Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZMNK-2022-212-000011 Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu, Nálepkova 28, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - zasadačka - schôdza 14,97 EUR 30.03.2022 06.04.2022
ZMNK-2022-212-000009 Tonada, s.r.o., Rajtákova 1450/19, 841 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDk - podujatie Spievankovo 278,07 EUR 30.03.2022 08.04.2022
ZMNK-2022-212-000010 Výkup drahých kovov SK s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - výkup zlata  20,94 EUR 30.03.2022 12.04.2022
Roman Snopko, 9.Mája, 977 03 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Veľkonočné trhy - Veselí chlapci z Horehronia  350,00 EUR 30.03.2022 13.04.2022
Jakub Rosík , Potočná, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Heligonkári 60,00 EUR 30.03.2022 12.04.2022
197-60/2022-BB Sociálna Poisťovňa, Ul.29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava Dohoda o používaní elektronických služieb Používanie elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného 0,00 EUR 30.03.2022
Železiarne Podbrezová, a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová Zmluva o dielo Odber biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2022 0,00 EUR 29.03.2022
ZMNK-2022-212-000007 Mgr. Eva Hančáková, Skalica , Podbrezová Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Synagóga  - krst knihy  0,00 EUR 23.03.2022 25.03.2022
ZMKO-2020-213-000002 M-KARUS, s.r.o., Sitnianska 9, 974 11 Banská Bystrica Dohoda o skončení Zmluvy Ukončenie zmluvy k 31.3.2022 0,00 EUR 23.03.2022 31.03.2022
Z-S-2016-000198-00 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní servisných služieb Ukončenie zmluvy  0,00 EUR 18.03.2022 28.02.2022
ZMNK-2022-212-000008 MO SRZ Brezno, Clementisova 1217/5, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK - schôdza 113,34 EUR 16.03.2022 25.03.2022
Thesaurus Musicum, o.z, Fedora Ruppeldta1286/23, 010 01 Žilina Zmluva o zabezpečení koncertu Koncert historickej hudby Thesaurus Ensemble Musicum 500,00 EUR 11.03.2022 12.03.2022
VP/22/47667/001 SOZA, Rastislavova3,821 08 Bratislava 2 Dodatok k Hromadnej licenčnej zmluve Doplnenie a zmena zmluvy podľa prílohy. 0,00 EUR 11.03.2022
VP/22/47667/001 SOZA, Rastislavova3,821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Fašiangová veselica  0,00 EUR 03.03.2022 01.03.2022
ZND-2022-201-000006 Breznianske centrum, s.r.o., Podkoreňová 3669/15E, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke tovaru Dodanie tovaru objednávateľovi , ktorý je predmetom prílohy č. 1.  0,00 EUR 02.03.2022
ZMNK-2022-212-000006 Výkup drahých kovov SK s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - výkup zlata. 21,04 EUR 02.03.2022 01.03.2022
1022/2022 Ing. Kubišová Adriana, Krčulova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 01.03.2022 01.03.2027
Stavebné bytové družstvo, Malinovského 12, 977 01 Brezno Kúpna zmluva Predaj materiálových zásob podľa prílohy č. 1. 1,20 EUR 25.02.2022
Jozef Berčík, Na Záhumní, Pata Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Vystúpenie ĽH Čerešienka.  0,00 EUR 25.02.2022 01.03.2022
1021/2022 Ing. Veverka Peter, Tisovská cesta , Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 18.02.2022 14.02.2027
ZMND-2022-211-000002 DIAMOND trucks§bars s.r.o., Cesta Osloboditeľov 1349/29, 977 03 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - zimný štadión ( Bar zimák, klubovňa, kancelária, šatňa ) 0,00 EUR 16.02.2022 31.01.2025
02/04/2017 IVER, spol, s.r.o. Zmluva o dielo Predĺženie doby trvania zmluvy o dielo .  0,00 EUR 12.02.2022 03.05.2023
ZMNK-2022-212-000005 Poľovnícke združenie Čertovica 24, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - zasadačka - výročná schôdza PZ   29,55 EUR 11.02.2022 20.02.2022
ZMNK-2022-212-000004 U9, Zelinárska 6, 821 08 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - MsDk - zasadačka - organizovanie dobrovoľnej dražby 0,00 EUR 10.02.2022 10.02.2022
ZMOS-2022-206-000001 OZ NAIRAM, Nám. Gen.M.R. Štefánika 16, 977 01 BREZNO Zmluva o výpožičke Synagóga Brezno - Tanečné predstavenie  0,00 EUR 10.02.2022 11.02.2022
