Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
21-T/LMB/19-23 Marian Kubašiak RD č. 21-T/LMB/19-23 - Marian Kubašiak poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese (vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 rokov) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 10.01.2022 31.12.2023
131705/I.Q.2021 SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Kúpna zmluva na drevnú hmotu - SLOVWOOD Ružomberok, a.s. 0,00 EUR 13.01.2021 31.03.2021
1/2021 ONERTEX, s.r.o. Kúpna zmluva na drevnú hmotu - ONERTEX Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Listnaté priemyselné výrezy III.A,B,C, drevina buk 400 a viac m3 Listnaté priemyselné výrezy ... 0,00 EUR 07.01.2021 31.12.2021
2/2021 Drevotrade VK s.r.o. Kúpna zmluva na drevnú hmotu - Drevotrade VK, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D            ... 0,00 EUR 07.01.2021 31.12.2021
3/2021 PÍLA SEB s.r.o. Kúpna zmluva na drevnú hmotu - PÍLA SEB s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Listnaté priemyselné  výrezy  III.A,B,C,                                                                      500 m3 Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III.A,B,C,D                                                                 ... 0,00 EUR 07.01.2021 31.12.2021
4/2021 ŠAK Vladislav drevovýroba Kúpna zmluva na drevnú hmotu - Šak Vladislav Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Agregátne výrezy ihličnaté – suchá hmota: 2000 m3 Spolu :        ... 0,00 EUR 07.01.2021 31.12.2021
5/2021 PAMI Drevo s.r.o. Kúpna zmluva na drevnú hmotu - PAMI Drevo s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III.A,B,C,D: 500 m3 a viac Spolu : 500 m3 a ... 0,00 EUR 07.01.2021 31.12.2021
6/2021 ONDERWOOD, spol. s r.o. Kúpna zmluva na drevnú hmotu - ONDERWOOD, spol. s r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III.A,B,C,D: 1000 m3 Spolu :  1000 m3 0,00 EUR 07.01.2021 31.12.2021
7/2021 NAMIS s.r.o. Kúpna zmluva na drevnú hmotu - NAMIS s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D, agregátne výrezy :1000 m3 a viac ... 0,00 EUR 07.01.2021 31.12.2021
8/2021 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Kúpna zmluva na drevnú hmotu - HOLDES Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D: 8 000 m3 Spolu ... 0,00 EUR 07.01.2021 31.12.2021
9/2021 Obecný podnik lesov, spol. s.r.o. Kúpna zmluva na drevnú hmotu - OPL, spol. s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III.A,B,C,D: 500 a viac m3 Spolu : 500 a viac ... 0,00 EUR 07.01.2021 31.12.2021
10/2021 HOLZ-TRANS s.r.o. Kúpna zmluva na drevnú hmotu - HOLZ-TRANS s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III. A, B, C, D :100 m3       ... 0,00 EUR 07.01.2021 31.12.2021
11/2021 H.M.H. – Drevovýroba Kociha, s.r.o. Kúpna zmluva na drevnú hmotu - H.M.H. – Drevovýroba Kociha, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy  III.A,B,C,D : 8 000 m3  Spolu : 8 000 m3  ... 0,00 EUR 07.01.2021 31.12.2021
12/2021 DOS SLOVAKIA, s.r.o. Kúpna zmluva na drevnú hmotu - DOS SLOVAKIA, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III.A,B,C,D: 1000 m3 Spolu : 1000 m3 0,00 EUR 07.01.2021 31.12.2021
13/2021 JASE, spol. s r.o. Kúpna zmluva na drevnú hmotu - JASE, spol. s r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III. A, B, C, D :100 m3       ... 0,00 EUR 07.01.2021 31.12.2021
14/2021 BUDOVEC, spol. s r.o. Kúpna zmluva na drevnú hmotu - BUDOVEC, spol. s r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III. A, B, C, D :100 m3       ... 0,00 EUR 07.01.2021 31.12.2021
15/2021 Matúš Jancek – píla Badín Kúpna zmluva na drevnú hmotu - Matúš Jancek – píla Badín Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Agregátne výrezy ihličnaté – suchá hmota:  1000 m3 a viac         ... 0,00 EUR 07.01.2021 31.12.2021
23/2021 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o KZ drevná hmota - Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. 0,00 EUR 05.01.2021 31.12.2021
17/2021 PRP, s.r.o. KZ drevná hmota - PRP, s.r.o. 0,00 EUR 02.01.2021 31.12.2021
1/LMB/2019 Radoslav Chovanec - RZ Gastro Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme č. 1/LMB/2019 0,00 EUR 30.12.2020 30.06.2021
3/LMB/2020 MOZAKOR, s.r.o. Zmluva o podnájme č. 3/LMB/2020 0,00 EUR 27.10.2020 31.12.2020
Dodatok č.1 k zmluve o prenájme č.1/LMB/2019 Radoslav Chovanec - RZ gastro Dodatok č.1 k zmluve o prenájme č.1/LMB/2019 0,00 EUR 15.08.2020
2/LMB/2020 RDB GROUP s.r.o. Kúpna zmluva č. 2/LMB/2020 - Tatra T 815 4.200,00 EUR 09.06.2020
230/2020-OPM-I-NZ LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Zmluva o nájme pozemkov parc. C-KN č. 7798/2 - lesný pzemok o výmere 72 852 m2 parc. C-KN č. 7791/17 - ostatná plocha o ... 0,00 EUR 21.05.2020
12 - P/LMB/19 - 23 Milan Kovalčík RD č. 12 - P/LMB/19 - 23 - Pestovná Predmetom tejto Rámcovej dohody  je: poskytovanie lesníckych služieb v pestovnej činnosti v LESOCH MESTA BREZNO, s.r.o. 0,00 EUR 01.04.2020 31.12.2023
