Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZMNK-2018-212-000047 Divadlo MASKA, Pribinova 120, 960 01 Zvolen Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 20.07.2018 02.11.2018
Július Obernauer, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Dni českej kultúry  100,00 EUR 20.07.2018
748/2018 Pavel Marčok, SNP, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 20.07.2018 24.07.2023
747/2018 Anna Kmeťová, Tisovská cesta, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 20.07.2018 24.07.2023
745/2018 Mariana Ľachová, Cesta osloboditeľov, 977 03 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 20.07.2018 24.07.2023
ZO - OZ - KOVO Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve Doplnenie časti V,článku 22 bod 2B 0,00 EUR 19.07.2018 31.12.2018
742/2018 Mária Janoštiaková, SNP, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 18.07.2018 24.07.2023
743/2018 Ján Farárik, Vránskeho, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 18.07.2018 24.07.2023
744/2018 Daniel Giertl, Podkoreňová, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 18.07.2018 24.07.2023
734/2018 Jozef Rešutík, Horná, 977 03 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 17.07.2018 24.07.2023
736/2018 Marian Petro, Potočná, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 17.07.2018 24.07.2023
737/2018 Katarína Ulbrichtová, SNP, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 17.07.2018 24.07.2023
695/2018 Ľubica Pavlíková, Glianska, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 14.07.2018 22.02.2023
740/2018 Peter Kováčik PeadDr., Dolná, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 14.07.2018 24.07.2023
ZMNK-2018-212-000046 Katarína Golková - Umelecká agentúra Žilina, Bajzova 2418/19, 010 01 Žilina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 14.07.2018 03.10.2018
Martin Vetrák, Zadné Halny, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu Dni českej kultúry  200,00 EUR 11.07.2018
707/2018 Jozef Janoštiak, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 11.07.2018 22.04.2023
ZND-2018-501-00037 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen Zmluva o dielo Oprava/Asfaltovanie chodníkov mesta Brezno  178.920,00 EUR 05.07.2018 31.10.2018
Dodatok č.1 k zmluve č.11/2018/BTS EORBIS s.r.o.,Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Dodatok č.1 k zmluve č.11/2018/BTS Zmena výšky ceny  0,00 EUR 04.07.2018
02/2018 MACO systémy s.r.o., Partizánska 1470/61, 976 52 Čierny Balog Zmluva o dielo Oprava mestského rozhlasu  18.842,00 EUR 30.06.2018
Kupas Trade, s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava Zmluva o dielo Oprava detkých ihrísk mesta Brezno. 58.988,00 EUR 30.06.2018 30.09.2018
ZMRE-2018-210-000001 Horehronské múzeum v Brezne Zmluva o umiestnení reklamy prenájom reklamnej plochy 25,00 EUR 30.06.2018 30.08.2018
ZMOS-2018-206-000002 Levisa, s.r.o., Dadanova 3385/5, 010 15 Žilina Zmluva o prevádzkovaní automatov Prevádzkovanie automatov 240,00 EUR 30.06.2018 30.06.2019
G-Tec Professional s.r.o., Mýtna 36, 902 01 Pezinok Rámcová servisná zmluva Servis kino techniky kina Mostár  0,00 EUR 28.06.2018 30.06.2021
Commander Services s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava I Zmluva o spracúvaní osobných údajov Úprava práv a povinností  0,00 EUR 26.06.2018
786/2015 príloha "A2" Commander Services s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava I Príloha "A2" zmluvy "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoringu Objekty monitorovania 0,00 EUR 26.06.2018
731/2018 Katarína Beličková, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 26.06.2018 24.06.2023
730/2018 Zdenko Uram, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 26.06.2018 24.06.2023
729/2018 Anna Šajgalíková, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 26.06.2018 24.06.2023
ZMNK-2018-212-000044 Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  270,00 EUR 23.06.2018 25.06.2018
ZMNK-2018-212-000045 Ján Daxner, 976 52 Čierny Balog Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  59,00 EUR 22.06.2018 18.08.2018
726/2018 Zuzana Matzenauerová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 19.06.2018 24.05.2023
Mirka Potančoková, 977 01 Brezno Zmluva o umeleckom výkone/vystúpení Breznianske kultúrne leto 2018 250,00 EUR 19.06.2018
MK-4275/2018/3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej republik, Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1 ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Poskytnutie dotácie  0,00 EUR 19.06.2018