822019036 stredoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Dodávka vody z verejného vodovodu - Fontána Margitin park Brezno 0,00 EUR 09.02.2022
ZMNK-2022-212-000003 OZ TRAKT, Inovecká 4, 911 01 Trenčín Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom priestorov - Synagóga - skúška tanečného predstavenia. 0,00 EUR 09.02.2022 10.02.2022
ZMNk-2021-212-000017 GOS, oz., Bajzova 2418/19, 010 01 Žilina Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena doby trvania nájmu .  0,00 EUR 09.02.2022 28.05.2022
05/2022 Dušan LEDŇA - KRANEL, Dolná Lehota 222, 976 98 Dolná Lehota Zmluva o kontrolnej činnosti Vykonávanie odborných skúšok a prehliadok zdvíhacích zariadení, školenia, poradenstvo,... 0,00 EUR 03.02.2022 31.12.2022
ZMKD-2022-211-000002 Jozef Janoštiak, Podkoreňová 3887/6B Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru bufet Aréna. 0,00 EUR 02.02.2022 30.04.2022
ZMNK-2022-212-000001 SlovakTransLine, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov v priestoroch futbalového štadióna 0,00 EUR 29.01.2022
01/MBR/2022 BAL SLOVAKIA s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru. Predĺženie zmluvy  0,00 EUR 13.01.2022 28.02.2023
01/MBR/2022 BAL SLOVAKIA s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina Dodatok č. 4 k Rámcovej kúpnej zmluve na dodávky tovaru Súhlas so zasielaním elektronických faktúr. 0,00 EUR 13.01.2022
A4A - Agency 4 Agency , s.r.o., Dolnočermánska 37, 949 01 Nitra Zmluva o spolupráci a poradenstve Spolupráca a poskytovanie konzultačných služieb a plnení smerujúcich k získaniu Grantu a vypracovanie Žiadosti o NFP v rámci výzvy č. ... 0,00 EUR 06.01.2022
UM/06/16/8 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2 , 060 01 Kežmarok Dodatok č. 7 k zmluve o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu Predĺženie zmluvy o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu. 0,00 EUR 06.01.2022 31.12.2022
ZMND-2020-211-000002 EORBIS, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Ukončenie nájmu nebytových priestorov k 31.12.2021 0,00 EUR 06.01.2022 31.12.2021
1018/2021 Mikloško Marek, SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 04.01.2022 02.01.2027
ZMND-2022-211-000001 Mako Plus s.r.o., 9. mája 2142/21,977 03 Brezno Dohoda o postúpení práv a povinností Nájom nebytových priestorov v priestoroch futbalového štadióna - miestnosť č. 140 a 141 na prízemí a miestnosť č. 207. 0,00 EUR 01.01.2022
5190053233 Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 811 05 Bratislava Poistná zmluva Úrazové poistenie v prospech  uchádzačov o zamestnanie. 65,00 EUR 29.12.2021 31.12.2022
ZMNK-2021-212-000018 NANA, s.r.o., Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - M-klub - nácvik hudobnej kapely  0,00 EUR 22.12.2021 31.12.2021
AVF 1040/2020-9/2.3 Audiovizuálny fond , Grosslingová 53, 811 09 Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie z FP AVF Zmena zmluvy podľa prílohy 0,00 EUR 22.12.2021 31.12.2022
21/28/012/17 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda Realizácia aktivačnej činnosti.  0,00 EUR 17.12.2021 31.12.2022
ZMOS-2021-206-000006 Matej Struhár, ul. 9. mája, Brezno Zmluva o výpožičke Vypožičanie priestorov - Synagóga Brezno - Vianočný Swap, Folkové Vianoce  0,00 EUR 15.12.2021 23.12.2021
ZMNK-2019-212-000071 Fun for People, Železničná 2547/19, 050 01 Revúca Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena doby trvania zmluvy. 258,61 EUR 14.12.2021 08.05.2022
ZMNK-2021-212-000017 GOS OZ, Bajzova 3418/19, 010 01 Žilina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK - Divadelné predstavenie Mužské oddelenie. 457,67 EUR 08.12.2021 02.03.2022
Pavel Žilík, Mazorníkovo, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Putujúci Mikuláš - animačný program  200,00 EUR 04.12.2021 06.12.2021
ZMND-2017-211-000015 Maroš Živčák, Lúčna 4019/25 A, 977 03 Brezno Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Ukončenie nájmu. 0,00 EUR 02.12.2021 30.11.2021