2/LMB/2020 Lesostav Poprad s.r.o. ZoD - protipožiarne vodné nádrže - Michalová+Mlynná vybudovanie protipožiarnej vodnej nádrže "Mlynná" a rekonštrukcia protipožiarnej vodnej nádrže "Michalová" 92.694,61 EUR 01.04.2020
11 - P/LMB/19 - 23 Pavel Králik RD č. 11 - P/LMB/19 - 23 - Pestovná Predmetom tejto Rámcovej dohody  je: poskytovanie lesníckych služieb v pestovnej činnosti v LESOCH MESTA BREZNO, s.r.o. 0,00 EUR 26.03.2020 31.12.2023
10 - P/LMB/19 - 23 Ján Štulajter RD č. 10 - P/LMB/19 - 23 - Pestovná Predmetom tejto Rámcovej dohody  je: poskytovanie lesníckych služieb v pestovnej činnosti v LESOCH MESTA BREZNO, s.r.o. 0,00 EUR 26.03.2020 31.12.2023
9 P/LMB/19 23 in&ma, spol. s r.o. RD č. 9 P/LMB/19 23 - Pestovná Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej činnosti v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 10.03.2020 31.12.2023
DENEBOLA, s.r.o. Mandátna zmluva 300,00 EUR 14.02.2020
22/2020 Peter Krnáč - PKM Kúpna zmluva č. 22/2020 - DH - Peter Krnáč - PKM Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté priemyselné výrezy III.A, B, C, D            ... 0,00 EUR 08.02.2020 31.12.2020
Daxnerová, s.r.o. ZoD na zhotovenie žiadosti o NFP 1.000,00 EUR 01.02.2020 31.03.2020
19/2020 RAMENTA s.r.o. Kúpna zmluva č. 19/2020 - DH - RAMENTA s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté priemyselné výrezy III. A, B, C            ... 0,00 EUR 30.01.2020 31.01.2020
20/2020 BUDOVEC, spol. s r.o. Kúpna zmluva č. 20/2020 - DH - BUDOVEC, spol. s r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté priemyselné výrezy III.A, B, C, D            ... 0,00 EUR 14.01.2020 31.12.2020
19 T/LMB/19 23 AGROVAL s.r.o. RD č. 19 T/LMB/19 23 - Ť poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese (vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 rokov) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2020 31.12.2023
1/2020 ONDERWOOD, spol. s r.o. Kúpna zmluva č. 1/2020 - DH, ONDERWOOD, spol. s r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III.A,B,C,D    4000 m3            ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
2/2020 NAMIS, s.r.o. Kúpna zmluva č. 2/2020 - DH - NAMIS s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D, agregátne výrezy      ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
3/2020 Drevotrade VK s.r.o. Kúpna zmluva č. 3/2020 - DH - Drevotrade VK s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D                                                             12000 m3 Spolu :                                                                                      ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
4/2020 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Kúpna zmluva č. 4/2020 - DH - HOLDES s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D                                                             5000 m3 Spolu :                                                                                      ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
5/2020 SPEKTRUM, s.r.o. Kúpna zmluva č. 5/2020 - DH - SPEKTRUM, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III.A,B,C,D                                                                 4000 m3 Spolu :                                                                                                                         4000 m3 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
6/2020 H.M.H. – Drevovýroba Kociha, s.r.o. Kúpna zmluva č. 6/2020 - DH - H.M.H. – Drevovýroba Kociha, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté priemyselné výrezy  III.A,B,C,D                  ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
7/2020 DOS SLOVAKIA, s.r.o. Kúpna zmluva č. 7/2020 - DH - DOS SLOVAKIA, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III.A,B,C,D                  ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
8/2020 PA&PA, s.r.o. Kúpna zmluva č. 8/2020 - DH - PA&PA, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D          ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
9/2020 ŠAK Vladislav drevovýroba Kúpna zmluva č. 9/2020 - DH - ŠAK Vladislav drevovýroba Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Agregátne výrezy ihličnaté – suchá hmota              ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
10/2020 JASE, spol. s r.o. Kúpna zmluva č. 10/2020 - DH - JASE, spol. s r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C              ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
11/2020 PAMI Drevo s.r.o. Kúpna zmluva č. 11/2020 - DH - PAMI Drevo s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III.A,B,C,D                  ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
12/2020 DREVOX MJ, s.r.o. Kúpna zmluva č. 12/2020 - DH - DREVOX MJ, s.r.o. Ihličnaté priemyselné výrezy III D, vláknina- výrezy pre paletové prírezy (III.D)    1000 m3 Spolu :          ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
