Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
990/2021 Milan Pôbiš, Rázusova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 17.04.2021 19.04.2026
Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Zaradenie motorového vozidla do súboru Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 0,00 EUR 10.04.2021
ZMNK-2020-212-000046 Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, ul. Boženy Němcovej 8, 974 01 BB Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Termín skončenia prenájmu. 0,00 EUR 10.04.2021 07.04.2021
Brezno pre občanov, n.o., Námestie M.R.Štefánika č. 1/1, 977 01 Brezno Zmluva o spolupráci Čistenie okolia NKP a odvoz odpadu počas realizácie projektu ,, Obnova Hrobky Lehotských ". Úprava exteriéru NKP a priľahlého terénu ... 0,00 EUR 10.04.2021
ZMNK-2020-212-000032 GOS občianske združenie, Bajzova 2418/19. 010 01 Žilina Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena Zmluvy o nájme nebatových priestorov podľa prílohy. 786,19 EUR 08.04.2021 30.08.2021
RDB Group, s.r.o., Nám MRŠ 11, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Oprava miestnej komunikácie Brezno - nám. gen. M.R.Štefánika 0,00 EUR 07.04.2021
Dušan Ledňa - KRANEL, Dolná Lehota 222, 976 98 Dolná Lehota Zmluva o kontrolnej činnosti Odborné skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení. 0,00 EUR 30.03.2021 31.12.2021
Frost-service, s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne Zmluva o dielo Dodávka a montáž doskových kondenzátorov a vodných čerpadiel v strojovni chladenia na ZŠ L. Horského v Brezne 49.596,00 EUR 26.03.2021
Frost-service, s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne Zmluva o dielo Dodávka a montáž chladiacej veže a úpravovne vody v strojovni chladenia na ZŠ L. Horského v Brezne. 82.368,00 EUR 26.03.2021
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Predĺženie viazanosti - poskytovanie služieb 0,00 EUR 23.03.2021 22.03.2023
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Predĺžnie viazanosti - posyktovanie služieb 0,00 EUR 23.03.2021 22.03.2023
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Predĺženie viazanosti - poskytovanie služieb 0,00 EUR 23.03.2021 22.03.2023
989/2021 Juraj Puška, Jarmočisko, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná  nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 23.03.2021 22.03.2026
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám SNP č. 23, 974 01 BB Zmluva o výpožičke Vypožičanie nehnuteľnosti - Zimný štadión Aréna Brezno  0,00 EUR 06.03.2021 16.07.2021
986/2021 Ing. Roman Kuňák, Fraňa Kráľa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 26.02.2021 26.02.2026
987/2021 Vladimír Pinka, Kukučínova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 26.02.2021 26.02.2026
988/2021 Miroslav Nemčok, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 26.02.2021 26.02.2026
984/2020 Ing. Peter Lukáč, Nálepkova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 20.02.2021 25.01.2026
49/16/2021 Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5 , 977 01 Brezno Zmluva o dodávke a odbere tepla Dodávka a odber tepla  0,00 EUR 12.02.2021
01/MBR/2020 BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve Predĺženie doby platnosti zmluvy.  0,00 EUR 11.02.2021 28.02.2022
01/MBR/2020 BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina Dodatok č. 2 k rámcovej kúpnej zmluve Súhlas so zasielaním elektronických faktúr 0,00 EUR 11.02.2021
ZND-2021-501-000001 Breznianske centrum, s.r.o., Podkoreňová 3669/15 E, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke tovaru Dodanie tovaru objednávateľovi podľa prílohy č.1 .  0,00 EUR 03.02.2021
961/2020 Štefan BELLO, Černákova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad.  0,00 EUR 30.01.2021 31.12.2025
ZMNK-2021-212-000001 DEJ, s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - futbalový štadión - mobilné odberné miesto 0,00 EUR 29.01.2021
MASO-OCEĽ, s.r.o.SNP 193/10, 976 66 Polomka Dohoda o úhrade nákladov za elektrickú energiu a vodu Spotreba elektrickej energie a vodného -stočného  0,00 EUR 28.01.2021