ZMND-2021-211-000003 Maroš Živčák, Lúčna 4019/25A, 977 03 Brezno Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Ukončenie nájmu. 0,00 EUR 02.12.2021 30.11.2021
ZMND-2020-211-000001 Mako Plus s.r.o., 9. mája 2142/21,977 03 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Predĺženie doby trvania nájmu.  0,00 EUR 01.12.2021 31.12.2022
1015/2021 MUDr. Viera Kuhnelová, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná  nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 01.12.2021 25.11.2026
1016/2021 Ján Vrbovský, Slnečná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 30.11.2021 15.11.2026
1017/2021 Kokavec Marek, Kriváň, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 30.11.2021 15.11.2026
Dohoda č. OÚ-BB-OKR1-2021-028908 Ministerstvo vnútra SR , Pribinova 2 , 812 72 Bratislava Dohoda o podmienkach varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb pri ohrození alebo vzniku mimoriadných udalostí Využívanie autonomného systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb. 0,00 EUR 27.11.2021
Dávid Abel, 9. Mája 2145/38, 977 03 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 27.11.2021 31.03.2022
Martin Marcinek, ml., SNP 1, 977 01 Brezno Zmluva o Dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 27.11.2021 31.03.2022
Tajboš a synovia, s.r.o., 9. Mája 1, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 27.11.2021 31.03.2022
Oto Brozman, s.r.o., Štúrova 904/27, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 27.11.2021 31.03.2022
ZND-2021-501-000016 Deals Management a.s., Brnianska 2392, 911 05 Trenčín Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zmena článku III. a článku IV. podľa prílohy. 568.916,44 EUR 25.11.2021 30.06.2022
ZMNK-2021-212-000016 Výkup drahých kovov SK s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - výkup zlata  21,03 EUR 20.11.2021 22.11.2021
ZMOS-2020-206-00009 Hokejový klub, ŠLN 34, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Výpožička priestorov - Zimný štadión  0,00 EUR 03.11.2021 31.12.2024
OZ NAIRAM, Nám. Gen.M.R. Štefánika 16, 977 01 BREZNO Zmluva o výpožičke Synagóga - Španielsky večer  0,00 EUR 29.10.2021 04.11.2021
1010/2021 Mária Tištianová, Fraňa Kráľa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 27.10.2021 15.10.2026
Športfinal, s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 BA Dodatok č. 2 k zmluve o dielo Výstavba FI s umelou trávou Brezno- Banisko sever. 375.602,77 EUR 27.10.2021
ZND-2018-501-000029 Compeko Brezno, s.r.o., Štúrova 8, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 ku zmluve o správe a údržbe informačných technológií Zmena článku II. bod 1. a zmena článku III. bod 5. podľa prílohy. 0,00 EUR 26.10.2021
Rolta, s.r.o., Dr. Clementisa 1219/7, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Terénne úpravy Brezno - Mazorníkovo. 72.204,04 EUR 22.10.2021
ZMND-2021-211-000004 Maroš Živčák, Lúčna 4019/25A, 977 03 Brezno Dohoda o ukončení - Zmluva o nájme nebytových priestorov Ukončenie nájmu nebytových priestorov. 0,00 EUR 21.10.2021 20.10.2021
1013/2021 Vlasta Bartošová, Židlovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastvá zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.10.2021 15.10.2026
1014/2021 Bc. Michal Roháč, Rohozná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.10.2021 15.10.2026
ZMNK-2021-212-000014 Portál - komorné divadlo bez opony , Októbrová 46, 080 01 Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK - divadelné predstavenie pre školu. 33,50 EUR 15.10.2021 15.10.2021
Ján Vrbovský, Slnečná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 15.10.2021 15.10.2026
Mario Fančovič, Hodžova , 949 01 Nitra Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Adventná nedeľa - vystúpenie Close Harmony Friends 600,00 EUR 15.10.2021 12.12.2021
ZMNK-2021-212-000015 Robert Schmidt, Mostárenská, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - M-klub - rodinné stretnutie. 0,00 EUR 14.10.2021 17.10.2021
ZND-2021-501-000017 Športfinal, s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zmena ceny diela zmluvy  a lehoty plnenia zmluvy.  272.622,29 EUR 09.10.2021