13/2020 Igor TRNAVSKÝ Kúpna zmluva č. 13/2020 - DH - Igor TRNAVSKÝ Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté  priemyselné  výrezy III.A, B, C              ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
14/2020 PILREZ, s.r.o. Kúpna zmluva č. 14/2020 - DH - PILREZ, s.r.o. Ihličnaté priemyselné výrezy III. B, D                              ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
15/2020 Michal Lupták - MCM Kúpna zmluva č. 15/2020 - DH - Michal Lupták - MCM Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnatá vláknina                      ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
16/2020 M.A., s.r.o. Kúpna zmluva č. 16/2020 - DH - M.A., s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C                ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
17/2020 les-drevo M+J, s.r.o. Kúpna zmluva č. 17/2020 - DH - les-drevo M+J, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III. A, B, C, D            ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
18/2020 HOLZ-TRANS s.r.o. Kúpna zmluva č. 18/2020 - DH - HOLZ-TRANS s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté priemyselné výrezy III. A, B, C, D          ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
21/2020 Dušan Jágerský Kúpna zmluva č. 21/2020 - DH - Dušan Jágerský Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté priemyselné výrezy III.A, B, C, D            ... 0,00 EUR 08.01.2020 31.12.2020
10/LMB/2019 Mgr. Andrea Katrenčíková Kúpna zmluva č. 10/LMB/2019 - pozemok Hlinka Predávajúci vyhlasuje, že je  vlastníkom nehnuteľnosti a to :  pozemok : C-KN č. 8121/2  - trvalé trávne porasty  o výmere 862 ... 42.065,60 EUR 23.11.2019
754/2019-OPM-I-ZZ LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Zámenná zmluva - kolkáreň/expedičný sklad Rohozná 0,00 EUR 10.09.2019
č. 8 -P/LMB/19 -23 Branislav Tokár Rámcová dohoda - pestovná činnosť - Branislav Tokár poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej činnosti v LESOCH MESTA BREZNO, s.r.o. (ďalej len „LMB, o.“)  0,00 EUR 03.08.2019 31.12.2023
131705/III.Q 2019 SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Kúpna zmluva č. 131705/III.Q 2019 na dodávku ihličnatého dreva- SLOVWOOD Ružomberok, a.s. 0,00 EUR 19.07.2019 30.09.2019
6/LMB/2019 Ema Kováčiková Kúpna zmluva č. 6/LMB/2019 - pozemok Rohozná Predmet prevodu vlastníctva   pozemok : - C-KN č. 4875/1  - záhrada o výmere 696 m2 10.010,00 EUR 26.06.2019
30/2019 Peter Krnáč - PKM Kúpna zmluva na DH č. 30/2019 - Peter Krnáč - PKM Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D                                                             Ihličnatá vláknina – výrezy pre ... 0,00 EUR 25.06.2019 31.12.2019
7-P/LMB/19-23 Elena Košičiarová Rámcová dohoda - pestovná činnosť - Elena Košičiarová poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej činnosti v LESOCH MESTA BREZNO, s.r.o. (ďalej len „LMB, o.“)  0,00 EUR 01.06.2019 31.12.2023
1/LMB/2019 Radoslav Chovanec - RZ Gastro Zmluva o prenájme 1/LMB/2019 - LMB - RZ Gastro 0,00 EUR 01.06.2019
Z20-064-005 ŠPORTFINAL s.r.o. Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác - Športfinal s.r.o. uskutočnenie stavebných prác na stavbe: Športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska 803.657,24 EUR 26.05.2019
4/OD-Š/2019 WorldWood Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva - drevná štiepka - WorldWood Slovakia Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Energetické drevo- biomasa vyvozená v réžii LESY MESTA BREZNO s.r.o.      100t a viac Energetické ... 0,00 EUR 01.05.2019 31.12.2019
1/2019 k zmluve č. 15/2019 BUDOVEC, spol. s r.o. Dodatok č 1. ku kúpnej zmluve č. 15/2019 DH - BUDOVEC, spol. s.r.o. 0,00 EUR 01.05.2019 31.12.2019
27/2019 dreastav s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 27/2019 - dreastav s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C - 300 m3             ... 0,00 EUR 24.04.2019 31.12.2019
29/2019 FIGULI, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 29/2019 - FIGULI, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Agregátne výrezy – čerstvá hmota 100 m3 a viac Spolu : 100 m3 ... 0,00 EUR 16.04.2019 31.12.2019
131705/II.Q 2018 SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Zmluva č. 131705/II.Q 2019 na dodávku ihličnatého dreva - vývoz 0,00 EUR 12.04.2019 30.06.2019
26/2019 DREVOX MJ, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 26/2019 - DREVOX MJ, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III D  - 300 m3 a viac            ... 0,00 EUR 06.04.2019 31.12.2018
28/2019 Michal Lupták - MCM Kúpna zmluva na DH č. 28/2019 - Michal Lupták - MCM Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá vláknina -  100 m3                  ... 0,00 EUR 05.04.2019 31.12.2018