ZO - OZ - KOVO Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kolektívna zmluva Kolektívna zmluva  0,00 EUR 16.06.2018
Andrej Vičan Dohoda o výplate odmeny bez uplatnenia zrážkovej dane Výplata odmeny  0,00 EUR 16.06.2018
728/2018 Ing.arch. Pavol Kupec, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 13.06.2018 24.05.2023
NAVYP s.r.o., Nižedvorská 213/6, Žilina 010 03 Kúpna zmluva predaj motorového vozidla - zdvíhacia plošina 52.800,00 EUR 09.06.2018
A12289624 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Pridelenie SIM kariet  0,00 EUR 07.06.2018
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Žiadosť o prenesenie čísla/Zmluva o prenose čísla Prenášanie t.č. 0,00 EUR 07.06.2018
727/2018 Gabriela Pokorná, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 07.06.2018 24.05.2023
Stanislava Steinbachová Zmluva o dielo Animačný program 60,00 EUR 07.06.2018 31.08.2018
Monika Collins Zmluva o dielo Animačný program  60,00 EUR 07.06.2018 31.08.2018
Dorota Sekelská Šťavinová Zmluva o dielo Animačný program  60,00 EUR 07.06.2018 31.08.2018
Lenka Kysucká, Ing. Zmluva o dielo Animačný program  60,00 EUR 07.06.2018 31.08.2018
ZMNK-2018-212-000043 CREDO CZ-nadační fond, Tříde Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- priestory v Aréne Brezno  0,00 EUR 06.06.2018 24.06.2018
A12289779 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Pridelenie SIM karty t.č. 0,00 EUR 06.06.2018
ZMNK-2018-212-000042 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov, ČSA 72/60, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  73,00 EUR 05.06.2018 06.06.2018
Compeko Brezno, s.r.o., Štúrová 8, 977 01 Brezno Zmluva o správe a udržbe IT Poskytovanie služieb 0,00 EUR 02.06.2018
ZMNK-2018-212-000041 OZ Planéta zážitkov, Ulica ku Bratke 2916/46, 934 05 Levice Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 01.06.2018 19.11.2018
721/2018 Pavel Žilík, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.05.2018 24.05.2023
Filip Sľúka, 960 01 Zvolen Zmluva o umeleckom výkone/vystúpení Breznianske kultúrne leto 2018 450,00 EUR 30.05.2018
ZMNK-2018-212-000040 Phantasia, o.z., Beckov 495, 916 38 Beckov Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 30.05.2018 31.05.2018
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno Dohoda o ukončení zmluvy o vykonaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi Ukončenie zmluvy  0,00 EUR 30.05.2018 30.04.2018
720/2018 Branislav Brečka, Kozmonautov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 29.05.2018 24.05.2023
722/2018 Martin Brečka, Kozmonautov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 29.05.2018 24.05.2023
723/2018 Vojtech Štulrajter, Hronská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 29.05.2018 24.05.2023
724/2018 Svätoslava Belková, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 29.05.2018 24.05.2023
01/2016/FB Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno Dohoda o ukončení zmluvy o vykonaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi Ukončenie zmluvy 0,00 EUR 25.05.2018 30.04.2018
715/2018 Robert Pončák, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 25.05.2018 24.05.2023
A 12250679 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telefónne číslo  0,00 EUR 25.05.2018
Dodatok č 10893314 k Zmluve č.A 12250679 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Účastnícky program  0,00 EUR 25.05.2018
Andrej Vičan, Brezno Zmluva o dielo Moderovanie podujatia Dni mesta Brezno 2018 100,00 EUR 25.05.2018 28.05.2018
VP/18/47667/001 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Udelenie súhlasu-licencie  0,00 EUR 25.05.2018 26.05.2018
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Hromadná dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb Zmena účastníka  0,00 EUR 25.05.2018
718/2018 Jozef Pagáč, Vagnárska, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 23.05.2018 24.05.2023
719/2018 Igor Oláh, Jarmočisko, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 23.05.2018 24.05.2023
Dodatok č.2 k 2017/Brezno/054/3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dodatok č.2 k dohode číslo:2017/Brezno/054/3 Predĺženie doby preobsadenia  0,00 EUR 22.05.2018
Dodatok č.1 k ZMNK-2018-212-000013 Umelecká agentúra AMOS, o.z., Okružná 12, 974 04 Banská Bystrica Dodatok č.1 k ZMNK-2018-212-000013 Nájomné a jeho splatnosť. 69,00 EUR 19.05.2018 21.05.2018
ZMNK-2018-212-000039 Jozef Dřevo, Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - foyer MsDK. 0,00 EUR 19.05.2018 30.05.2018
