013 predaj a nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb a ďalšieho tovaru podľa potreby a požiadavky kupujúceho 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2015
12/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č. 2 k zmluve č. 13/2013 predaj a nákup vodoinštalačného, kúrenárskeho, plynárenského materiálu a ďalšieho tovaru 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2015
11/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č. 2 k zmluve č. 12/2013 predaj a nákup vodoinštalačného, kúrenárskeho, plynárenského materiálu a ďalšieho tovaru 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2015
10/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č. 2 k zmluve č. 11/2013 predaj a nákup spotrebného materiálu na údržbu a odstraňovanie porúch na budovách v správe MŠK Brezno 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2015
09/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č. 2 k zmluve č. 10/2013 predaj a nákup spotrebného materiálu na údržbu a odstraňovanie porúch na budovách v správe MŠK Brezno 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2015
08/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č. 2 k zmluve č. 09/2013 predaj a nákup spotrebného materiálu na údržbu a odstraňovanie porúch na budovách v správe MŠK Brezno 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2015
07/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č. 2 k zmluve č. 08/2013 predaj a nákup ručného náradia a záhradnej techniky a ďalšieho tovaru 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2015
06/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č. 2 k zmluve č. 06/2013 predaj a nákup stavebného materiálu a ďalšieho tovaru 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2015
05/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č. 2 k zmluve č. 05/2013 výroba reklamných banerov, bilboardových plôch, tlač A3 propozícií, plagátov a pod. a nákup materiálu. 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2015
03/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č. 2 k zmluve č. 03/2013 predaj a nákup elektromateriálu a ďalšieho tovaru 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2015
01/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.2 k zmluve č. 02/2013 predaj a nákup farieb, čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby a ďalší tovar 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2015
14/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2015 - 2016 dodávka elektriny na rok 2015-2016 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2016
04/2015 Zmluvy - Mestský športový klub dodatok č. 2 k zmluve č. 04/2013 nákup materiálu a servis výpočtovej techniky 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2015
02/2015 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.2 k zmluve č. 01/2013 predaj a nákup stavebného materiálu a ďalšieho tovaru 0,00 EUR 19.12.2014 31.12.2015
80/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme reklamnej plochy prenájom reklamnej plochy 1,68 EUR 28.11.2014 27.03.2015
79/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme reklamnej plochy prenájom reklamnej plochy 480,00 EUR 06.11.2014 06.11.2015
78/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme reklamnej plochy prenájom reklamnej plochy 88,00 EUR 31.10.2014 16.11.2014
77/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 433,08 EUR 30.10.2014 31.10.2014
76/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č. 4 k zmluve č. 19/2012 prenájom krytej plavárne na rok 2014 19,96 EUR 22.10.2014 31.12.2014
75/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme reklamnej plochy prenájom reklamnej plochy 360,00 EUR 18.10.2014 19.10.2015
74/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme reklamnej plochy prenájom reklamnej plochy 36,00 EUR 17.10.2014 19.04.2015
73/2014 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 48,00 EUR 09.10.2014 16.11.2014
72/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie poskytnutie finančnej dotácie 1,40 EUR 07.10.2014
67/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nájom Arény Brezno 2,97 EUR 07.10.2014 02.11.2014
69/2014 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 48,00 EUR 07.10.2014 16.11.2014
71/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme priestorov na predaj popcornu prenájom priestorov 123,36 EUR 07.10.2014 31.10.2014
70/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nájom Arény Brezno 373,30 EUR 30.09.2014 27.10.2014
68/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nájom Arény Brezno 373,30 EUR 27.09.2014 29.09.2014
62/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Nájomná zmluva nájom areálu Arény Brezno 2,40 EUR 05.09.2014 11.09.2014
63/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 5,20 EUR 21.08.2014 21.08.2014
65/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 300,00 EUR 21.08.2014 21.08.2014
64/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nájom Arény Brezno 76,70 EUR 20.08.2014 22.08.2014
61/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Kúpno predajná zmluva nákup mangel - TYP: KZ 1222 411 150,00 EUR 02.08.2014
59/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy zrušenie nájomnej zmluvy 0,00 EUR 04.07.2014 04.07.2014
