Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZMND-2021-211-000004 Maroš Živčák, Lúčna 4019/25A, 977 03 Brezno Dohoda o ukončení - Zmluva o nájme nebytových priestorov Ukončenie nájmu nebytových priestorov. 0,00 EUR 21.10.2021 20.10.2021
1013/2021 Vlasta Bartošová, Židlovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastvá zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.10.2021 15.10.2026
1014/2021 Bc. Michal Roháč, Rohozná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.10.2021 15.10.2026
ZMNK-2021-212-000014 Portál - komorné divadlo bez opony , Októbrová 46, 080 01 Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK - divadelné predstavenie pre školu. 33,50 EUR 15.10.2021 15.10.2021
Ján Vrbovský, Slnečná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 15.10.2021 15.10.2026
Mario Fančovič, Hodžova , 949 01 Nitra Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Adventná nedeľa - vystúpenie Close Harmony Friends 600,00 EUR 15.10.2021 12.12.2021
ZMNK-2021-212-000015 Robert Schmidt, Mostárenská, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - M-klub - rodinné stretnutie. 0,00 EUR 14.10.2021 17.10.2021
ZND-2021-501-000017 Športfinal, s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zmena ceny diela zmluvy  a lehoty plnenia zmluvy.  272.622,29 EUR 09.10.2021
363131542 Linde Gas, s.r.o., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý nájom fliaš na technické plyny S01 0,00 EUR 06.10.2021 31.08.2022
363131544 Linde Gas, s.r.o., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý nájom fliaš na technické plyny S11 0,00 EUR 06.10.2021 31.08.2022
ZMNK-2021-212-000013 Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, ul. B. Němcovej 8, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - zasadačka  842,98 EUR 05.10.2021 09.11.2021
ZMNK-2021-212-000012 Výkup drahých kovov SK s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - výkup zlata  20,91 EUR 01.10.2021 11.10.2021
ZND-2020-501-00023 Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Zmena článku III a IV podľa prílohy. 0,00 EUR 01.10.2021 30.06.2022
ZMND-2021-211-000003 Maroš Živčák, Lúčna 4019/25A, 977 03 Brezno Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena Článku I. ods.2 podľa prílohy. 0,00 EUR 01.10.2021
ZMNK-2021-212-000011 Občianske združenie MÚZA TEATRO, Broskyňová 1172/7, 900 45 Malinovo Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov. 0,00 EUR 01.10.2021 29.09.2021
30/2021/BTS EORBIS, s.r.o., tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Zmluva o vykonaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi Vykonávanie činnosti týkajúce sa služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiami. 0,00 EUR 01.10.2021 30.09.2023
ZMNK-2021-212-000011 Občianske združenie MÚZA TEATRO, Broskyňová 1172/7, 900 45 Malinovo Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDk. 312,53 EUR 28.09.2021 03.10.2021
ZMNK-2021-212-000010 Horehronské múzeum, Námestie gen. MRŠ č. 47/55, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Synagóga Brezno - výstava ,, Bonsaj - strom v miske " -sprievodné podujatie - tvarovanie bonsajov. ... 0,00 EUR 24.09.2021 29.09.2021
21080153 Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4 , 180 00 Praha 80 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zmena zmluvy podľa prílohy. 215.605,34 EUR 24.09.2021
21080153 RDB GROUP, s.r.o., Nám. M.R.Štefánika 11, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zmena čl.III a článku IV. podľa prílohy .  157.282,92 EUR 11.09.2021
808/2021-UPr-I-ZNP Mesto Brezno, Nám. gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie formou FP na podporu organizačného zabezpečenia celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov - Chalupkovo Brezno. 0,00 EUR 11.09.2021
1004/2021 Zita Medveďová, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 10.09.2021 12.07.2026
ZMNK-2021-212-000009 MO SRZ Brezno, Clementisova 1217/5, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK - schôdza 111,20 EUR 08.09.2021 10.09.2021
4419014690 Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 811 05 Bratislava Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO Poistenie Výhliadková veža Horné Lazy. 0,00 EUR 08.09.2021