ZMNK-2018-212-000038 OZ BREZNIANSKE ZRNKO, Mládežnicka 3,977 03 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Synagóga 30,00 EUR 17.05.2018 04.06.2018
716/2018 Ing. Ján Adamčák, Rovne, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 17.05.2018 24.05.2023
717/2018 Dušan Kachnič, SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 17.05.2018 24.05.2023
ZMNK-2018-212-000035 OZ NAIRAM, Nám. Gen. M.R. Štefánika 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga 44,00 EUR 16.05.2018 19.05.2018
ZMNK-2018-212-000036 OZ NAIRAM, Nám. Gen. M.R. Štefánika 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  63,00 EUR 16.05.2018 30.05.2018
ZMNK-2018-212-000037 OZ NAIRAM, Nám. Gen. M.R. Štefánika 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  44,00 EUR 16.05.2018 02.06.2018
11/2018/BTS EORBIS s.r.o.,Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Zmluva číslo 11/2018/BTS Bezpečnostnotechnické služby-Bezpečnosť a ochrana zdravia 0,00 EUR 16.05.2018 31.05.2019
0182018_BB_Š Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina Rámcová Kúpna zmluva na dodávku druhotných surovín Zber vytriedených druhotných surovín 0,00 EUR 16.05.2018
FUTURUM MMI, s.r.o., Mýto pod Ďumbierom 515, 976 44 Mýto pod Ďumbierom Dodatok č.3 k zmluve o nájme plochy pre umiestnenie reklamy Zmena článkov zmluvy 0,00 EUR 12.05.2018
ZMNK-2018-212-000031 Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne, Nám. gen. M.R.Štefánika 55, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 11.05.2018 13.06.2018
ZMNK-2018-212-000032 OZ NAIRAM, Nám. Gen. M.R. Štefánika 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  25,00 EUR 11.05.2018 12.05.2018
ZMNK-2018-212-000033 Phantasia, o.z., Beckov 495, 916 38 Beckov Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebyrového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 11.05.2018 31.05.2018
ZMNK-2018-212-000034 Divadelný svet o.z., Nižná 1/1, 086 12 Kurima Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 11.05.2018 14.05.2018
Miloš Lányi, Nálepkova, 977 01 Brezno Zmluva o umeleckom výkone/vystúpení Breznianske kultúrne leto 2018 250,00 EUR 11.05.2018
Dodatok č.1 k Zmluve č.02/04/2017 IVTER, spol. s.r.o., Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.02/04/2017 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 10.05.2018 01.04.2020
Universal Music, s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu Míľa pre mamu 2018 1.000,00 EUR 05.05.2018 12.05.2018
Double Mann s.r.o., Nova 620/8, 900 55 Lozorno Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu Koncert POLEMIC 4.800,00 EUR 05.05.2018
Peter Škorvánek, MPČĽ, 977 03 Brezno-Mazorníkovo Kúpna zmluva Osobný automobil Volkswagen  3.950,00 EUR 05.05.2018
FORMEL s.r.o., Velkolucká 7, 962 31 Veľká Lúka Zmluva o spolupráci Koncert mladých muzikálových hviezd 0,00 EUR 03.05.2018 29.05.2018
Ing. Michal Hybský, Nográdyho 561/10, 960 01 Zvolen Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  60,00 EUR 03.05.2018 30.06.2018
/AB/2018 MADWIRE, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- priestory v Aréne Brezno 0,00 EUR 03.05.2018 08.06.2018
710/2018 Vojtech Strelec, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 01.05.2018 24.02.2023
711/2018 Erika Pančíková, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 01.05.2018 24.02.2023
714/2018 Imrich Kupec, Kukučínova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 01.05.2018 24.02.2023
Mgr. Richard Balog Dis. Art, Karmána, 984 01 Lučenec Zmluva o umeleckom výkone/vystúpení Breznianske kultúrne leto 2018 0,00 EUR 27.04.2018
ZMNK-2018-212-000028 Základná umelecká škola, Krčulova 21, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 27.04.2018 05.06.2018
ZMNK-2018-212-000027 FUN FOR PEOPLE, Železničná 257/19, 050 01 Revúca Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 26.04.2018 17.11.2018
ZMNK-2018-212-000026 MP OZ Kovo, ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Zasadačka MsDK 0,00 EUR 24.04.2018 03.05.2018
702/2018 Juraj Zvarík, Bystrá, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 24.04.2018 22.02.2023
706/2018 Ľubica Štefančíková, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 24.04.2018 22.04.2023
712/2018 Denisa Poliaková, Hviezdoslavova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 24.04.2018 24.02.2023
713/2018 Soňa Švecová, Krčulova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 24.04.2018 24.02.2023
AB/2018 Trio Production, s.r.o., Mamateyova 22, 851 04 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Aréna brezno-časť 0,00 EUR 20.04.2018 14.05.2019