58/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok k zml. č. 19/2012 o vstupe na plaváreň vstup na krytú plaváreň v mesiacoch jún - august 0,00 EUR 18.06.2014 31.08.2014
57/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Kúpno predajná zmluva nákup bubnovej kosačky VARI DS 521 B AGATHA 700,00 EUR 18.06.2014 31.08.2014
56/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme technického zariadenia nájom technického zariadenia 120,00 EUR 18.06.2014
55/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 300,00 EUR 18.06.2014 20.06.2014
54/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 601,56 EUR 18.06.2014 20.06.2014
53/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 1,33 EUR 18.06.2014 20.06.2014
52/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nájom areálu Arény Brezno 1,00 EUR 30.05.2014 30.05.2014
50/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 372,32 EUR 30.05.2014 30.05.2014
51/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Darovacia zmluva Dar 1,20 EUR 30.05.2014 30.06.2014
49/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme reklamnej plochy prenájom reklamnej plochy 500,00 EUR 30.05.2014 01.06.2014
47/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o elektrickom zasielaní faktúr elektronické zasielanie faktúr 0,00 EUR 20.05.2014
48/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Darovacia zmluva dar na športovú olympiádu MŠ 30,00 EUR 17.05.2014 28.05.2014
46/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 246,94 EUR 16.05.2014 16.05.2014
45/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 478,42 EUR 16.05.2014 16.05.2014
41/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 129,00 EUR 16.05.2014 16.05.2014
44/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Darovacia zmluva dar na športovú olympiádu MŠ 30,00 EUR 06.05.2014 28.05.2014
43/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Darovacia zmluva dar na športovú olympiádu MŠ 40,00 EUR 06.05.2014 28.05.2014
42/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme reklamnej plochy prenájom reklamnej plochy 20,00 EUR 01.05.2014 30.04.2016
39/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme nebytového priestoru č.2/2014 prenájom priestorov veľkej telocvične 6,64 EUR 26.04.2014 26.04.2014
40/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 608,70 EUR 25.04.2014 25.04.2014
37/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov 676,49 EUR 25.04.2014 27.04.2014
38/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Kúpna zmluva Dodanie 20 vstupových pernamentiek určených k služobným účelom. 0,00 EUR 09.04.2014 31.12.2014
36/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Kúpno predajná zmluva Nákup elektrického kladiva DE WALT. 850,00 EUR 03.04.2014 31.07.2014
35/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o vykonávaní prehliadok a servisu chladiarenských strojov a zariadení zabezpečenie výkonu prehliadok a servisu chladiarenských zariadení so spustením a zastavením zariadenia 0,00 EUR 28.03.2014 31.03.2016
34/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o zabezpečovaní poskytovania služieb obyvateľstvu zabezpečenie poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním mobilného hot-dogového zariadenia na koncerte DESmod IMTsMILE dňa 27.03.2014 51,24 EUR 27.03.2014 28.03.2014
33/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o dielo 1.Zmluvný pozáručný servis technických a programových prostriedkov riadiaceho systému Siemens. 675,00 EUR 27.03.2014 26.03.2016
26/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nájom areálu Arény Brezno 4,25 EUR 26.02.2014 24.03.2014
32/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Mandátna zmluva zabezpečovať činnosť preventívnych a ochranných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 150,00 EUR 20.02.2014 19.02.2018
31/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o dielo vykonávanie pravidelných odborných skúšok EPS 0,00 EUR 20.02.2014 28.02.2016
24/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Kúpna zmluva kúpa LED informačných panelov 1,08 EUR 18.02.2014 31.07.2014
30/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Kúpna zmluva vykonávanie servisnej, opravárenskej činnosti a vykonávania odborných prehliadok a skúšok 0,00 EUR 18.02.2014 31.12.2016
29/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Kúpna zmluva služby spojené so servisnými opravami automobilového parku pri MŠK Brezno 0,00 EUR 18.02.2014 17.02.2016
28/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o spouúčasti prenájom reklamnej plochy 40,00 EUR 11.02.2014 31.12.2014
27/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda realizácia aktivačnej činnosti 0,00 EUR 07.02.2014 31.12.2014
25/2014 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 240,00 EUR 31.01.2014 31.01.2017
23/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 646,00 EUR 24.01.2014
22/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 456,48 EUR 24.01.2014
21/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č. 4 k ZMLUVE O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 2,52 EUR 24.01.2014
18/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Nájomná zmluva nájom hnuteľného majetku 0,00 EUR 21.01.2014 16.01.2015
79/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nájom Arény Brezno 4,15 EUR 21.01.2014 28.03.2014