5/LMB/2019 Martin Valovič + manželka Kúpna zmluva č. 5/LMB/2019 - pozemok Hlinka Predmet prevodu vlastníctva   pozemok : - C-KN č. 8121/3  - trvalé trávne porasty  o výmere 799 m2 37.632,90 EUR 28.03.2019
4/LMB/2019 Ľuboslav Papánek Kúpna zmluva č. 4/LMB/2019 - pozemok Hlinka Predmet prevodu vlastníctva   pozemok : - C-KN č. 8121/5  - trvalé trávne porasty  o výmere 719 m2 33.864,90 EUR 22.03.2019
č. 3-P/LMB/19-23 Ondrej Galko - ROGALKO Rámcová dohoda - pestovná činnosť - Ondrej Galko - ROGALKO poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej činnosti v LESOCH MESTA BREZNO, s.r.o. (ďalej len „LMB, o.“)  0,00 EUR 05.03.2019 31.12.2023
č. 1-V/LMB/2019 Jozef Suja - Pumel Rámcová dohoda - vývozka - Jozef Suja-Pumel Predmetom tejto Rámcovej dohody je: poskytovanie lesníckych služieb: Lesnícke činnosti v čistení plôch po ťažbe (mechanizovane – vývozkou) v LESOCH ... 0,00 EUR 05.03.2019 31.12.2019
24/2019 M.A., s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 24/2019 - M.A., s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C - 100 m3 a viac         ... 0,00 EUR 28.02.2019 31.12.2019
25/2019 HOLZ-TRANS s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 25/2019 - HOLZ - TRANS, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C - 200 m3 a viac           ... 0,00 EUR 28.02.2019 31.12.2019
č. 3/LMB/2019 Adriana Latináková Kúpna zmluva č. 3/LMB/2019 - Rodinný dom Rohozná Predmet prevodu vlastníctva Stavba - rod. dom, súp. č. 640, evidovaná na pozemku parc. C KN č. 4873/1 v celosti Drobná ... 55.300,00 EUR 26.02.2019
1 - č. 3/LMB/2019 Adriana Latináková D O D A T O K č. 1 ku kúpnej zmluve č. 3/LMB/2019 0,00 EUR 26.02.2019
23/2019 H.M.H. – Drevovýroba Kociha, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 23/2019 - H.M.H. – Drevovýroba Kociha, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté priemyselné výrezy III D -  3000 m3         ... 0,00 EUR 21.02.2019 31.12.2019
Mesto Brezno Zmluva o dielo - stavebné úpravy materskej školy MPČĽ 35, Brezno 58.400,40 EUR 01.02.2019
2/LMB/2018 Technické služby Brezno, p.o. DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O PRENÁJME č. 2/LMB/2018 0,00 EUR 11.01.2019
2 -P/LMB/19 -23 FALCO, spol. s r.o. Rámcová dohoda - pestovná činnosť - FALCO, spol. s r.o. poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej činnosti v LESOCH MESTA BREZNO, s.r.o. (ďalej len „LMB, o.“)  0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
6-P/LMB/19 -23 MIRFO, s.r.o. Rámcová dohoda - pestovná činnosť - MIRFO, s.r.o. poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej činnosti v LESOCH MESTA BREZNO, s.r.o. (ďalej len „LMB, o.“)  0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
1-P/LMB/19 -23 Viglašský s.r.o. Rámcová dohoda - pestovná činnosť - Vigalšský s.r.o. poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej činnosti v LESOCH MESTA BREZNO, s.r.o. (ďalej len „LMB, o.“)  0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
5 -P/LMB/19 -23 Roman Zaťko Rámcová dohoda - pestovná činnosť - Roman Zaťko poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej činnosti v LESOCH MESTA BREZNO, s.r.o. (ďalej len „LMB, o.“)  0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
4 -P/LMB/19 -23 Mgr. Michal Žilík Rámcová dohoda - pestovná činnosť - Mgr. Michal Žilík poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej činnosti v LESOCH MESTA BREZNO, s.r.o. (ďalej len „LMB, o.“)  0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 9-T/LMB/19 -23 Milan Adamek Rámcová dohoda - ťažba - Milan Adamek poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 14-T/LMB/19-23 Miroslav Benedik - BENEM Rámcová dohoda - ťažba - Miroslav Benedik - BENEM poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 7-T/LMB/19 -23 Ján Boháčik Rámcová dohoda - ťažba - Ján Boháčik poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 8-T/LMB/19 -23 dreastav s.r.o. Rámcová dohoda - ťažba - dreastav s.r.o. poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 16-T/LMB/19 -23 Norbert Fábry Rámcová dohoda - ťažba - Norbert Fábry poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 2-T/LMB/19 -23 Jaroslav Giertl Rámcová dohoda - ťažba - Jaroslav Giertl poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 13-T/LMB/19-23 Július Hanuska Rámcová dohoda - ťažba - Július Hanuska poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 3-T/LMB/19-23 Ján Kučera Rámcová dohoda - ťažba- Ján Kučera poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 5-T/LMB/19-23 Jaroslav Kurtík Rámcová dohoda - ťažba - Jaroslav Kurtík poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 1-T/LMB/19-23 Marian Lepko Rámcvová dohoda - ťazba -Marián Lepko poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 10-T/LMB/19 -23 Michal Lupták - MCM Rámcová dohoda - ťažba - Michal Lupták - MCM poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 4-T/LMB/19 -23 Jozef Suja - Pumel Rámcová dohoda - ťažba - Jozef Suja - Pumel poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 11-T/LMB/19 -23 Michal Trnavský Rámcová dohoda - ťažba - Michal Trnavský poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 15-T/LMB/19-23 Ján Veverka - VAW. SR Rámcová dohoda - ťažba - Ján Veverka - VAW.SR poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 12-T/LMB/19-23 Peter Vrana Rámcová dohoda - ťažba - Peter Vrana poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 6-T/LMB/19 -23 Pavol Vraniak Rámcová dohoda - ťažba - Pavol Vraniak poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