991/2021 Nadežda Bartošová, Židlovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 31.08.2021 27.08.2026
G-Tec Professional s.r.o., Mýtna 36, 902 01 Pezinok Rámcová servisná zmluva Servis kinotechniky kina Mostár v Brezne 0,00 EUR 26.08.2021
Ján Kubas, Orličie, 027 43 Nižná Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie koncert Strigôň 0,00 EUR 24.08.2021 21.08.2021
VP/21/47667/006 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Stredoveké bomburové slávnosti 0,00 EUR 19.08.2021 21.08.2021
DEJ, s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. ZMNK-2021-212-00001 Skončenie nájmu  0,00 EUR 17.08.2021 15.08.2021
VP/21/47667/005 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Víno z breznianskeho rínku, Twentyfive Expres party 0,00 EUR 07.08.2021 07.08.2021
Michal Mlynek, M. Benku, 977 03 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program 120,00 EUR 04.08.2021 14.08.2021
AVF 1040/2020-9/2.3 Audiovizuálny fond, Grosslingová 53, 811 09 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku Zmena termínu na predloženie vyúčtovania 0,00 EUR 04.08.2021 31.12.2021
AVF 245/2021-1/2.3 Audiovizuálny fond, Grosslingová 53, 811 09 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Podpora návštevosti na slovenské kinematografické diela. 0,00 EUR 04.08.2021
ZMPS-2020-206-000008 Futbalový klub Brezno, Fraňa Kráľa 1 , 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke VYpožičanie priestorov podľa prílohy. 0,00 EUR 31.07.2021
VP/21/47667/004 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Brezno spieva a tancuje - 31.7.2021 0,00 EUR 30.07.2021 31.07.2021
Jozef Berčík, Na Záhumní, Pata Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Vystúpenie ĽH Čerešienky 150,00 EUR 30.07.2021 31.07.2021
Veronika Kicková, Prochot, 966 04 H. Žďana Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Koncert - mestský park  150,00 EUR 27.07.2021 21.08.2021
Petra Petrová, Predné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 27.07.2021 20.07.2026
Martin Belko, Slnečná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 27.07.2021 20.07.2026
Daniel Lehotský, ŠLN, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 liitrová plastová nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 27.07.2021 20.07.2026
VP/21/47667/003 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Hugáň fest, Kaviareň pod vežou 24.7.2021 0,00 EUR 23.07.2021 24.07.2021
HRE/000001 Banskobystrický pivovar , a.s., Sládkovičova 37, 974 05 BB Zmluva o reklame Propagácia a reklama  0,00 EUR 17.07.2021
VP/21/47667/001 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva BKL-Arcon 0,00 EUR 17.07.2021 17.07.2021
Marek Poliak, TDH, Valaská 976 46 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie BKL-O Hugánsku varešku, Brezno spiev a tancuje 500,00 EUR 17.07.2021 31.07.2021
120/06.03.2019 Lukáš Kočnár - PRO-FACTOR, Františkánska 4, 917 01 Trnava Dodatok č. 1 k zmluve Distribúcia reklamných plagátov 0,00 EUR 17.07.2021
49/16/2021 Veolia Energia Brezno, a.s., Einsteinova 25-Digital Park II, 851 01 Bratislava Dohoda o odbere tepla Odber tepla na rok 2022 - Zimný štadión (ŠLN) 0,00 EUR 17.07.2021
49/16/2021 Veolia Energia Brezno, a.s., Einsteinova 25-Digital Park II, 851 01 Bratislava Dohoda o odbere tepla Odber tepla na rok 2022 - Švermova  0,00 EUR 17.07.2021
Miroslava Šimuneková, S.H.Vajanského, 940 02 Nové Zámky Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Koncert Poison Candy 900,00 EUR 17.07.2021 20.08.2021
Strojspiš spol. s.r.o., Tepličská cesta 10, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o dielo Naviac práce - podľa prílohy  31.090,80 EUR 15.07.2021
1003/2021 Ing. Anna Petrlová, Štúrova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 14.07.2021 01.07.2026
Mirka Potančoková, Zadné Halny, Brezno 977 01 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie BKL-Kaviareň pod vežou 600,00 EUR 10.07.2021 24.07.2021
Daniel Porubský, Krčméryho ,Nové Mesto nad Váhom, 915 01 Dohoda o ukončení zmluvy Ukončenie zmluvy o umeleckom výkone  0,00 EUR 10.07.2021 09.07.2021
