Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
A8850659 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb 0,00 EUR 20.01.2018
681/2018 Jozef Králik, SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 20.01.2018 22.01.2023
ZMNK-2018-212-000001 JUDr. Marianna Belková, 977 03 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  22,00 EUR 13.01.2018 10.02.2018
682/2018 Peter Krella, MPČĽ, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 12.01.2018 22.01.2023
674/2018 Miroslav Ridzoň, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 12.01.2018 22.12.2022
678/2018 Peter Paulovič, Tehelňa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 12.01.2018 22.12.2022
680/2017 Ing. Marek Ševčík, Moyzesova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 12.01.2018 22.12.2022
668/2017 Jozef Bodák, Lúčna, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 12.01.2018 22.11.2022
667/2017 Mária Vlčková, Stromová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 12.01.2018 22.11.2022
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00014 Miniatur golf, občianske združenie, Šramkova č.6, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00014 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.2 k ZMND-2017-211-00006 Divadelný súbor Jána Chalúpku mesta Brezno-občianske združenie, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č.2 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00006 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00011 ICE SKATING TEAM- Brezno, ŠLN 34, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00011 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00005 Futbalový klub Brezno, Fraňa Kráľa 1, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00005 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00010 Detský folklórny súbor Šťastné detstvo, o.z., Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00010 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00009 Spevácky zbor mesta Brezna- občianske združenie, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00009 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00008 Folklórny súbor Mostár- občianske združenie, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00008 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00007 Dychový orchester Brezno- občianske združenie, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00007 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00014 Miniatur golf, občianske združenie, Šramkova č.6, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00014 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00012 Občianske združenie M-klub, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00012 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018
Dodatok č.2 k ZMND-2017-211-00003 ŠK FLIPPER Brezno, o.z., Lúčky 4683/14A, 977 01 Brezno Dodatok č.2 k Zmluve č.ZMND-2017-211-00003 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 30.12.2017 31.12.2018