20/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov 24,14 EUR 21.01.2014 19.01.2017
19/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov 22,63 EUR 21.01.2014 19.01.2017
17/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Nájomná zmluva nájom hnuteľného majetku 0,00 EUR 21.01.2014 16.01.2014
16/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Nájomná zmluva nájom hnuteľného majetku 0,00 EUR 21.01.2014 16.01.2015
15/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Nájomná zmluva nájom hnuteľného majetku 0,00 EUR 21.01.2014 16.01.2015
1 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nájom Arény Brezno 0,00 EUR 21.01.2014 28.03.2014
14/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 14/2013 predaj a nákup , čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb a ďalšieho tovaru 0,00 EUR 08.01.2014 04.01.2015
13/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 13/2013 predaj a nákup vodoinštalačného, kúrenárskeho, plynárenského materiálu a ďalšieho tovaru 0,00 EUR 08.01.2014 04.01.2015
11/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 11/2013 predaj a nákup spotrebného materiálu na údržbu a odstraňovanie porúch na budovách v správe MŠK Brezno 0,00 EUR 08.01.2014 04.01.2015
10/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 10/2013 predaj a nákup spotrebného materiálu na údržbu a odstraňovanie porúch na budovách v správe MŠK Brezno 0,00 EUR 08.01.2014 04.01.2015
9/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 09/2013 predaj a nákup spotrebného materiálu na údržbu a odstraňovanie porúch na budovách v správe MŠK Brezno 0,00 EUR 08.01.2014 04.01.2015
8/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 08/2013 predaj a nákup ručného náradia a záhradnej techniky a ďalšieho tovaru 0,00 EUR 08.01.2014 03.01.2015
6/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 06/2013 predaj a nákup stavebného materiálu a ďalšieho tovaru 0,00 EUR 08.01.2014 03.01.2015
5/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 05/2013 výroba reklamných banerov, bilboardových plôch, tlač A3 propozícií, plagátov a pod. a nákup materiálu. 0,00 EUR 08.01.2014 03.01.2014
4/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 04/2013 nákup materiálu a servis výpočtovej techniky 0,00 EUR 08.01.2014 11.01.2015
3/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 03/2013 predaj a nákup elektromateriálu a ďalšieho tovaru 0,00 EUR 08.01.2014 03.01.2015
1/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 02/2013 predaj a nákup farieb, čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby a ďalší tovar 0,00 EUR 08.01.2014 03.01.2015
12/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 12/2013 predaj a nákup vodoinštalačného, kúrenárskeho, plynárenského materiálu a ďalšieho tovaru 0,00 EUR 08.01.2014 04.01.2015
7/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 07/2013 predaj a nákup záhradnej techniky a pracovného ošatenia a obuvi a ďalšieho tovaru 0,00 EUR 08.01.2014 03.01.2015
2/2014 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 01/2013 predaj a nákup stavebného materiálu a ďalšieho tovaru 0,00 EUR 08.01.2014 03.01.2015
84/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme priestorov na predaj popcornu prenájom priestorov 30,84 EUR 07.12.2013 08.12.2013
83/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov započítanie vzájomných pohľadávok 462,32 EUR 30.11.2013
82/2013 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 120,00 EUR 30.11.2013 08.12.2013
81/2013 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 60,00 EUR 30.11.2013 08.12.2013
80/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Darovacia zmluva dar na športovo - kultúrne podujatie 300,00 EUR 30.11.2013 08.12.2013
78/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Nájomná zmluva nájom hnuteľného majetku 0,00 EUR 15.11.2013 14.11.2014
77/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 276,36 EUR 19.10.2013
76/2013 Zmluvy - Mestský športový klub DODATOK č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a reklamných plôch č. 16/2010 nájom nebytových priestorov a reklamných plôch 0,00 EUR 19.10.2013
2 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.2 k zmluve 19/2012 o prenájme krytej plavárni na rok 2013/2014 prenájom krytej plavárne na rok 2013/2014 0,00 EUR 16.10.2013 30.06.2014
75/2013 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 48,00 EUR 12.10.2013 11.11.2013
1 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov 1,29 EUR 11.10.2013
74/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nájom areálu Arény Brezno 2,58 EUR 05.10.2013 22.12.2013
73/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme priestorov na predaj popcornu prenájom priestorov 30,84 EUR 04.10.2013 04.10.2013
72/2013 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 2,16 EUR 01.10.2013 31.03.2014
69/2013 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 48,00 EUR 25.09.2013 08.10.2013
71/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme 2,58 EUR 24.09.2013 05.10.2013
68/2013 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 48,00 EUR 24.09.2013 31.10.2013
66/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov 0,00 EUR 20.09.2013
70/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 234,22 EUR 18.09.2013
67/2013 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 180,00 EUR 10.09.2013 09.09.2014