Milan Perný , Hurbanova, 941 06 Komjatice Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Kaviareň pod vežou  600,00 EUR 10.07.2021 24.07.2021
1002/2021 Mgr. Dzianová Marcela, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 10.07.2021 01.07.2026
21/28/054/113 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu ,,Popdpora zamestnanosti"  0,00 EUR 09.07.2021 31.12.2021
21/2021 Férová nadácia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných príspevku Street Workout Brezno 2021 1.500,00 EUR 08.07.2021
Jozef Berčík, Na Záhumní, Pata Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Vystúpenie ĽH Čerešienky  160,00 EUR 07.07.2021 24.07.2021
Samuel Feldsam, Fraňa Kráľa, Žarnovica Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Koncert Arcon 520,00 EUR 07.07.2021 17.07.2021
531/2021/ODDDO Banskobystrický samosprávny kraj, Nám SNP č. 23, 974 01 BB Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Kultúrne leto Brezno 2021 5.000,00 EUR 07.07.2021
VP/21/47667/002 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva BKL - koncert 0,00 EUR 03.07.2021 03.07.2021
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o dielo Športovo-plavecký a regenerečný areál Brezno - Mazorníkovo 2. 0,00 EUR 02.07.2021
VP/16/47667/001 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve Park Krčulova ulica - hudba reprodukovaná technickým zariadením(zvonkohra). 0,00 EUR 01.07.2021 01.07.2021
178/2021/ORRCR BBSK Nám. SNP č. 23, 974 01 BB Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke Ukončenie Zmluvy o výpožičke  0,00 EUR 30.06.2021 30.06.2021
ZMRE-2016-210-000003 Akzent Bigboard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve Predĺženie nájomnej zmluvy o reklame zo dňa 14.7.2008 0,00 EUR 30.06.2021 01.08.2026
1000/2021 Stanislav Mikloš, Sekurisova 97/14 Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová  zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 29.06.2021 01.07.2026
1001/2021 Jozef Daxner, ČSA, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 29.06.2021 01.07.2026
Stanislava Steinbachová, Stredná, Hronec Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program - námestie - park 90,00 EUR 29.06.2021 29.08.2021
ZMNK-2021-212-000008 SKZL-RKZL BB, Námestie SNP 7, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- zasadačka -schôdza 14,80 EUR 25.06.2021 28.06.2021
Bohuš Bínovský, Vlanovská, Vlkanová 97631 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie BKL-Gott Forever band 1.120,00 EUR 19.06.2021 03.07.2021
Lucia Hoxha, MPČĽ, Brezno 977 03 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program 60,00 EUR 19.06.2021 18.07.2021
Monika Collins, Lipová, Bacúch 976 64 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program 60,00 EUR 19.06.2021 25.07.2021
Dorota Sekelská Šťavinová, Krčulova, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program 120,00 EUR 19.06.2021 08.08.2021
OZ NAIRAM, MRŠ 16, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Tanečné predstavenie - synagóga  0,00 EUR 15.06.2021 16.06.2021
ZMNK-2020-212-000032 GOS občianske združenie, Bajzova 2418/19. 010 01 Žilina Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Radošínské naivné divadlo Pán strom 0,00 EUR 15.06.2021 29.08.2021
ZMND-2020-211-000001 Mako plus s.r.o., 9. mája 2142/21, 977 03 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru v budove Mestského futbalového štadióna. 0,00 EUR 15.06.2021 31.12.2021
Thesaurus Musicum, o.z., Fedora Ruppeldta 1286/23, 010 01 Žilina Zmluva o zabezpečení koncertu Villanelle di Luca Marenzio - koncert historickej hudby - synagóga 500,00 EUR 15.06.2021 19.06.2021
ZMNK-2021-212-000007 OZ divadlo MASKA, Pribinova 120, 960 01 Zvolen Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK - Smejko a Tanculienka 202,43 EUR 09.06.2021 14.09.2021
997/2021 Pušková Janka, Jarmočisko, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad 0,00 EUR 08.06.2021 31.05.2026
998/2021 Jakub Prečúch, Fraňa Kráľa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad 0,00 EUR 08.06.2021 01.06.2026
999/2021 Marianna Tainová, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad 0,00 EUR 08.06.2021 01.06.2026