ZMNK-2020-212-000046 Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, ul. Boženy Němcovej 8, 974 01 BB Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena doby trvania zmluvy podľa prílohy. 0,00 EUR 28.01.2021
983/2021 Alexander BOTEV, 9.Mája, BRezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 21.01.2021 18.01.2026
973/2020 Ján FEDOR, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 21.01.2021 30.12.2025
522/2019 Edita Zacharová, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.01.2021 31.10.2024
968/2020 Pavlína Kalmanová, Lichardova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 21.01.2021 30.12.2025
959/2020 Pavol Lopušný, Mlikarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.01.2021 30.12.2025
Surety Group, s.r.o., L. Sáru č. 11, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní služieb Ozonizácia vnútorných priestorov podľa zmluvy 0,00 EUR 16.01.2021
981/2020 MUDr. Ivan Dubíny, Švermova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 15.01.2021 30.12.2025
979/2020 Martina Kvietková, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 14.01.2021 30.12.2025
980/2020 Martina Kvietková, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 14.01.2021 30.12.2025
876/2019 Marián Rusnák, Nálepkova, BRezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 14.01.2021 30.06.2024
Audiovizuálny fond, Grosslingová 53, 811 09 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu Mimoriadna výzva 9/2020 3.400,00 EUR 14.01.2021
967/2020 Peter Malý, Nová , Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 08.01.2021 30.12.2025
976/2020 Dana Szczepaniaková, Vrbová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
977/2020 Štefan Figľuš, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
969/2020 Marta Pustajová, Vrbová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
982/2020 Elena Dančová, Zadné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
954/2020 Ing. Aneta Kvačkajová, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
974/2020 Anna Paučová, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
958/2020 Adam Hricko, Rovne, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
ZND-2017-211-000015 Maroš Živčák, Lúčna 25/A, 977 03 Brezno Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena - miesto podnikania 0,00 EUR 05.01.2021 31.12.2023
UM/06/16/002 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok Dodatok č. 6 k Zmluve o prevádzkovaní nápojového automatu č. UM/06/16/002 Predĺženie zmluvy  0,00 EUR 31.12.2020 31.12.2021
ZMND-2017-211-000015 Maroš Živčák, Ladislava Novomeského 1234/18, Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Predĺženie nájmu nebytového priestoru 0,00 EUR 31.12.2020 31.12.2023
Dávid Abel , 9. Mája , 977 03 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 31.12.2020 31.03.2021
1121427 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny Služby dodávky elektriny 0,00 EUR 31.12.2020 31.12.2023
1121418 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny Služby dodávky elektriny 0,00 EUR 31.12.2020 31.12.2023
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu Doplnenie zmluvy o dodávke plynu zo dňa 18.11.2020 podľa prílohy. 0,00 EUR 16.12.2020
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Dodávka ZP - strednoodber Plaváreň 0,00 EUR 16.12.2020 31.12.2023
953/2020 Mgr. Ľubica Gádošiová, Moyzesova Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
955/2020 Tomáš Trunek, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
944/2020 Magdaléna Slobodníková , Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
952/2020 Matej Zelenčík, Černákova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
949/2020 Peter Kamenský, Malinovského, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
945/2020 Ján Šulek, Zadné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
950/2020 Martin Kán, Fraňa Kráľa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
951/2020 Mgr. Lenka Lopušná, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
956/2020 Miroslav Boháčik, Podkoreňová, BRezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