363131542 Linde Gas, s.r.o., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý nájom fliaš na technické plyny S01 0,00 EUR 06.10.2021 31.08.2022
363131544 Linde Gas, s.r.o., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý nájom fliaš na technické plyny S11 0,00 EUR 06.10.2021 31.08.2022
ZMNK-2021-212-000013 Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, ul. B. Němcovej 8, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - zasadačka  842,98 EUR 05.10.2021 09.11.2021
ZMNK-2021-212-000012 Výkup drahých kovov SK s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - výkup zlata  20,91 EUR 01.10.2021 11.10.2021
ZND-2020-501-00023 Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Zmena článku III a IV podľa prílohy. 0,00 EUR 01.10.2021 30.06.2022
ZMND-2021-211-000003 Maroš Živčák, Lúčna 4019/25A, 977 03 Brezno Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena Článku I. ods.2 podľa prílohy. 0,00 EUR 01.10.2021
ZMNK-2021-212-000011 Občianske združenie MÚZA TEATRO, Broskyňová 1172/7, 900 45 Malinovo Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov. 0,00 EUR 01.10.2021 29.09.2021
30/2021/BTS EORBIS, s.r.o., tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Zmluva o vykonaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi Vykonávanie činnosti týkajúce sa služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiami. 0,00 EUR 01.10.2021 30.09.2023
ZMNK-2021-212-000011 Občianske združenie MÚZA TEATRO, Broskyňová 1172/7, 900 45 Malinovo Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDk. 312,53 EUR 28.09.2021 03.10.2021
ZMNK-2021-212-000010 Horehronské múzeum, Námestie gen. MRŠ č. 47/55, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Synagóga Brezno - výstava ,, Bonsaj - strom v miske " -sprievodné podujatie - tvarovanie bonsajov. ... 0,00 EUR 24.09.2021 29.09.2021
21080153 Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4 , 180 00 Praha 80 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zmena zmluvy podľa prílohy. 215.605,34 EUR 24.09.2021
21080153 RDB GROUP, s.r.o., Nám. M.R.Štefánika 11, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zmena čl.III a článku IV. podľa prílohy .  157.282,92 EUR 11.09.2021
808/2021-UPr-I-ZNP Mesto Brezno, Nám. gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie formou FP na podporu organizačného zabezpečenia celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov - Chalupkovo Brezno. 0,00 EUR 11.09.2021
1004/2021 Zita Medveďová, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 10.09.2021 12.07.2026
ZMNK-2021-212-000009 MO SRZ Brezno, Clementisova 1217/5, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK - schôdza 111,20 EUR 08.09.2021 10.09.2021
4419014690 Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 811 05 Bratislava Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO Poistenie Výhliadková veža Horné Lazy. 0,00 EUR 08.09.2021
991/2021 Nadežda Bartošová, Židlovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 31.08.2021 27.08.2026
G-Tec Professional s.r.o., Mýtna 36, 902 01 Pezinok Rámcová servisná zmluva Servis kinotechniky kina Mostár v Brezne 0,00 EUR 26.08.2021
Ján Kubas, Orličie, 027 43 Nižná Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie koncert Strigôň 0,00 EUR 24.08.2021 21.08.2021
VP/21/47667/006 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Stredoveké bomburové slávnosti 0,00 EUR 19.08.2021 21.08.2021
DEJ, s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. ZMNK-2021-212-00001 Skončenie nájmu  0,00 EUR 17.08.2021 15.08.2021
VP/21/47667/005 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Víno z breznianskeho rínku, Twentyfive Expres party 0,00 EUR 07.08.2021 07.08.2021
Michal Mlynek, M. Benku, 977 03 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program 120,00 EUR 04.08.2021 14.08.2021
AVF 1040/2020-9/2.3 Audiovizuálny fond, Grosslingová 53, 811 09 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku Zmena termínu na predloženie vyúčtovania 0,00 EUR 04.08.2021 31.12.2021