č. 17-T/LMB/19 -23 Milan Zaťko Rámcová dohoda - ťažba - Milan Zaťko poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombinovanej výchovy v porastoch do 50 r.) v LESOCH MESTA BREZNO, ... 0,00 EUR 09.01.2019 31.12.2023
1/2019 ONDERWOOD, spol. s r.o. Kúpna zmluva na DH č. 1/2019- ONDERWOOD, spol. s r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D            ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
2/2019 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 2/2019 - HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: hličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D                                                                 5000 m3 Spolu :                                                                                                                         ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
3/2019 Drevotrade VK s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 3/2019 - Drevotrade VK s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D            ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
4/2049 ŠAK Vladislav drevovýroba Kúpna zmluva na DH č. 4/2019 - ŠAK Vladislav drevovýroba Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Agregátne výrezy – suchá hmota                                                                                 5000 m3 Spolu :                                                                                                                         5000 m3 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
5/2019 PA&PA, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 5/2019 - PA&PA, s.r.o. 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
6/2019 NAMIS, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 6/2019 - NAMIS s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D - 6000 m3 Ihličnatá vláknina ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
7/2019 les-drevo M+J, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 7/2019 - les-drevo M+J, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D - 10 000 m3 Spolu ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
8/2019 PAMI Drevo s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 8/2019 - PAMI Drevo s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D - 3000 m3 Spolu : 3000 ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
9/2019 Obecný podnik lesov, spol. s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 9/2019 - Obecný podnik lesov, spol. s r.o. 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
11/2019 Igor Trnavský Kúpna zmluva na DH č. 11/2019 - Igor Trnavský Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy III.A, B, C - 250 m3 Spolu : - 250 ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
13/2019 Martin Môcik - Monttrans Kúpna zmluva na DH č. 13/2019 - Martin Môcik - Monttrans Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá vláknina obyčajná - 300 m3 Spolu : 300 m3   0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
14/2019 NAVAN, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 14/2019 - NAVAN, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D - 2000 m3 Agregátne výrezy ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
12/2019 SPEKTRUM, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 12/2019 - SPEKTRUM, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D - 6000 m3 Spolu : 6000 ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
18/2019 Ľubomír Hanuska ELHAN Group Kúpna zmluva na DH č. 18/2019 - Ľubomír Hanuska ELHAN Group Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá vláknina – výber (III.D)  SM/JD  - 100 a viac m3 Ihličnatá vláknina ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
15/2019 BUDOVEC, spol. s r.o. Kúpna zmluva na DH č. 15/2019 - BUDOVEC, spol. s r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá  vláknina  -  500 m3 a viac              ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
16/2019 DOS SLOVAKIA, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 16/2019 - DOS SLOVAKIA, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A, B, C   - 2000 m3            ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
17/2019 PILREZ, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 17/2019 - PILREZ, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III. B, C, D - 1000 m3         ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