947/2020 Ing. Jana Didičová, 9.Mája , Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
960/2020 Ing. Barbora Dilská , Glianska, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
965/2020 Ing, Marek Gašperík, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
962/2020 Štefan Auxt, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
978/2020 Róbert Puťoš, Podkoreňová , Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
964/2020 Alžbeta Fizolínová, Baštova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
972/2020 Miroslav Olšiak, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
971/2020 Jarmila Babicová, Padličkovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
970/2020 Mgr. Michaela Koštialová, Školská , Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
948/2020 Mgr. Michal Pažický, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
Mgr. art. Matej Struhár, 9. Mája, 977 03 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Synagóga Brezno - Folkové Vianoce 0,00 EUR 16.12.2020 22.12.2020
2020/P/2 M-KARUS, s.r.o., Sitnianska 9, 974 11 Banská Bystrica Zmluva Zber a preprava KO 0,00 EUR 04.12.2020
ZMNK-2020-212-000046 Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, ul. Boženy Němcovej 8, 974 01 BB Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - zasadačka 1.011,48 EUR 01.12.2020 29.01.2021
Šajby, s.r.o., Hlboká 10, 977 03 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 01.12.2020 31.03.2021
Oto Brozman , s.r.o.,Štúrová 27, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 01.12.2020 31.03.2021
Tajboš a synovia s.r.o., 9. Mája 1, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 01.12.2020 31.03.2021
J.A.G. STAV s.r.o., Partizánska 1323/8, 976 52 Čierny Balog Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 01.12.2020 31.03.2021
Martin Vetrák, Zadné Halny, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie I. Adventná nedeľa 200,00 EUR 27.11.2020 29.11.2020
Pavel Žilík, Mazorníkovo, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Putujúci Mikuláš - animačný program 120,00 EUR 27.11.2020 05.12.2020
ZMNK-2020-212-000045 Výkup drahých kovov SK, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Výkup zlata 21,03 EUR 25.11.2020 26.11.2020
Messer Tatragas, spol, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 BA Rámcová kúpna zmluva Technické plyny 0,00 EUR 25.11.2020
20/28/012/29 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda č. 20/28/012/29 Realizácia aktivačnej činnosti 0,00 EUR 21.11.2020 31.12.2021
5100000538 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Dodávka zemného plynu 0,00 EUR 20.11.2020 31.12.2023
20/28/54X/14 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k dohode č. 20/28/54X/14 Zmena profesie 0,00 EUR 20.11.2020
Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Dohoda o usporiadaní vzájomných vzťahov Spolupráca partnerov pri tvorbe týždenníka MY Horehronie v okrese Brezno. 0,00 EUR 10.11.2020
ZND-2020-501-000028 RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec Dodatok č. 1 k Zmluve o o dielo Zmena čl.V bod 5.2 podľa prílohy 52.562,95 EUR 07.11.2020
ZEN - Zelená energie, s.r.o. Zmluva o dodávke tovaru Akumulačné pece 0,00 EUR 05.11.2020
11/20/HMB Horehronské múzeum v Brezne, MRŠ 47/55, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Akumulačné pece 0,00 EUR 05.11.2020 15.12.2020
15/20/HMB Horehronské múzeum v Brezne, MRŠ 47/55, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o o dielo Akumulačné pece 0,00 EUR 05.11.2020 15.12.2020
20/28/54X/14 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj život" 0,00 EUR 24.10.2020
BALTEUS spol. s r.o., Jozefa Kronera 11246/15, 036 01 Martin Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania ,,Bytový dom ul. MPČL Brezno - MAzorníkovo Brezno" 0,00 EUR 24.10.2020
BTM auto, s.r.o., Dolná 54/31, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva Kúpa vozidla - FORD TRANSIT 2,4 4.500,00 EUR 08.10.2020
RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec Zmluva o dielo Asflatovanie, prípravné a pomocné práce pred asfaltovaním, doplnenie obrubníkov. 44.812,67 EUR 08.10.2020