5/AD_DPH/2018 Adam Ďurica, Novomestská ul. 9118/3, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení vystúpenia výkonného umelca Dni mesta Brezno 2018 4.500,00 EUR 20.04.2018
ZMNK-2018-212-000024 Mgr. Eva Hančáková, Skalica 36, Podbrezová Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  51,00 EUR 19.04.2018 24.04.2018
ZMND-2018-2011-000001 Miroslav Balcar, Fraňa Kráľa 4, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Aréna Brezno-miestnosť č 231 0,00 EUR 19.04.2018 31.03.2021
Ľudová hudba Kandráčovci,Rastislavova 747/2, 040 01 Košice Zmluva o spolupráci Dni mesta Brezno 2018 7.000,00 EUR 17.04.2018
ZMNK-2018-212-000021 Základná organizácia SZV Brezno, Horná 20, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Zasadačka MsDK 0,00 EUR 13.04.2018 14.04.2018
ZMNK-2018-212-000022 Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Zasadačka MsDK 0,00 EUR 13.04.2018 22.05.2018
BM music, s.r.o., Mlynská 633/19, 031 01 Liptovský Mikuláš Zmluva o umeleckom výkone/vystúpení Dni mesta Brezno 700,00 EUR 13.04.2018
Mgr. Ján Cpin, Ul. Československej armády 46, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru v Aréne Brezno  646,00 EUR 12.04.2018 29.04.2018
ZMNK-2018-212-000019 Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezna, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála 0,00 EUR 10.04.2018 13.04.2018
ZMNK-2018-212-000020 Jozef Dřevo, Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Foyer MsDK 0,00 EUR 10.04.2018 11.04.2018
Umelecká agentúra O.W.-Music s.r.o., Kuchyňa 298, 900 52 Kuchyňa Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie Dni mesta Brezno 2018 0,00 EUR 10.04.2018
708/2018 Miroslav Golian, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 07.04.2018 22.04.2023
Divadielko z klobúka, Švermova 6, 974 04 Banská Bystrica Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia Divadelné predstavenie "O snehuliakovej mrkve" 280,00 EUR 07.04.2018 04.11.2018
XACT s.r.o., Šafárikova 78, 048 01 Rožňava Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu Moderovanie podujatia "Dni mesta Brezna 2018" 2.400,00 EUR 06.04.2018 10.06.2018
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2017 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Zmluva o prenájme Prenájom nákladného vozidla TATRA 0,00 EUR 05.04.2018
Dodatok č.1 k Zmluve č. 3/2017 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Zmluva o prenájme Prenájom lokalizačnej sady 0,00 EUR 05.04.2018
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2/2017 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Zmluva o prenájme Prenájom hydraulického búracieho kladiva  0,00 EUR 05.04.2018
709/2018 Magdaléna Bardelčíková, MPČĽ, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 05.04.2018 22.04.2023
4300086554 Stredoslovenská distribučná,a.s.,Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia  0,00 EUR 04.04.2018
ZMNK-2018-212-000016 OZ Planéta zážitkov, Ulica ku Bratke 2916/46, 934 05 Levice Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov- Kinosála  0,00 EUR 04.04.2018 09.04.2018
ZMNK-2018-212-000017 OZ Planéta zážitkov, Ulica ku Bratke 2916/46, 934 05 Levice Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála  0,00 EUR 04.04.2018 28.05.2018
ZMNK-2018-212-000018 SZUŠ Polomka, Osloboditeľov 8, 976 66 Polomka Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála  0,00 EUR 04.04.2018 15.06.2018
704/2018 Jozef Machnič, SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.04.2018 22.04.2023
244/2018 Anna Majeríková, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 29.03.2018 22.05.2022
703/2018 Miroslav Berčík, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 29.03.2018 22.02.2023
01/2018 M&M, s.r.o., ČSA 51, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Pult pre osvetľovača MsDK 1.564,00 EUR 29.03.2018
ZMNK-2018-212-000015 Škola zážitkov HARVART, C.Majerníka 1, P.O.Box 139, 036 01 Martin Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála MsDK 0,00 EUR 29.03.2018 17.04.2018
700/2018 Viera Vrbovská, Vagnárska, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 28.03.2018 22.02.2023
701/2018 Bc. Stanislav Budaj, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 28.03.2018 22.02.2023
Portál - komorné divadlo bez opony, Októbrová 46, 080 01 Prešov Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia Divadelné predstavenie- Tri groše 250,00 EUR 22.03.2018 06.05.2018
Petr Holík, Nedamovská 288, 471 41 Dubá Kúpna zmluva Rolba 1.200,00 EUR 21.03.2018