AVF 245/2021-1/2.3 Audiovizuálny fond, Grosslingová 53, 811 09 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Podpora návštevosti na slovenské kinematografické diela. 0,00 EUR 04.08.2021
ZMPS-2020-206-000008 Futbalový klub Brezno, Fraňa Kráľa 1 , 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke VYpožičanie priestorov podľa prílohy. 0,00 EUR 31.07.2021
VP/21/47667/004 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Brezno spieva a tancuje - 31.7.2021 0,00 EUR 30.07.2021 31.07.2021
Jozef Berčík, Na Záhumní, Pata Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Vystúpenie ĽH Čerešienky 150,00 EUR 30.07.2021 31.07.2021
Veronika Kicková, Prochot, 966 04 H. Žďana Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Koncert - mestský park  150,00 EUR 27.07.2021 21.08.2021
Petra Petrová, Predné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 27.07.2021 20.07.2026
Martin Belko, Slnečná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 27.07.2021 20.07.2026
Daniel Lehotský, ŠLN, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 liitrová plastová nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 27.07.2021 20.07.2026
VP/21/47667/003 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Hugáň fest, Kaviareň pod vežou 24.7.2021 0,00 EUR 23.07.2021 24.07.2021
HRE/000001 Banskobystrický pivovar , a.s., Sládkovičova 37, 974 05 BB Zmluva o reklame Propagácia a reklama  0,00 EUR 17.07.2021
VP/21/47667/001 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva BKL-Arcon 0,00 EUR 17.07.2021 17.07.2021
Marek Poliak, TDH, Valaská 976 46 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie BKL-O Hugánsku varešku, Brezno spiev a tancuje 500,00 EUR 17.07.2021 31.07.2021
120/06.03.2019 Lukáš Kočnár - PRO-FACTOR, Františkánska 4, 917 01 Trnava Dodatok č. 1 k zmluve Distribúcia reklamných plagátov 0,00 EUR 17.07.2021
49/16/2021 Veolia Energia Brezno, a.s., Einsteinova 25-Digital Park II, 851 01 Bratislava Dohoda o odbere tepla Odber tepla na rok 2022 - Zimný štadión (ŠLN) 0,00 EUR 17.07.2021
49/16/2021 Veolia Energia Brezno, a.s., Einsteinova 25-Digital Park II, 851 01 Bratislava Dohoda o odbere tepla Odber tepla na rok 2022 - Švermova  0,00 EUR 17.07.2021
Miroslava Šimuneková, S.H.Vajanského, 940 02 Nové Zámky Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Koncert Poison Candy 900,00 EUR 17.07.2021 20.08.2021
Strojspiš spol. s.r.o., Tepličská cesta 10, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o dielo Naviac práce - podľa prílohy  31.090,80 EUR 15.07.2021
1003/2021 Ing. Anna Petrlová, Štúrova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 14.07.2021 01.07.2026
Mirka Potančoková, Zadné Halny, Brezno 977 01 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie BKL-Kaviareň pod vežou 600,00 EUR 10.07.2021 24.07.2021
Daniel Porubský, Krčméryho ,Nové Mesto nad Váhom, 915 01 Dohoda o ukončení zmluvy Ukončenie zmluvy o umeleckom výkone  0,00 EUR 10.07.2021 09.07.2021
Milan Perný , Hurbanova, 941 06 Komjatice Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Kaviareň pod vežou  600,00 EUR 10.07.2021 24.07.2021
1002/2021 Mgr. Dzianová Marcela, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 10.07.2021 01.07.2026
21/28/054/113 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu ,,Popdpora zamestnanosti"  0,00 EUR 09.07.2021 31.12.2021
21/2021 Férová nadácia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných príspevku Street Workout Brezno 2021 1.500,00 EUR 08.07.2021
Jozef Berčík, Na Záhumní, Pata Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Vystúpenie ĽH Čerešienky  160,00 EUR 07.07.2021 24.07.2021
Samuel Feldsam, Fraňa Kráľa, Žarnovica Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Koncert Arcon 520,00 EUR 07.07.2021 17.07.2021
531/2021/ODDDO Banskobystrický samosprávny kraj, Nám SNP č. 23, 974 01 BB Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Kultúrne leto Brezno 2021 5.000,00 EUR 07.07.2021
VP/21/47667/002 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva BKL - koncert 0,00 EUR 03.07.2021 03.07.2021