č. 1-M/LMB/2019 Ján Hoďák Rámcová dohoda - manipulácia dreva- Ján Hoďák poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v manipulícii dreva v LESOCH MESTA BREZNO, s.r.o..  0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
19/2019 JASE, spol. s r.o. Kúpna zmluva na DH č. 19/2019 - JASE, spol. s r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C  - 300 m3  a viac      ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
20/2019 Dušan Jágerský Kúpna zmluva na DH č. 20/2019 - Dušan Jágerský Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C, D -  200 m3        ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
21/2019 NaV, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 21/2019 - NaV, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D - 100 m3 a viac          ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
1/OD-Š/2019 NAVAN, s.r.o. Kúpna zmluva - drevná štiepka - NAVAN s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Energetické drevo- biomasa vyvozená v réžii LESY MESTA BREZNO s.r.o. - 100t a viac Energetické drevo ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
3/OD-Š/2019 Intech Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva - drevná štiepka - Intech Slovakia Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Energetické drevo- biomasa vyvozená v réžii LESY MESTA BREZNO s.r.o. - 100t a viac Energetické drevo vyvozené ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
22/2019 Peter Francúz Kúpna zmluva na DH č. 22/2019 - Peter Francúz Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D -  300 m3 a viac      ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
2/OD-Š/2019 BioEkoTerm, spol. s r.o. Kúpna zmluva - drevná štiepka - BioEkoTerm, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:  Energetické drevo- biomasa vyvozená v réžii LESY MESTA BREZNO s.r.o. 100t a ... 0,00 EUR 08.01.2019 31.12.2019
470006672 SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Kontrakt č. 470006672 - SLOVWOOD Ružomberok, a.s. 0,00 EUR 02.01.2019 31.03.2019
PRP, s.r.o. Kúpna zmluva na DH r. 2019 - PRP, s.r.o. 0,00 EUR 02.01.2019 31.12.2019
23/I.a II.Q/2019/RTT Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Kúpna zmluva 23/I a II. Q/2019/RTT 0,00 EUR 02.01.2019 30.06.2019
2/2018 PROJEKT - TRA, s.r.o. Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru č. 02/2018 - PROJEKT - TRA, s.r.o. 0,00 EUR 29.11.2018
4/2018 ROLTA, s.r.o. Zmluva o dielo č. 4/2018 - záchytné parkovisko Brezno 324.755,06 EUR 30.10.2018 15.04.2019
16/2018 - 2 NAMIS, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve KZ č. 16/2018 - LMB - NAMIS 0,00 EUR 22.09.2018 31.12.2018
17/LMB/2018 JUDr. Marián König Kúpna zmluva č. 17/LMB/2018 - pozemok Hlinka Kúpna zmluva na nehnuteľný majetok - parcela reg. C-KN č. 8121/4 - trvalé trávne porasty o výmere 762 m2 - ... 45.880,02 EUR 18.09.2018
22/LMB/2018 Milan Zaťko Rámcová dohoda č. 22/LMB/2018 - ťažba - Zaťko 0,00 EUR 13.09.2018 31.12.2018
21/LMB/2018 Norbert Fábry Rámcová dohoda č. 21/LMB/2018 - ťažba Fábry 0,00 EUR 25.08.2018 31.12.2018
32/2018 - 2 Zvoimpex, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve KZ č. 32/2018 - LMB + Zvoimpex 0,00 EUR 21.08.2018 31.12.2018
16/2018 - 1 NAMIS, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve KZ č. 16/2018 - LMB - NAMIS 0,00 EUR 02.08.2018 31.12.2018
39/2018 Martin Môcik - Monttrans Kúpna zmluva na DH č. 39/2018 0,00 EUR 24.07.2018 31.12.2018
20/LMB/2018 Ján Hoďák Rámcová dohoda č. 20/LMB/2018 - ťažba - Hoďák 0,00 EUR 17.07.2018 31.12.2018
12/LMB/2018 Ing. Rastislav Fabián Kúpna zmluva č. 12/LMB/2018 - nehnuteľný majtetok - oddychový areál Brezno Kúpna zmluva na nehnuteľný majetok - parcela reg. C-KN č. 831/2 - zastavaná plocha s výmerou 243 m2 - vedená ... 3.645,00 EUR 22.06.2018
3/2018 Región Horehronie Zmluva o spolupráci č. 3/2018 - Región Horehronie vzájomná spolupráca vo veci využívania elekrických bicyklov - 210,6 € mes. za všetky predmety nájmu - spolu 5ks 0,00 EUR 22.06.2018
14/2018 - 1 Drevotrade VK, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve KZ č. 14/2018 - LMB - Drevotrade VK 0,00 EUR 20.06.2018 31.12.2018
10/LMB//2018 HOTEL PARTIZÁN, s.r.o. Kúpna zmluva č. 10/LMB/2018 - e- bike, Hotel Partizán Kúpna zmluva na hnuteľný majetok = 4 ks elektronické bicykle 0,00 EUR 09.06.2018 30.12.2018
11/LMB/2018 Tále, a.s. Kúpna zmluva č. 11/LMB/2018 - e- bike, Tále, a.s. predaj a kúpa hnuteľného majetku - 4 ks elektrobicyklov 0,00 EUR 09.06.2018 30.12.2018
19/LMB/2018 Ján Veverka - VAW. SR Rámcová dohoda č. 19/LMB/2018 - ťažba - Ján Veverka-VAW.SR 0,00 EUR 08.06.2018 31.12.2018
8/LMB/2018 Stainless Master s.r.o. Rámcová zmluva o obchodne spolupráci č. 8/LMB/2018 - grafické a propagačné služby 0,00 EUR 01.06.2018
18/LMB/2018 Miroslav Benedik - BENEM Rámcová dohoda č. 18/LMB/2018 - ťažba - Benedik-BENEM 0,00 EUR 26.05.2018 31.12.2018