ZMNK-2018-212-000014 JK Promotion, Kysak 195, 044 81 Kysak Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála  0,00 EUR 20.03.2018 30.05.2018
699/2018 Mária Glesková, SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 17.03.2018 22.03.2023
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Hromadná dohoda o zmene v osobe účastníka Poskytovanie verejných služieb  0,00 EUR 17.03.2018
ZMNK-2018-212-000013 Umelecká agentúra AMOS, o.z., Okružná 12, 974 04 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála  0,00 EUR 15.03.2018 21.05.2018
Divadlo pod balkónom,Rudohorská 37, 974 11 Banská Bystrica Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia Divadelné predstavenie-Gašparko a radca z pekla 270,00 EUR 15.03.2018 07.10.2018
2018/8001470 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Dohoda o cene Použitie vozidla a mechanizmu 0,00 EUR 14.03.2018 31.03.2018
2018/8001473 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Dohoda o cene Použitie vozidla a mechanizmu  0,00 EUR 14.03.2018 31.03.2018
2018/8001475 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Dohoda o cene Použitie vozidla a mechanizmu  0,00 EUR 14.03.2018 31.03.2018
694/2018 Peter Bartoš, Zadné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 13.03.2018 22.02.2023
696/2018 Anna Luptáková, Zadné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 13.03.2018 22.03.2023
697/2018 Marian Kupka, Kukučínova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 13.03.2018 22.03.2023
698/2018 Anna Luptáková, Zadné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 13.03.2018 22.03.2023
ZMNK-2018-212-000010 Like Production - Andrii Poprushko, Alžbetina 19/1, 040 01 Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála  0,00 EUR 08.03.2018 12.04.2018
ZMNK-2018-212-000011 Like Production - Andrii Poprushko, Alžbetina 19/1, 040 01 Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála  0,00 EUR 08.03.2018 20.05.2018
ZMNK-2018-212-000012 Like Production - Andrii Poprushko, Alžbetina 19/1, 040 01 Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála  0,00 EUR 08.03.2018 14.06.2018
ZMNK-2018-212-000008 Obvodná poľovnícka komora Brezno, Nálepkova 28, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála  0,00 EUR 07.03.2018 11.03.2018
ZMNK-2018-212-000009 Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála+Zasadačka 0,00 EUR 07.03.2018 25.03.2018
INSA,s.r.o., Niklová ul., 926 01 Sereď Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Nakladanie spoužitými batériami a akumulátormi  0,00 EUR 06.03.2018
2018/8001471 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Dohoda o cene Oprava vodovodnej prípojky  28,00 EUR 06.03.2018
Divadlo zo šuflíka,Zvolenská 1/1777, 010 08 Žilina Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia Divadelné predstavenie o Jankovi a Marienke  250,00 EUR 03.03.2018 04.03.2018
18/28/50J/3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg.zamest. Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg.zamest. 0,00 EUR 01.03.2018 30.11.2018
ZMNK-2018-212-000006 Folklórny súbor Mostár, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 28.02.2018 15.12.2018
ZMNK-2018-212-000005 Folklórny súbor Mostár, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 28.02.2018 21.04.2018
687/2018 Anna Zaťková, Lúčna, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 23.02.2018 22.01.2023
ZMNK-2018-212-000004 Jozef Dřevo, Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Foyér MsDK 0,00 EUR 23.02.2018 13.03.2018
ZND-2018-2011-000001 elevant group s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava-Petržalka Dohoda o postúpení práv a povinností Postúpenie práv a povinností  0,00 EUR 22.02.2018
ZMNK-2018-212-000007 KUMŠT Production,s.r.o., Záborského 3/10, 036 01 Martin Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála 0,00 EUR 16.02.2018 19.02.2018
686/2018 Ing. Ondrej Golian, Trosky, Michalová Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 15.02.2018 22.01.2023
2018/00601 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica Zmluva o vykonaní odbornej laboratórnej expertízy Odborná laboratórna expertíza 0,00 EUR 15.02.2018
A11973889 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Prenos čísla 0,00 EUR 13.02.2018
05/2018 Dušan LEDŇA- KRANEL, štvrť Ladislava Novomeského 23, 977 01 Brezno Zmluva o kontrolnej činnosti Nestranné odborné skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení  0,00 EUR 13.02.2018 31.12.2018
ZMNK-2018-212-000003 Folklórny súbor Mostár, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Zasadačka MsDK 0,00 EUR 10.02.2018 16.02.2018