ŽP EKO QELET, a.s., ČSA 1694, 036 01 Martin Zmluva o poskytovaní služieb Spracovanie starého motorového vozidla 0,00 EUR 06.10.2020
ZMOS-2020-206-00003 Občianske združenie Dychový orchester Brezno, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Zmena výpožičky podľa prílohy 0,00 EUR 30.09.2020
Fekollini, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 208, 925 21 Sládkovičovo Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní automatov Umiestnenie automatu - Bagetomat v priestoroch zimného štadióna Aréna Brezno.  0,00 EUR 30.09.2020 30.09.2021
ZMNK-2020-212-000044 Silné reči , s.r.o., Mestská 2, 831 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDk 214,26 EUR 29.09.2020 03.10.2020
ZMNK-2019-212-000071 Fun for people, Železničná 257/19, 050 01 Revúca Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena nájomného a doba trvania zmluvy.  261,20 EUR 25.09.2020 23.04.2021
544/2020 Svetlíková Radka, podkoreňová , Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 22.09.2020 28.02.2025
Frost-service, s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne Zmluva o dielo Dodávka nového chladiaceho média na zabezpečenie chladenia ľadovej plochy zimného štadióna v Brezne. 27.582,00 EUR 19.09.2020
Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Dokončovacie práce - úpravy povrchov 225.087,28 EUR 17.09.2020
ZMOS-2020-206-000042 Výkup drahých kovov SK, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov výkup zlata 20,79 EUR 17.09.2020 23.09.2020
ZMNK-2020-212-000043 AD MUSIC, s.r.o., Žižkova 13, 811 02 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov koncert Adam Ďurica 515,18 EUR 17.09.2020 26.10.2020
ZMOS-2020-206-000020 Terézia Falťanová, Trosky, 976 57 Michalová Dohoda o úhrade nákladov za elektrickú energiu Spotreba elektrickej energie 0,00 EUR 12.09.2020 20.09.2020
ZMNK-2020-212-000040 tri4 o.z., Pod Zámkom 30, 976 31 Slovenská Ľupča Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru Synagóga - ,,pohybové predstavenie SOLUS"  161,80 EUR 11.09.2020 14.09.2020
ZMNK-2020-212-000041 Mgr. Daniel Struhár, 9. Mája, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov Synagóga - svadobný obrad 118,80 EUR 11.09.2020 17.10.2020
ZMOS-2020-206-000019 OZ NAIRAM, MRŠ 16, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Výpožička priestorov - Syngóga - koncert 0,00 EUR 11.09.2020 11.09.2020
362839479 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý prenájom S01 0,00 EUR 11.09.2020 31.08.2021
362839480 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý prenájom S11 0,00 EUR 11.09.2020 31.08.2021
ZMRE-2019-210-000004 FUTURUM MMI, s.r.o., Mýto pod Ďumbierom 515, 976 44 Mýto pod Ďumbierom Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme plochy pre umiestnenie reklamy Predĺženie doby nájmu 0,00 EUR 10.09.2020 30.04.2022
A8850659 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Mobilné služby 0,00 EUR 09.09.2020
Petr Wertheim Dohoda o úhrade nákladov za energie Úhrada za spotrebu el. energie. 0,00 EUR 08.09.2020 12.09.2020
ZMNK-2019-212-000039 Miroslava Potančoková, Zadné Halny, Brezno 977 01 Zmluva o nájme nebytových priestorov M-klub - skúšanie a hra na hudobných nástrojoch 0,00 EUR 05.09.2020 31.12.2020
ZMNK-2020-212-000038 Mako plus s.r.o., 9. mája 2142/21, 977 03 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Krátkodobý nájom nebytového priestoru 0,00 EUR 05.09.2020 31.12.2020
ZNK-2020-503-000005 Dipl. Ing. Igor Cvacho, Pod Univerzitou, 010 08 Žilina Dodatok č. 1 k Zmluve o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie koncert skupiny - Igor Cvacho 3Drive 0,00 EUR 04.09.2020 04.09.2020
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava Zmluva o spolupráci pri realizácii výstavby tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Brezne Podpora výstavby tréningového futbalového ihriska s umelou trávou a súvisiacou infraštruktúrou v Brezne. 0,00 EUR 04.09.2020
ZMOS-2020-206-000017 Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica Zmluva o výpožičke Výpožička kinosály - Pasovačka - regionálna súťaž choreografiífolklórnych súborov a zoskupení 0,00 EUR 03.09.2020 06.09.2020