32/2018 - 1 Zvoimpex, s.r.o. Dodatok č. 1. k zmluve KZ č. 32/2018 - LMB + Zvoimpex 0,00 EUR 26.05.2018 31.12.2018
1/2018 PROJEKT - TRA, s.r.o. Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru č. 01/2018 - PROJEKT - TRA, s.r.o. 0,00 EUR 24.05.2018
N/1/2018 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Kúpna zmluva - nákup DH - LB Company s.r.o. nákup a dodanie tovaru - drevnej hmoty - IPV - III. A, B, C, D 0,00 EUR 22.05.2018 31.12.2018
ZO/2018A15118-1 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluva č. ZO/2018A15118-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO pri ochrane os. údajov Predmetom zmluvy je  úprava postupu, práv a povinností zmluv. strán pri určení ZO a pri zabezpečení pomienok nezávislého dohľadu nad ... 0,00 EUR 17.05.2018
9/LMB/2018 DOMINO MOBIL s.r.o. Kúpno-predajná zmluva na HIM - MAN BR420CE 15.600,00 EUR 10.05.2018
2/2018 Klub biatlonu - MŠK Brezno Zmluva o spolupráci č. 2/2018 - Klub biatlonu . MŠK Brezno 10.000,00 EUR 10.05.2018
38/2018 LB Company, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 38/2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Agregátne výrezy ihličnaté (SM, JD) :                                                                          300 m3 a viac Spolu :                                                                                      ... 0,00 EUR 27.04.2018 31.12.2018
37/2018 Ľubomír Hanuska ELHAN Group Kúpna zmluva na DH č. 37/2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá vláknina - výber  SM/JD                                                                                100 a viac m3 Ihličnatá vláknina - obačajná ... 0,00 EUR 25.04.2018 31.12.2018
1/2018 HSH izol s.r.o. Zmluva o dielo č. 1/2018 - šport. hala Brezno-Mazorník, oprava strechy Predmet Zmluvy a miesto plnenia Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v termíne a za podmienok stanovených touto ... 126.151,51 EUR 18.04.2018 18.06.2018
131705/II.Q 2018 SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Zmluva č. 131705/II.Q 2018 na dodávku ihličnatého dreva - vývoz 0,00 EUR 13.04.2018 30.06.2017
36/2018 HSB, s.r.o. Kúpna zmluva č. 36/2018 - DH Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá vláknina obyčajná                                                                                         300 a viac m3 Spolu :                                                                                                                         300 a viac ... 0,00 EUR 10.04.2018 31.12.2018
17/LMB/2018 Július Hanuska Rámcová dohoda č. 17/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 10.04.2018 31.12.2018
7/LMB/2018 ROLTA, s.r.o. Rámcová zmluva o obchodne spolupráci č. 7/LMB/2018 - kamenivo nákupu a predaja kameniva, dodávky a dovozu kameniva a ďalších tovarov, ktoré ponúka predávajúci  0,00 EUR 10.04.2018
2/ŠS/2018 Mgr. Michal Žilík Zmluva o dodávke prác a služieb č- 2/ŠS/2018 - vyzdvihovanie sad+semenáčikov Predmet zmluvy: dodávka služieb - vyzdvihovanie sadeníc a semenáčikov lesných drevín podľa potreby škôlkárskeho strediska Michalová   0,00 EUR 05.04.2018 15.05.2018
35/2018 PA&PA, s.r.o. Kúpna zmluva č. 35/2018 - DH predmet zmluvy: ihličnaté priemyselné výrezy III. A, B, C - 500 a viac m3 ihličnaté priemyselné výrezy III.D - 500 a ... 0,00 EUR 05.04.2018 31.12.2018
1/ŠS/2018 Viglašský s.r.o. Zmluva o dodávke prác a služieb č- 1/ŠS/2018 - vyzdvihovanie sad+semenáčikov Predmet zmluvy: dodávka služieb - vyzdvihovanie sadeníc a semenáčikov lesných drevín podľa potreby škôlkárskeho strediska Michalová 0,00 EUR 05.04.2018 15.05.2018
1/2017 Technické služby Brezno, p.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nákladného vozidla č. 1/2017 v dodatku sa mení článok 1 - predmet a účel nájmu 0,00 EUR 05.04.2018
2/2017 Technické služby Brezno, p.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme hydraulického búracieho kladiva č. 2/2017 v dodatku sa mení článok I. - predmet a účel nájmu 0,00 EUR 05.04.2018
3/2017 Technické služby Brezno, p.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme lokalizačnej sady č. 3/2017 v dodatku sa mení článok I. - predmet a účel nájmu 0,00 EUR 05.04.2018
16/LMB/2018 René Srnka Rámcová dohoda č. 16/LMB/2018 - pestovná činnosť 0,00 EUR 03.04.2018 31.12.2018
33/2018 EKOPAL ENERGY, s.r.o. Kúpna zmluva č. 33/2018 - energetické drevo Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Energetické drevo- odpad na expedičnom sklade (kálniky a drť)                                 100t a viac 0,00 EUR 03.04.2018 30.04.2018
32/2018 Zvoimpex, s.r.o. Kúpna zmluva č. 32/2018 - DH - Zvoimpex predmet zmluvy: agregátne ihličnaté výrezy a sortimenty surového dreva v kvalite B,C,D  Spolu:    9000 m3 0,00 EUR 30.03.2018 31.12.2018
11370/0 BUČINA DDD, spol. s r.o. Objednávka/zmluva na nákup drevnej hmoty - vláknina obyčajná-11536 0,00 EUR 29.03.2018 30.06.2018