ZMNK-2021-212-000006 Smiech lieči s.r.o., Mestská 2, 831 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru  - kinosála MsDk. 204,06 EUR 02.06.2021 28.06.2021
Marta Tuturová, Horné Zelenice Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie BKL-Kaviareň pod vežou 600,00 EUR 01.06.2021 24.07.2021
Surety Group, s.r.o., L. Sáru č. 11, 977 01 Brezno Dohoda o skončení Zmluva o poskytovaní služieb Skončenie zmluvy 0,00 EUR 28.05.2021 20.05.2021
140/2020 Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Dohoda o skončení Zmluvy o dielo Skončenie zmluvy o dielo - uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ,, Bytový dom ul. MPČĽ Brezno - Mazorníkovo"  0,00 EUR 28.05.2021 25.05.2021
ZMNK-2021-212-000005 Výkup drahých kovov SK, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - výkup zlata 20,77 EUR 28.05.2021 15.06.2021
Združenie ,,DEALS-ŠPORTFINAL" Deals Management a.s., Brnianska 2392, 911 05 Trenčín Zmluva o dielo Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou - Brezno - Banisko Sever 0,00 EUR 27.05.2021
ZMOS-2020-206-000022 Fekollini, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 208, 925 21 Sládkovičovo Dohoda o ukončení Zmluvy o umiestnení a prevádzkovaní automatov Ukončenie zmluvy o umiestnení a prevádzkovaní automatov. 0,00 EUR 26.05.2021 31.03.2021
ZMNK-2021-212-000003 auctio, s.r.o., Kmeťkova 30, 949 01 Nitra Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 0,00 EUR 25.05.2021 20.05.2021
995/2021 Ľudovít Leitner, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 25.05.2021 14.05.2026
Daniel porubský , Krčméryho, Nové mesto nad Váhom Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie BKL-Kaviareň pod vežou 200,00 EUR 21.05.2021 24.07.2021
PRIMACHLAD, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov Zmluva o dodávke tovaru Dodávka separátoru čpavku, doskového výparníka a obehových čerpadiel. 83.160,00 EUR 20.05.2021
ZMND-2021-211-000003 Maroš Živčák, Lúčna 25/A, 977 03 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena článku IV. bod 2. -  podľa prílohy 0,00 EUR 19.05.2021 30.04.2025
ZMND-2021-211-000004 Maroš Živčák, Lúčna 25/A, 977 03 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - prevádzkovanie letnej terasy v areáli Zimného štadióna L. Horského 0,00 EUR 19.05.2021 20.11.2021
946/2020 Ľubomír Štulrajter, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová palstová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 19.05.2021 30.12.2025
994/2021 Jozef Puška, Predné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 19.05.2021 14.05.2026
ZMNK-2021-212-000002 Výkup drahých kovov SK, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - výkup zlata 20,79 EUR 12.05.2021 12.05.2021
ZMNK-2021-212-000004 Dominika Fendíková, Matuškova, Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - svadobný obrad 0,00 EUR 12.05.2021 28.05.2021
ZMND-2021-211-000003 Maroš Živčák, Lúčna 25/A, 977 03 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov v objekte: stavba - zimný štadión 0,00 EUR 07.05.2021 30.04.2025
02/04/2017 IVTER, spol.s.r.o., Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica Dodatok č. 4 k zmluve o dielo Predĺženie platnosti zmluvy. 0,00 EUR 06.05.2021 01.05.2022
ZMNK-2021-212-000003 auctio, s.r.o., Kmeťkova 30, 949 01 Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - dražba. 43,08 EUR 06.05.2021 27.05.2021
ZMNK-2020-212-000044 Silné reči, s.r.o., Mestská 2, 831 03 Bratislava Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Skončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov.  0,00 EUR 06.05.2021 09.04.2021
Športfinal, s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava Zmluva o dielo Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou Brezno - Banisko sever 237.957,32 EUR 06.05.2021
Metrostav , a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 80 Zmluva o dielo Dokončovacie práce - úprava povrchov 209.907,28 EUR 01.05.2021
ZO - OZ - KOVO Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 BRezno Kolektívna zmluva Predĺženie doby platnosti kolektívnej zmluvy na rok 2021. 0,00 EUR 01.05.2021 31.12.2021