Prima Invest, spol. s.r.o., Bakossova 60, 974 01 BB Zmluva o dielo Rekonštrukcia okien na Plavárni Mazorník - Bezno 88.079,59 EUR 01.09.2020
ZMNK-2020-212-000037 Divadlo Štúdio tanca, p.o., Komenského 837/12, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Synagóga - predstavenie GHOST/prízrak 460,00 EUR 27.08.2020 02.09.2020
ZMNK-2020-212-000036 OZ NAIRAM, MRŠ 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru -Synagóga-koncert 142,40 EUR 20.08.2020 28.08.2020
VP/20/47667/005 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Stredoveké Bomburové slávnosti  0,00 EUR 20.08.2020 22.08.2020
ZMNK-2020-212-000033 CANTO, k.s., Kremnická 26, 851 01 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDk - koncert Fragile 346,27 EUR 19.08.2020 09.09.2020
ZMNK-2020-212-000034 MO SRZ Brezno, Dr. Clementisa 1217/5, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-kinosála MsDk - schôdza 130,81 EUR 19.08.2020 25.09.2020
ZMNK-2020-212-000035 AMADEUS, oz, 31312942 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDk-divadelné predstavenie 436,57 EUR 19.08.2020 29.11.2020
ZNK-2020-503-000016 Tibor Béres, Viničná, 935 56 Mýtne Ludany Dodatok č. 1 k Zmluve o podaní umeleckého výkonu  Cena za dielo a platobné podmienky zmenené podľa prílohy. 400,00 EUR 18.08.2020
Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte Zriadenie grantového účtu 0,00 EUR 12.08.2020
A12289624 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní servisných služieb Mobilné služby 0,00 EUR 12.08.2020 10.08.2022
Tibor Béres, Viničná, 935 56 Mýtne Ludany Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Tublatanka revival - BKL 800,00 EUR 12.08.2020 15.08.2020
ZMNK-2020-212-000023 Eorbis, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Ukončenie nájmu nebytových priestorov v  MsDK. 0,00 EUR 11.08.2020
15/20/HMB Horehronské múzeum v Brezne, MRŠ 47/55, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Akumulačná pec SH 7000,0 7 kW 1.952,40 EUR 11.08.2020 15.10.2020
A14921173 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Nová SIM karta . 0,00 EUR 11.08.2020
A14921173 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0,00 EUR 11.08.2020
ZMNK-2020-212-000032 GOS občianske združenie, Bajzova 2418/19. 010 01 Žilina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDk. 150,00 EUR 11.08.2020 17.10.2020
890/2019 Štefančíková Viera, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO 0,00 EUR 05.08.2020 30.07.2025
ZMOS-2020-206-00003 OZ, Dychový orchester Brezno, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Zmena identifikačných údajov vypožičiavateľa. 0,00 EUR 04.08.2020
FK Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová Dohoda o využívaní športovísk Využívanie športovísk 0,00 EUR 01.08.2020 15.10.2026
302006 FK Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 302006 Ukončenie nájmu - Prenájom futbalových ihrísk a priestorov 0,00 EUR 01.08.2020 31.07.2020
VP/20/47667/003 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Breznianske kultúrne leto - Sanchez Amsterdam, Arcon 0,00 EUR 30.07.2020 01.08.2020
Adrián Ohrádka, Pri Kaštieli, 941 01 Bánov Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Teáter Komika - Príbeh Rytiera 0,00 EUR 30.07.2020 22.08.2020
VP/20/47667/002 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Duo Mirka a Ondrej 0,00 EUR 28.07.2020 25.07.2020
3/LMB/2018 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Dohoda o znížení nájomného Zníženie nájomného z dôvodu ochorenia COVID-19 0,00 EUR 22.07.2020
SZĽH, o.z., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostiedkov Poskytnutie finančných prostriedkov zo strany SZĽH Priamemu reálizatorovi pre realizáciu Obnovy infraštruktúry. 0,00 EUR 21.07.2020
Mirka Potančoková, Zadné Halny, Brezno 977 01 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Duo Mirka a Ondrej 350,00 EUR 17.07.2020 25.07.2020
923/2019 EREMIÁŠ Igor, ŠLN, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.07.2020 30.11.2024