11371/0 BUČINA DDD, spol. s r.o. Objednávka/zmluva na nákup drevnej hmoty - vláknina obyčajná-11537 0,00 EUR 29.03.2018 30.06.2018
6/LMB/2018 ROCK WORKS s.r.o. Rámcová zmluva o obchodne spolupráci č. 6/LMB/2018 - kamenivo nákup, predaj, dodávka a dovoz kameniva 0,00 EUR 22.03.2018
31/2018 MOZAKOR, s.r.o Kúpna zmluva č. 31/2018 - energetické drevo Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:  Energetické drevo- biomasa vyvozená v réžii Lesy Mesta Brezno s.r.o.          ... 0,00 EUR 21.03.2018 31.03.2018
11267/0 BUČINA DDD, spol. s r.o. Objednávka/zmluva na nákup drevnej hmoty - vláknina obyčajná Objednávka č. 11436 0,00 EUR 20.03.2018 31.03.2018
15/LMB/2018 Jozef Vlček Rámcová dohoda č. 15/LMB/2018 - ťažba Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ( vrátane kombiniovanej výchovy v porastoch do 50 rokov) v LMB 0,00 EUR 12.03.2018 31.12.2018
8/LMB/2018 P.P.H.U EXPERT GRZEGORZ RADEK Kúpna zmluva č. 8/LMB/2018 - HIM Predávajúci: LESY MESTA BREZNO, s.r.o, Švermova 7, 977 01 Brezno Kupujúci: P.P.H.U EXPERT GRZEGORZ RADEK, POĽSKO náves nákladný export 15.000,00 EUR 10.03.2018
11268 BUČINA DDD, spol. s r.o. Objednávka/zmluva na nákup drevnej hmoty - vláknina obyčajná Objednávka č. 11437 0,00 EUR 10.03.2018 31.03.2018
11239 BUČINA DDD Zmluva na nákup drevnej hmoty predmet zmluvy - vláknina ihličnatá obyč. 0,00 EUR 09.03.2018 31.03.2018
ADDY Slovakia, s.r.o. Zmluva o zadaní zákazky v chránenej dielni r. 2018 0,00 EUR 08.03.2018 31.12.2018
1 Pôdohospodárska platobná agentúra DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083BB020007 ČLÁNOK 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, ods. 2.1 má nové znenie: viď prílohu   0,00 EUR 02.03.2018
29/2018 NAVAN, s.r.o. Kúpna zmluva č. 29/2018 - energetické drevo Predmet zmluvy Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Energetické drevo- biomasa vyvozená v réžii Lesy Mesta Brezno s.r.o. 100t ... 0,00 EUR 02.03.2018 31.12.2018
30/2018 NAVAN, s.r.o. Kúpna zmluva č. 30/2018 - DH Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá vláknina 500 a viac m3 Spolu : 500 a viac m3 0,00 EUR 02.03.2018 31.12.2018
28/2018 A-Z LOKOMAT, s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 28/2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá vláknina obyčajná 500 a viac m3 Spolu : 500 a viac m3 ... 0,00 EUR 02.03.2018 31.12.2018
2 Ing. Ľubomír Moncoľ, Jana Moncoľová Dodatok č. 2 k zmluve č. 34a/2007 o nájme lesných pozemkov a na nich sa nachádzajúcich lesných porastov 0,00 EUR 22.02.2018
2 Ing. Ľubomír Moncoľ, Jana Moncoľová Dodatok č. 2 k zmluve č. 34b/2008 o nájme lesných pozemkov a na nich sa nachádzajúcich lesných porastov 0,00 EUR 22.02.2018
2 Jana Moncoľová Dodatok č. 2 k zmluve č. 34/2006 o nájme lesných pozemkov a na nich sa nachádzajúcich lesných porastov 0,00 EUR 22.02.2018
27/2018 Obecný podnik lesov, spol. s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 27/2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:  Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C - 200 a viac m3 Ihličnaté  ... 0,00 EUR 17.02.2018 31.12.2018
2/ES/2018 NAVAN, s.r.o. Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci - ES nákup náhradných dielov a oprava čelných nakladačov CAT, hydraulických zariadení a ďalších tovarov 0,00 EUR 15.02.2018
7/2018 Intech Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva č. 7/2018 - dodávka a odber energetického dreva predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu  drevnú hmotu = energetické drevo 0,00 EUR 15.02.2018 31.12.2018
6/LMB/2018 Dušan Jágerský Kúpna zmluva č. 6/LMB/2018 - nákup HIM Predmetom zmluvy je predaj a kúpa nákladného prívesu:     Továrenská značka:                Kurta ... 5.000,00 EUR 14.02.2018
5/LMB/2018 Jágerský, s.r.o. Kúpna zmluva č. 5/LMB/2018 - nákup HIM Predmetom zmluvy je predaj a kúpa nákladného návesu:   Továrenská značka:                Kogel Typ:  ... 6.000,00 EUR 14.02.2018
4/LMB/2018 Jágerský, s.r.o. Kúpna zmluva č. 4/LMB/2018 - nákup HIM Predmetom zmluvy je predaj a kúpa automobilu:  ťahač návesu  Továrenská značka:               Mercedes - Benz Typ:          ... 14.000,00 EUR 14.02.2018
3/LMB/2018 Dušan Jágerský Kúpna zmluva č. 3/LMB/2018 - nákup HIM Predmetom zmluvy je predaj a kúpa automobilu:   Továrenská značka:               Mercedes - Benz Typ:            ... 30.000,00 EUR 14.02.2018
26/2018 JASE, spol. s.r.o. Kúpna zmluva na DH č. 26/2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III. A, B, C  - 400 a viac m3      ... 0,00 EUR 13.02.2018 31.12.2018
9106423698 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke zemného plynu - maloodber - telocvičňa Telocvičňa + reštaurácia - Mazorník 11,00 EUR 02.02.2018
6/LMB/2018 Pavol Vraniak Rámcová dohoda 6/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
12/LMB/2018 Peter Vrana Rámcová dohoda 12/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018
11/LMB/2018 Michal Trnavský Rámcová dohoda 11/LMB/2018 - ťažba 0,00 EUR 01.02.2018 31.12.2018