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o dielo Športovo-plavecký a regenerečný areál Brezno - Mazorníkovo 2. 0,00 EUR 02.07.2021
VP/16/47667/001 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve Park Krčulova ulica - hudba reprodukovaná technickým zariadením(zvonkohra). 0,00 EUR 01.07.2021 01.07.2021
178/2021/ORRCR BBSK Nám. SNP č. 23, 974 01 BB Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke Ukončenie Zmluvy o výpožičke  0,00 EUR 30.06.2021 30.06.2021
ZMRE-2016-210-000003 Akzent Bigboard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve Predĺženie nájomnej zmluvy o reklame zo dňa 14.7.2008 0,00 EUR 30.06.2021 01.08.2026
1000/2021 Stanislav Mikloš, Sekurisova 97/14 Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová  zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 29.06.2021 01.07.2026
1001/2021 Jozef Daxner, ČSA, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 29.06.2021 01.07.2026
Stanislava Steinbachová, Stredná, Hronec Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program - námestie - park 90,00 EUR 29.06.2021 29.08.2021
ZMNK-2021-212-000008 SKZL-RKZL BB, Námestie SNP 7, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- zasadačka -schôdza 14,80 EUR 25.06.2021 28.06.2021
Bohuš Bínovský, Vlanovská, Vlkanová 97631 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie BKL-Gott Forever band 1.120,00 EUR 19.06.2021 03.07.2021
Lucia Hoxha, MPČĽ, Brezno 977 03 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program 60,00 EUR 19.06.2021 18.07.2021
Monika Collins, Lipová, Bacúch 976 64 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program 60,00 EUR 19.06.2021 25.07.2021
Dorota Sekelská Šťavinová, Krčulova, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program 120,00 EUR 19.06.2021 08.08.2021
OZ NAIRAM, MRŠ 16, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Tanečné predstavenie - synagóga  0,00 EUR 15.06.2021 16.06.2021
ZMNK-2020-212-000032 GOS občianske združenie, Bajzova 2418/19. 010 01 Žilina Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Radošínské naivné divadlo Pán strom 0,00 EUR 15.06.2021 29.08.2021
ZMND-2020-211-000001 Mako plus s.r.o., 9. mája 2142/21, 977 03 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru v budove Mestského futbalového štadióna. 0,00 EUR 15.06.2021 31.12.2021
Thesaurus Musicum, o.z., Fedora Ruppeldta 1286/23, 010 01 Žilina Zmluva o zabezpečení koncertu Villanelle di Luca Marenzio - koncert historickej hudby - synagóga 500,00 EUR 15.06.2021 19.06.2021
ZMNK-2021-212-000007 OZ divadlo MASKA, Pribinova 120, 960 01 Zvolen Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK - Smejko a Tanculienka 202,43 EUR 09.06.2021 14.09.2021
997/2021 Pušková Janka, Jarmočisko, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad 0,00 EUR 08.06.2021 31.05.2026
998/2021 Jakub Prečúch, Fraňa Kráľa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad 0,00 EUR 08.06.2021 01.06.2026
999/2021 Marianna Tainová, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad 0,00 EUR 08.06.2021 01.06.2026
ZMNK-2021-212-000006 Smiech lieči s.r.o., Mestská 2, 831 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru  - kinosála MsDk. 204,06 EUR 02.06.2021 28.06.2021
Marta Tuturová, Horné Zelenice Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie BKL-Kaviareň pod vežou 600,00 EUR 01.06.2021 24.07.2021
Surety Group, s.r.o., L. Sáru č. 11, 977 01 Brezno Dohoda o skončení Zmluva o poskytovaní služieb Skončenie zmluvy 0,00 EUR 28.05.2021 20.05.2021
140/2020 Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Dohoda o skončení Zmluvy o dielo Skončenie zmluvy o dielo - uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ,, Bytový dom ul. MPČĽ Brezno - Mazorníkovo"  0,00 EUR 28.05.2021 25.05.2021
ZMNK-2021-212-000005 Výkup drahých kovov SK, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - výkup zlata 20,77 EUR 28.05.2021 15.06.2021