01/MBR/2018 BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru Predaj vecí zo sortimentu 0,00 EUR 10.02.2018 28.02.2019
Dodatok č.3 k ZMND-2015-211-000002 Nana, s.r.o., Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č.3 k Zmluve č.ZMND-2015-211-000002 Odovzdanie majetku 0,00 EUR 09.02.2018
693/2018 Július Jamnický, Kukučínova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 06.02.2018 22.02.2023
692/2018 Ing. Daniel Rajčok, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 03.02.2018 22.02.2023
691/2018 Ján Háber, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 03.02.2018 22.02.2023
690/2018 Ľuboš Majerčík, Pod Hôrkou, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 03.02.2018 22.02.2023
Dodatok č.1 k 25/50j/NS 2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k dohode číslo 25/50j/NS 2017 Zmena riaditeľa TS 0,00 EUR 01.02.2018
Dodatok č.1 k 19/50j/NS 2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k dohode číslo 19/50j/NS 2017 Zmena riaditeľa TS 0,00 EUR 01.02.2018
683/2018 MUDr. Juraj Švantner, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.01.2018 22.01.2023
685/2018 Milan Golian, Boženy Němcovej, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.01.2018 22.01.2023
688/2018 Erika Kupcová, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 26.01.2018 22.01.2023
689/2018 Ján Sitarčík, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 26.01.2018 22.01.2023
684/2018 Mgr. Silvia Dančová, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 25.01.2018 22.01.2023
532/2018 Ondrej Kohút, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 25.01.2018 22.09.2022
ZMNK-2018-212-000002 František Berousek, Chelčického, 500 02 Hradec Kralove Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Foyér MsDK 0,00 EUR 24.01.2018 24.01.2018
Dodatok č.1 k 2/2017/§54-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k dohode číslo 2/2017/§54-ŠnZ Zmena riaditeľa TS 0,00 EUR 23.01.2018
Dodatok č.1 k 2017/Brezno/054/3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k dohode číslo 2017/Brezno/054/3 Zmena riaditeľa TS 0,00 EUR 23.01.2018
A8850659 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb 0,00 EUR 20.01.2018
681/2018 Jozef Králik, SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 20.01.2018 22.01.2023
ZMNK-2018-212-000001 JUDr. Marianna Belková, 977 03 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  22,00 EUR 13.01.2018 10.02.2018
682/2018 Peter Krella, MPČĽ, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 12.01.2018 22.01.2023
674/2018 Miroslav Ridzoň, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 12.01.2018 22.12.2022
678/2018 Peter Paulovič, Tehelňa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 12.01.2018 22.12.2022
680/2017 Ing. Marek Ševčík, Moyzesova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 12.01.2018 22.12.2022
668/2017 Jozef Bodák, Lúčna, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 12.01.2018 22.11.2022
667/2017 Mária Vlčková, Stromová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 12.01.2018 22.11.2022
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00014 Miniatur golf, občianske združenie, Šramkova č.6, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00014 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.2 k ZMND-2017-211-00006 Divadelný súbor Jána Chalúpku mesta Brezno-občianske združenie, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č.2 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00006 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00011 ICE SKATING TEAM- Brezno, ŠLN 34, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00011 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00005 Futbalový klub Brezno, Fraňa Kráľa 1, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00005 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00010 Detský folklórny súbor Šťastné detstvo, o.z., Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00010 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00009 Spevácky zbor mesta Brezna- občianske združenie, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00009 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00008 Folklórny súbor Mostár- občianske združenie, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00008 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00007 Dychový orchester Brezno- občianske združenie, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00007 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018