Frost-service, s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne Zmluva o dielo Dodávka nového technologického kanálu a využitia odpadového tepla z kompresorov čpavku na ohrev TÚV na ZŠ v Aréne Brezno. 83.436,00 EUR 16.07.2020
Instalflex, s.r.o., Zubák 53, 020 64 Zubák Zmluva o dielo Revízia a následná oprava kompresora NF811 16.788,00 EUR 16.07.2020
AVF 270/2020-1/2.3 Audiovizuálny fond, Grosslingová 53, 811 09 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu ,,Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela" 1.717,00 EUR 14.07.2020
11/20/HMB Horehronské múzeum v Brezne, MRŠ 47/55, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Výmena akumulačných pecí 0,00 EUR 10.07.2020 15.10.2020
Forum Film Slovakia, s.r.o., Einsteinova 20, 851 01 Bratislava Zmluva o vypožičiavaní filmových nosičov pre verejné premietanie Spolupráca pri programovaní, propagácii, distribúcii a premietaní filmov. 0,00 EUR 04.07.2020
Juraj Šedík, Ul. Obrancov Mieru, 972 23 Dolné Vestenice Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Stredoveké Bomburové slávnosti-mestský park-Katea 300,00 EUR 04.07.2020 21.08.2020
Monika Collins, Lipová, 976 64 Bacúch Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program- námestie park 60,00 EUR 04.07.2020 26.07.2020
Lenka Kysucká, Dr. Clementisa, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program-námestie park 60,00 EUR 04.07.2020 09.08.2020
555/2020 Gašparová Radka, Bottova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.07.2020 28.02.2025
ZMNK-2020-212-000030 general funniness, s.r.o., Mestská 2,831 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála MsDk. 213,04 EUR 04.07.2020 14.07.2020
ZMNK-2020-212-000031 JESKO, o.z., Dubová 493/7031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- ,,program Poraimos" 75,00 EUR 04.07.2020 29.07.2020
VP/20/47667/001 SOZA, Rastislavova3, 821 08Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Hudobné podujatie-kapela Retro-námestie MRŠ 0,00 EUR 03.07.2020 04.07.2020
Jozef Tokár, 9. Mája, Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení liecenci ena jeho použitie Breznianske kultúrne leto-kapela RETRO 350,00 EUR 03.07.2020 04.07.2020
Stanislava Steinbachová, Stredná, 976 45 Hronec Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program - námestie-park 60,00 EUR 01.07.2020 23.08.2020
Dorota Sekelská Šťavinová, Krčulova, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program - námestie-park 60,00 EUR 01.07.2020 12.07.2020
ZMND-2020-211-00002 Eorbis, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - MsDK - kancelária č. 9 80,00 EUR 01.07.2020 30.06.2023
ZMNK-2020-212-000029 Ústredie KDH, Šafárikovo námestie 14, 811 02 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - zasadačka. 43,01 EUR 30.06.2020 30.06.2020
ZMNK-2020-212-000028 Folklórny súbor Mostár , Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 316,41 EUR 19.06.2020 05.07.2020
ZMNK-2020-212-000027 Výkup drahých kovov SK, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 20,77 EUR 18.06.2020 25.06.2020
31051520182 SkyToll, a.s., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime predplatného mýta Poskytnutie palubnej jednotky pre vozidlo BR 362 CR.  0,00 EUR 18.06.2020
31051520181 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 01 Bratislava Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplatného mýta Užívanie vymedzených úsekov ciest 0,00 EUR 18.06.2020
Erik Ondruš, Priečna, 059 14 Spišský Štiavnik Zmluva o predaji a kúpe ojazdeného motorového vozidla Predaj a kúpa ojazdeného motorového vozidla - MERCEDES-BENZ 14.500,00 EUR 17.06.2020
A 2008/01662-10 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ( Okresný úrd Brezno) Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu Doplnenie zmluvy podľa prílohy.  0,00 EUR 13.06.2020
ZMNK-2020-212-000026 Základná organizácia SZV Brezno, 9. Mája 6, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 14,80 EUR 12.06.2020 18.06.2020
UM/06/16/8 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok Dodatok č. 5 k zmluve o prevádzkovaní automatov Prevádzkovanie automatu na poskytovanie teplých nápojov v objekte TS BR 1 ks. 0,00 EUR 06.06.2020