Združenie ,,DEALS-ŠPORTFINAL" Deals Management a.s., Brnianska 2392, 911 05 Trenčín Zmluva o dielo Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno - Banisko Sever 0,00 EUR 27.05.2021
ZMOS-2020-206-000022 Fekollini, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 208, 925 21 Sládkovičovo Dohoda o ukončení Zmluvy o umiestnení a prevádzkovaní automatov Ukončenie zmluvy o umiestnení a prevádzkovaní automatov. 0,00 EUR 26.05.2021 31.03.2021
ZMNK-2021-212-000003 auctio, s.r.o., Kmeťkova 30, 949 01 Nitra Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 0,00 EUR 25.05.2021 20.05.2021
995/2021 Ľudovít Leitner, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 25.05.2021 14.05.2026
Daniel porubský , Krčméryho, Nové mesto nad Váhom Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie BKL-Kaviareň pod vežou 200,00 EUR 21.05.2021 24.07.2021
PRIMACHLAD, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov Zmluva o dodávke tovaru Dodávka separátoru čpavku, doskového výparníka a obehových čerpadiel. 83.160,00 EUR 20.05.2021
ZMND-2021-211-000003 Maroš Živčák, Lúčna 25/A, 977 03 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena článku IV. bod 2. -  podľa prílohy 0,00 EUR 19.05.2021 30.04.2025
ZMND-2021-211-000004 Maroš Živčák, Lúčna 25/A, 977 03 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - prevádzkovanie letnej terasy v areáli Zimného štadióna L. Horského 0,00 EUR 19.05.2021 20.11.2021
946/2020 Ľubomír Štulrajter, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová palstová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 19.05.2021 30.12.2025
994/2021 Jozef Puška, Predné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 19.05.2021 14.05.2026
ZMNK-2021-212-000002 Výkup drahých kovov SK, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - výkup zlata 20,79 EUR 12.05.2021 12.05.2021
ZMNK-2021-212-000004 Dominika Fendíková, Matuškova, Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - svadobný obrad 0,00 EUR 12.05.2021 28.05.2021
ZMND-2021-211-000003 Maroš Živčák, Lúčna 25/A, 977 03 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov v objekte: stavba - zimný štadión 0,00 EUR 07.05.2021 30.04.2025
02/04/2017 IVTER, spol.s.r.o., Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica Dodatok č. 4 k zmluve o dielo Predĺženie platnosti zmluvy. 0,00 EUR 06.05.2021 01.05.2022
ZMNK-2021-212-000003 auctio, s.r.o., Kmeťkova 30, 949 01 Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - dražba. 43,08 EUR 06.05.2021 27.05.2021
ZMNK-2020-212-000044 Silné reči, s.r.o., Mestská 2, 831 03 Bratislava Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Skončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov.  0,00 EUR 06.05.2021 09.04.2021
Športfinal, s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava Zmluva o dielo Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou Brezno - Banisko sever 237.957,32 EUR 06.05.2021
Metrostav , a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 80 Zmluva o dielo Dokončovacie práce - úprava povrchov 209.907,28 EUR 01.05.2021
ZO - OZ - KOVO Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 BRezno Kolektívna zmluva Predĺženie doby platnosti kolektívnej zmluvy na rok 2021. 0,00 EUR 01.05.2021 31.12.2021
ZMND-2021-211-000002 DVcom, s.r.o., MRŠ 20/15, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov v objekte: stavba - TRIBÚNA ŠPORT. ŠTADIÓN 0,00 EUR 01.05.2021 30.04.2025
ZMND-2021-2011-000001 Miroslav Balcar, Fraňa Kráľa4, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov v Aréne Brezno. 0,00 EUR 01.05.2021
ZMND-2015-211-000018 Maroš Živčák, Lúčna 25/A, 977 03 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov. 0,00 EUR 29.04.2021 30.04.2021
993/2021 Igor Turošík, Cesta Osloboditeľov, 977 01 BREZNO Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 29.04.2021 23.04.2026
ZMNK-2019-212-000071 Fun for people, Železničná 257/19, 050 01 Revúca Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmena doby platnosti zmluvy podľa prílohy. 0,00 EUR 27.04.2021 02.12.2021
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie elektronických a komunikačných služieb. 0,00 EUR 21.04.2021