ZMND-2021-211-000002 DVcom, s.r.o., MRŠ 20/15, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov v objekte: stavba - TRIBÚNA ŠPORT. ŠTADIÓN 0,00 EUR 01.05.2021 30.04.2025
ZMND-2021-2011-000001 Miroslav Balcar, Fraňa Kráľa4, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov v Aréne Brezno. 0,00 EUR 01.05.2021
ZMND-2015-211-000018 Maroš Živčák, Lúčna 25/A, 977 03 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov. 0,00 EUR 29.04.2021 30.04.2021
993/2021 Igor Turošík, Cesta Osloboditeľov, 977 01 BREZNO Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 29.04.2021 23.04.2026
ZMNK-2019-212-000071 Fun for people, Železničná 257/19, 050 01 Revúca Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmena doby platnosti zmluvy podľa prílohy. 0,00 EUR 27.04.2021 02.12.2021
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie elektronických a komunikačných služieb. 0,00 EUR 21.04.2021
990/2021 Milan Pôbiš, Rázusova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 17.04.2021 19.04.2026
Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Zaradenie motorového vozidla do súboru Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 0,00 EUR 10.04.2021
ZMNK-2020-212-000046 Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, ul. Boženy Němcovej 8, 974 01 BB Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Termín skončenia prenájmu. 0,00 EUR 10.04.2021 07.04.2021
Brezno pre občanov, n.o., Námestie M.R.Štefánika č. 1/1, 977 01 Brezno Zmluva o spolupráci Čistenie okolia NKP a odvoz odpadu počas realizácie projektu ,, Obnova Hrobky Lehotských ". Úprava exteriéru NKP a priľahlého terénu ... 0,00 EUR 10.04.2021
ZMNK-2020-212-000032 GOS občianske združenie, Bajzova 2418/19. 010 01 Žilina Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena Zmluvy o nájme nebatových priestorov podľa prílohy. 786,19 EUR 08.04.2021 30.08.2021
RDB Group, s.r.o., Nám MRŠ 11, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Oprava miestnej komunikácie Brezno - nám. gen. M.R.Štefánika 0,00 EUR 07.04.2021
Dušan Ledňa - KRANEL, Dolná Lehota 222, 976 98 Dolná Lehota Zmluva o kontrolnej činnosti Odborné skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení. 0,00 EUR 30.03.2021 31.12.2021
Frost-service, s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne Zmluva o dielo Dodávka a montáž doskových kondenzátorov a vodných čerpadiel v strojovni chladenia na ZŠ L. Horského v Brezne 49.596,00 EUR 26.03.2021
Frost-service, s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne Zmluva o dielo Dodávka a montáž chladiacej veže a úpravovne vody v strojovni chladenia na ZŠ L. Horského v Brezne. 82.368,00 EUR 26.03.2021
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Predĺženie viazanosti - poskytovanie služieb 0,00 EUR 23.03.2021 22.03.2023
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Predĺžnie viazanosti - posyktovanie služieb 0,00 EUR 23.03.2021 22.03.2023
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Predĺženie viazanosti - poskytovanie služieb 0,00 EUR 23.03.2021 22.03.2023
989/2021 Juraj Puška, Jarmočisko, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná  nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 23.03.2021 22.03.2026
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám SNP č. 23, 974 01 BB Zmluva o výpožičke Vypožičanie nehnuteľnosti - Zimný štadión Aréna Brezno  0,00 EUR 06.03.2021 16.07.2021
986/2021 Ing. Roman Kuňák, Fraňa Kráľa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 26.02.2021 26.02.2026
987/2021 Vladimír Pinka, Kukučínova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 26.02.2021 26.02.2026
988/2021 Miroslav Nemčok, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 26.02.2021 26.02.2026
984/2020 Ing. Peter Lukáč, Nálepkova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 20.02.2021 25.01.2026
49/16/2021 Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5 , 977 01 Brezno Zmluva o dodávke a odbere tepla Dodávka a odber tepla  0,00 EUR 12.02.2021
01/MBR/2020 BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve Predĺženie doby platnosti zmluvy.  0,00 EUR 11.02.2021 28.02.2022