ZMND-2017-211-00013 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena článku II. a článku IV. podľa prílohy. 0,00 EUR 03.06.2020
331/2020 Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nebytové priestory v budove Mestského úradu Brezno - kancelária č. 2 0,00 EUR 02.06.2020
326/2020 Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Dohoda o prevode úloh a činností, o prechode práv a povinností Vykonávanie činnosti v oblasti informovania verejnosti o dianí a aktualitách formou tvorby podkladov pre vydávanie miestných novín. 0,00 EUR 02.06.2020
494/2019 Ján Podstavek, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.06.2020 31.07.2024
943/2020 Pavol Kupec, Bottova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 26.05.2020 30.05.2025
1/2017 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Dohoda o ukončení zmluvy Ukončenie zmluvy o prenájme nákladného vozidla - Tatra T815 0,00 EUR 26.05.2020 31.05.2020
896/2020 Eva Rochocká, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 22.05.2020 30.05.2025
893/2020 Kubárová Anna, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 20.05.2020 30.05.2025
501/2019 Marian Červienka, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 20.05.2020 31.10.2024
ZND-2020-501-000002 SCHAFY, spol.s.r.o., Továrenská 3, 901 01 Malacky Dodatok č. 1 k Zmluve o o dielo Zmena času plnenia podľa prílohy. 0,00 EUR 20.05.2020
551/2020 Ľupták Marcel, Hronská, Hronec Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 07.05.2020 28.02.2025
556/2020 Morozuková Katarína, ČSA,Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 05.05.2020 28.02.2025
02/04/2017 IVTER, spol.s.r.o., Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica Dodatok č. 3 k zmluve o dielo Doplnenie podmienok zmluvy podľa prílohy. 0,00 EUR 05.05.2020 01.05.2021
FUTURUM MMI, s.r.o., Mýto pod Ďumbierom 515, 976 44 Mýto pod Ďumbierom Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pre umiestnenie reklamy Zmena predmetu zmluvy podľa prílohy 0,00 EUR 01.05.2020
ZMNK-2020-212-000025 Ing. Stanislav Krajči, Bitarová, 010 04ŽIlina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 489,49 EUR 30.04.2020 11.12.2020
ZMNK-2020-212-000004 ZŠ s MŠ, Pionierska 2, 977 01 Brezno Dohoda o ukončení nájmu Ukončenie nájmu nebytových priestorov 0,00 EUR 21.04.2020
ZMNK-2020-212-000023 Eorbis, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Predĺženie zmluvy na dobu určitú 0,00 EUR 15.04.2020 31.12.2020
Slovenský olympijský a športový výbor, Kukučínova 991/26, 83 808 Bratislava Zmluva o refundácii výdavkov Projekt modernizácie športovej infraštruktúry 0,00 EUR 25.03.2020
470/2019 Michal Ambroz, Poľná , Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.03.2020 31.07.2024
Dipl.Ing.Igor Cvacho, Pod Univerzitou, 010 08 Žilina Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Koncert skupiny - Igor Cvacho - 3Drive 500,00 EUR 10.03.2020 13.03.2020
ZMNK-2020-212-000024 Josef Dřevo, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 21,04 EUR 07.03.2020 16.03.2020
01/MBR/2020 BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru Kúpa tovaru - farby, laky. 0,00 EUR 06.03.2020 28.02.2021
140/2020 Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Bytový dom ul. MPČĽ Brezno - Mazorníkovo 7.688.440,38 EUR 29.02.2020
559/2020 Štulajterová Ľudmila, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 28.02.2020 28.02.2025
ZMNK-2020-212-000023 Eorbis, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - zasadačka. 0,00 EUR 27.02.2020 31.03.2020
543/2020 DROPČO Michal, ŠLN, BRezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.02.2020 28.02.2025
936/2020 MORONGOVÁ Anna, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO 0,00 EUR 27.02.2020 31.01.2025
Samuel Feldsam, Fraňa Kráľa, 966 81 Žarnovica Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Breznianske kultúrne leto - koncert skupiny ARCON 300,00 EUR 27.02.2020 25.07.2020
05/2020 Dušan Ledňa - KRANEL, Dolná Lehota 222, 976 98 Dolná Lehota Zmluva o kontrolnej činnosti 0,00 EUR 21.02.2020 31.12.2020