3 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.3 k zmluve č. 43/2013 nájom nebytových priestorov 0,00 EUR 01.08.2013
65/2013 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 0,00 EUR 01.08.2013 31.07.2016
64/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 141,58 EUR 01.08.2013
63/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov 1,66 EUR 01.08.2013
62/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 105,60 EUR 31.07.2013
61/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o poskytnutí zľavených kariet poskytnutie zľavených kariet 0,00 EUR 25.07.2013
60/2013 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 600,00 EUR 23.07.2013 14.07.2014
2 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.2 k zmluve č. 43/2013 0,00 EUR 18.07.2013
1 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č. 43/2013 dohoda o urovnaní 0,00 EUR 17.07.2013
59/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme reklamnej plochy prenájom reklamnej plochy 360,00 EUR 12.07.2013 11.07.2014
58/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok 321,08 EUR 11.07.2013 11.07.2013
37/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov 0,00 EUR 10.07.2013 09.07.2016
57/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o reklame prenájom reklamnej plochy 144,00 EUR 28.06.2013 30.06.2016
1 Zmluvy - Mestský športový klub DODATOK č. 1 k ZMLUVE O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY č. 50/2013 prenájom reklamnej plochy 321,08 EUR 26.06.2013
56/2013 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 144,00 EUR 26.06.2013 30.06.2016
55/2013 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 159,36 EUR 19.06.2013 30.06.2016
53/2013 Zmluvy - Mestský športový klub DODATOK č. 2 K Z M L U V E č. 21/2011 o n á j m e n e b y t o v ý c h p r i e s t o r o v nájom nebytových priestorov 0,00 EUR 14.06.2013
54/2013 Zmluvy - Mestský športový klub D o h o d a o započítaní vzájomných pohľadávok započítanie vzájomných pohľadávok 606,90 EUR 14.06.2013
52/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Kúpna zmluva dodanie 20 vstupových pernamentiek 0,00 EUR 11.06.2013 31.12.2013
51/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Komisionárska zmluva zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok 0,00 EUR 11.06.2013
50/2013 Zmluvy - Mestský športový klub ZMLUVA O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY prenájom reklamnej plochy 681,08 EUR 30.05.2013 01.06.2013
47/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Darovacia zmluva peňažný dar na podujatie Cesta rozprávkovým lesom 150,00 EUR 29.05.2013 02.06.2013
49/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o reklamnej spolupráci reklamná spolupráca 642,77 EUR 29.05.2013 30.07.2013
48/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Darovacia zmluva peňažný dar na športové podujatie 40,00 EUR 17.05.2013 30.05.2013
1 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č.19/2012 o nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov 0,00 EUR 16.05.2013
1 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.1 k zmluve č.19/2013 o nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov 0,00 EUR 16.05.2013 31.12.2013
43/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov 0,00 EUR 10.05.2013 14.05.2018
46/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o reklamnej spolupráci reklamná spolupráca 960,00 EUR 03.05.2013 01.06.2013
45/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o dielo pravidelná odborná skúška EPS, 2 pravidelná kvartálna odborná skúška EPS, 2.3 servis a odstraňovanie závad, vyškolenie pracovníkov , dodanie ... 0,00 EUR 01.05.2013 28.02.2014
44/2013 Zmluvy - Mestský športový klub DODATOK č. 2 k Z M L U V E č. 21/2011 o nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov 0,00 EUR 01.05.2013
42/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Dodatok č.2 k zmluve 38/2010 o nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov 0,00 EUR 30.04.2013
36/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Darovacia zmluva poskytnutie peňažného daru na realizáciu športovej olympiády 30,00 EUR 27.04.2013 30.05.2013
40/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov 676,49 EUR 25.04.2013 28.04.2013
39/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o prenájme reklamnej plochy prenájom reklamnej plochy 432,00 EUR 13.04.2013 14.04.2014
38/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok 0,00 EUR 11.04.2013
35/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu 0,00 EUR 06.04.2013 07.04.2018
34/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb zabezpečenie poskytovania služieb 24,00 EUR 13.03.2013 24.03.2013
31/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Kúpna zmluva nákup chémie do bazénu a sauny 0,00 EUR 12.03.2013
32/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nájom areálu ARÉNY BREZNO 3,67 EUR 08.03.2013 25.03.2013
20/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Zmluva o nájme nebytových pristorov nájom nebytových priestorov 0,00 EUR 27.02.2013 31.12.2013
33/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Licenčná zmluva poskytnutie licencie 150,00 EUR 27.02.2013 25.02.2014
24/2013 Zmluvy - Mestský športový klub Nájomná zmluva nájom hnuteľného majetku 0,00 EUR 23.02.2013 31.12.2013