01/MBR/2020 BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina Dodatok č. 2 k rámcovej kúpnej zmluve Súhlas so zasielaním elektronických faktúr 0,00 EUR 11.02.2021
ZND-2021-501-000001 Breznianske centrum, s.r.o., Podkoreňová 3669/15 E, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke tovaru Dodanie tovaru objednávateľovi podľa prílohy č.1 .  0,00 EUR 03.02.2021
961/2020 Štefan BELLO, Černákova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad.  0,00 EUR 30.01.2021 31.12.2025
ZMNK-2021-212-000001 DEJ, s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - futbalový štadión - mobilné odberné miesto 0,00 EUR 29.01.2021
MASO-OCEĽ, s.r.o.SNP 193/10, 976 66 Polomka Dohoda o úhrade nákladov za elektrickú energiu a vodu Spotreba elektrickej energie a vodného -stočného  0,00 EUR 28.01.2021
ZMNK-2020-212-000046 Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, ul. Boženy Němcovej 8, 974 01 BB Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena doby trvania zmluvy podľa prílohy. 0,00 EUR 28.01.2021
983/2021 Alexander BOTEV, 9.Mája, BRezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 21.01.2021 18.01.2026
973/2020 Ján FEDOR, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 21.01.2021 30.12.2025
522/2019 Edita Zacharová, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.01.2021 31.10.2024
968/2020 Pavlína Kalmanová, Lichardova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 21.01.2021 30.12.2025
959/2020 Pavol Lopušný, Mlikarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.01.2021 30.12.2025
Surety Group, s.r.o., L. Sáru č. 11, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní služieb Ozonizácia vnútorných priestorov podľa zmluvy 0,00 EUR 16.01.2021
981/2020 MUDr. Ivan Dubíny, Švermova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 15.01.2021 30.12.2025
979/2020 Martina Kvietková, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 14.01.2021 30.12.2025
980/2020 Martina Kvietková, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 14.01.2021 30.12.2025
876/2019 Marián Rusnák, Nálepkova, BRezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 14.01.2021 30.06.2024
Audiovizuálny fond, Grosslingová 53, 811 09 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu Mimoriadna výzva 9/2020 3.400,00 EUR 14.01.2021
967/2020 Peter Malý, Nová , Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 08.01.2021 30.12.2025
976/2020 Dana Szczepaniaková, Vrbová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
977/2020 Štefan Figľuš, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
969/2020 Marta Pustajová, Vrbová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
982/2020 Elena Dančová, Zadné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
954/2020 Ing. Aneta Kvačkajová, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
974/2020 Anna Paučová, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
958/2020 Adam Hricko, Rovne, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
ZND-2017-211-000015 Maroš Živčák, Lúčna 25/A, 977 03 Brezno Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena - miesto podnikania 0,00 EUR 05.01.2021 31.12.2023
UM/06/16/002 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok Dodatok č. 6 k Zmluve o prevádzkovaní nápojového automatu č. UM/06/16/002 Predĺženie zmluvy  0,00 EUR 31.12.2020 31.12.2021
ZMND-2017-211-000015 Maroš Živčák, Ladislava Novomeského 1234/18, Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Predĺženie nájmu nebytového priestoru 0,00 EUR 31.12.2020 31.12.2023
Dávid Abel , 9. Mája , 977 03 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 31.12.2020 31.03.2021
1121427 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny Služby dodávky elektriny 0,00 EUR 31.12.2020 31.12.2023
1121418 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny Služby dodávky elektriny 0,00 EUR 31.12.2020 31.12.2023
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu Doplnenie zmluvy o dodávke plynu zo dňa 18.11.2020 podľa prílohy. 0,00 EUR 16.12.2020
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Dodávka ZP - strednoodber Plaváreň 0,00 EUR 16.12.2020 31.12.2023