990/2021 Milan Pôbiš, Rázusova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 17.04.2021 19.04.2026
Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Zaradenie motorového vozidla do súboru Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 0,00 EUR 10.04.2021
ZMNK-2020-212-000046 Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, ul. Boženy Němcovej 8, 974 01 BB Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Termín skončenia prenájmu. 0,00 EUR 10.04.2021 07.04.2021
Brezno pre občanov, n.o., Námestie M.R.Štefánika č. 1/1, 977 01 Brezno Zmluva o spolupráci Čistenie okolia NKP a odvoz odpadu počas realizácie projektu ,, Obnova Hrobky Lehotských ". Úprava exteriéru NKP a priľahlého terénu ... 0,00 EUR 10.04.2021
ZMNK-2020-212-000032 GOS občianske združenie, Bajzova 2418/19. 010 01 Žilina Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena Zmluvy o nájme nebatových priestorov podľa prílohy. 786,19 EUR 08.04.2021 30.08.2021
RDB Group, s.r.o., Nám MRŠ 11, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Oprava miestnej komunikácie Brezno - nám. gen. M.R.Štefánika 0,00 EUR 07.04.2021
Dušan Ledňa - KRANEL, Dolná Lehota 222, 976 98 Dolná Lehota Zmluva o kontrolnej činnosti Odborné skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení. 0,00 EUR 30.03.2021 31.12.2021
Frost-service, s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne Zmluva o dielo Dodávka a montáž doskových kondenzátorov a vodných čerpadiel v strojovni chladenia na ZŠ L. Horského v Brezne 49.596,00 EUR 26.03.2021
Frost-service, s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne Zmluva o dielo Dodávka a montáž chladiacej veže a úpravovne vody v strojovni chladenia na ZŠ L. Horského v Brezne. 82.368,00 EUR 26.03.2021
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Predĺženie viazanosti - poskytovanie služieb 0,00 EUR 23.03.2021 22.03.2023
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Predĺžnie viazanosti - posyktovanie služieb 0,00 EUR 23.03.2021 22.03.2023
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Predĺženie viazanosti - poskytovanie služieb 0,00 EUR 23.03.2021 22.03.2023
989/2021 Juraj Puška, Jarmočisko, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná  nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 23.03.2021 22.03.2026
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám SNP č. 23, 974 01 BB Zmluva o výpožičke Vypožičanie nehnuteľnosti - Zimný štadión Aréna Brezno  0,00 EUR 06.03.2021 16.07.2021
986/2021 Ing. Roman Kuňák, Fraňa Kráľa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 26.02.2021 26.02.2026
987/2021 Vladimír Pinka, Kukučínova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 26.02.2021 26.02.2026
988/2021 Miroslav Nemčok, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 26.02.2021 26.02.2026
984/2020 Ing. Peter Lukáč, Nálepkova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 20.02.2021 25.01.2026
49/16/2021 Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5 , 977 01 Brezno Zmluva o dodávke a odbere tepla Dodávka a odber tepla  0,00 EUR 12.02.2021
01/MBR/2020 BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve Predĺženie doby platnosti zmluvy.  0,00 EUR 11.02.2021 28.02.2022
01/MBR/2020 BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina Dodatok č. 2 k rámcovej kúpnej zmluve Súhlas so zasielaním elektronických faktúr 0,00 EUR 11.02.2021
ZND-2021-501-000001 Breznianske centrum, s.r.o., Podkoreňová 3669/15 E, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke tovaru Dodanie tovaru objednávateľovi podľa prílohy č.1 .  0,00 EUR 03.02.2021
961/2020 Štefan BELLO, Černákova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad.  0,00 EUR 30.01.2021 31.12.2025
ZMNK-2021-212-000001 DEJ, s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - futbalový štadión - mobilné odberné miesto 0,00 EUR 29.01.2021
MASO-OCEĽ, s.r.o.SNP 193/10, 976 66 Polomka Dohoda o úhrade nákladov za elektrickú energiu a vodu Spotreba elektrickej energie a vodného -stočného  0,00 EUR 28.01.2021