953/2020 Mgr. Ľubica Gádošiová, Moyzesova Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
955/2020 Tomáš Trunek, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
944/2020 Magdaléna Slobodníková , Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
952/2020 Matej Zelenčík, Černákova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
949/2020 Peter Kamenský, Malinovského, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
945/2020 Ján Šulek, Zadné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
950/2020 Martin Kán, Fraňa Kráľa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
951/2020 Mgr. Lenka Lopušná, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
956/2020 Miroslav Boháčik, Podkoreňová, BRezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
947/2020 Ing. Jana Didičová, 9.Mája , Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
960/2020 Ing. Barbora Dilská , Glianska, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
965/2020 Ing, Marek Gašperík, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
962/2020 Štefan Auxt, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
978/2020 Róbert Puťoš, Podkoreňová , Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
964/2020 Alžbeta Fizolínová, Baštova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
972/2020 Miroslav Olšiak, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
971/2020 Jarmila Babicová, Padličkovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
970/2020 Mgr. Michaela Koštialová, Školská , Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
948/2020 Mgr. Michal Pažický, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
Mgr. art. Matej Struhár, 9. Mája, 977 03 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Synagóga Brezno - Folkové Vianoce 0,00 EUR 16.12.2020 22.12.2020
2020/P/2 M-KARUS, s.r.o., Sitnianska 9, 974 11 Banská Bystrica Zmluva Zber a preprava KO 0,00 EUR 04.12.2020
ZMNK-2020-212-000046 Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, ul. Boženy Němcovej 8, 974 01 BB Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - zasadačka 1.011,48 EUR 01.12.2020 29.01.2021
Šajby, s.r.o., Hlboká 10, 977 03 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 01.12.2020 31.03.2021
Oto Brozman , s.r.o.,Štúrová 27, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 01.12.2020 31.03.2021
Tajboš a synovia s.r.o., 9. Mája 1, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 01.12.2020 31.03.2021
J.A.G. STAV s.r.o., Partizánska 1323/8, 976 52 Čierny Balog Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 01.12.2020 31.03.2021
Martin Vetrák, Zadné Halny, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie I. Adventná nedeľa 200,00 EUR 27.11.2020 29.11.2020
Pavel Žilík, Mazorníkovo, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Putujúci Mikuláš - animačný program 120,00 EUR 27.11.2020 05.12.2020
ZMNK-2020-212-000045 Výkup drahých kovov SK, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Výkup zlata 21,03 EUR 25.11.2020 26.11.2020
Messer Tatragas, spol, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 BA Rámcová kúpna zmluva Technické plyny 0,00 EUR 25.11.2020
20/28/012/29 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda č. 20/28/012/29 Realizácia aktivačnej činnosti 0,00 EUR 21.11.2020 31.12.2021
5100000538 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Dodávka zemného plynu 0,00 EUR 20.11.2020 31.12.2023
20/28/54X/14 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k dohode č. 20/28/54X/14 Zmena profesie 0,00 EUR 20.11.2020
Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Dohoda o usporiadaní vzájomných vzťahov Spolupráca partnerov pri tvorbe týždenníka MY Horehronie v okrese Brezno. 0,00 EUR 10.11.2020
ZND-2020-501-000028 RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec Dodatok č. 1 k Zmluve o o dielo Zmena čl.V bod 5.2 podľa prílohy 52.562,95 EUR 07.11.2020
ZEN - Zelená energie, s.r.o. Zmluva o dodávke tovaru Akumulačné pece 0,00 EUR 05.11.2020
11/20/HMB Horehronské múzeum v Brezne, MRŠ 47/55, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Akumulačné pece 0,00 EUR 05.11.2020 15.12.2020