Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Brezno prosperovalo aj v roku 2021. Rozbehlo desiatky nových projektov

Zverejnené: 17.01.2022 14:04:55
obr: Brezno prosperovalo aj v roku 2021. Rozbehlo desiatky nových projektov

Mesto v srdci Horehronia aj napriek permanentnej hrozbe v podobe covidu-19 napredovalo ako nikdy predtým. Prinášame prehľad najdôležitejších investičných akcií, ktoré sa podarilo zrealizovať alebo spustiť počas uplynulých 12 mesiacov.

 

Severná strana námestia má novú dlažbu

V priebehu leta došlo v centre Brezna ku komplexnej rekonštrukcii frekventovanej vozovky v severnej časti námestia. Keďže pôvodný povrch nebol dimenzovaný na súčasné dopravné zaťaženie a čiastočné opravy poškodených úsekov poskytovali iba krátkodobé riešenie, mesto pristúpilo k jeho celoplošnej obnove. Práce boli rozdelené do dvoch etáp, pričom materiál získaný z pôvodnej dlažby bude opätovne použitý na úpravu mestských chodníkov. Rekonštrukciou severnej strany námestia sa tak po rokoch podarilo docieliť výrazné zlepšenie kvality miestnej komunikácie a to všetko pri zachovaní jej historického vzhľadu.

Vnútrobloky zažívajú renesanciu

Aj Brezno sa po vzore mnohých vyspelých európskych miest pustilo do tzv. zelených projektov, ktoré majú zmierniť dopady globálneho otepľovania a zlepšiť mikroklimatické podmienky na lokálnej úrovni. Mesto získalo prostriedky z eurofondov na obnovu Margitinho parku a vnútroblokov na uliciach ŠLN, ČSA - Malinovského a 9. mája na Mazorníkove. Úpravou terénu, výsadbou vhodnej vegetácie, budovaním fontán, promenád, dažďových a komunitných záhrad s dôrazom na zadržiavanie vody v území sa postupne podarilo vytvoriť systém prvkov zelenej infraštruktúry, ktorý má znížiť prašnosť a hluk okolitého prostredia a zároveň zvýšiť vlhkosť vzduchu.

Rázusova ulica sa dočkala rekonštrukcie

Vlaňajšok sa niesol aj v duchu rozsiahlej obnovy Rázusovej ulice v historickom centre mesta, ktorá sa dlhodobo borila s problémom veľmi zlej kvality chodníkov. Doposiaľ boli ukončené stavebné a parkové úpravy na západnej strane ulice, ktoré spočívali vo vybudovaní takmer 400-metrového dláždeného chodníka vrátane vjazdov k jednotlivým domom a v adekvátnej náhradnej výsadbe drevín so špeciálnymi protikoreňovými bariérami. Projekt financovaný z mestského rozpočtu bude pokračovať výstavbou novej dažďovej kanalizácie a identického chodníka na opačnej strane cesty, a rovnako aj doplnením zvyšnej zelene.

Turistickou atrakciou námestia bude zvonica

Brezno v polovici uplynulého roka spustilo projekt obnovy mestskej veže, ktorého cieľom je nielen zatraktívnenie tejto národnej kultúrnej pamiatky v kontexte cestovného ruchu, ale predovšetkým zastabilizovanie jej stavebno-technického stavu. Zhotoviteľ diela už stihol zrenovovať strechu, fasádu aj okná a zrealizovať prvé úpravy vnútorných priestorov. Po dokončení v nich bude sídliť Turisticko-informačné centrum, súčasťou bude aj stála expozícia venovaná generálovi Štefánikovi a zrekonštruovaný zvonárov byt. Ak pôjde všetko podľa plánu, práce na obnove dominanty breznianskeho námestia by mali byť hotové do konca apríla.

Začala sa výstavba takmer stovky bytov

Najväčší projekt za posledných 25 rokov v oblasti nájomného bývania. Aj takto by sa dal charakterizovať vlaňajší počin breznianskej radnice, ktorá na jeseň spustila výstavbu nového bytového domu na Ulici MPČĽ na Mazorníkove. Objekt s 96 nájomnými bytmi bude pozostávať z 10 jednoizbových, 42 dvojizbových, 37 trojizbových a 7 štvorizbových bytov stredného štandardu určených najmä pre mladé rodiny a ľudí, ktorí hľadajú cenovo dostupné bývanie. Keďže záujem o ne je enormný, magistrát už teraz pripravuje projektovú dokumentáciu na výstavbu ďalších 250 nájomných bytov v rôznych častiach mesta.

Otvorili prvé dve triedy pre autistov

Vedenie mesta vyhovelo požiadavkám rodičov a v školskom roku 2021/2022 umožnilo otvorenie historicky prvých dvoch špeciálnych tried pre deti s poruchou autistického spektra v Brezne. Predprimárne, primárne aj nižšie sekundárne vzdelávanie prebieha v Základnej škole s materskou školou na MPČĽ 35 v mestskej časti Mazorníkovo. V oboch zriadených triedach sa môžu učiť maximálne štyri deti s autizmom, pričom v prípade vyššieho záujmu o umiestnenie sú uprednostnené tie, ktoré majú trvalý pobyt v Brezne. Vyučovanie prebieha pod vedením špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa podľa individuálnych vzdelávacích plánov.

Na Banisku vzniká certifikované ihrisko

Mesto vlani zahájilo výstavbu tréningového futbalového ihriska, ktoré bude spĺňať parametre a kritériá FIFA QUALITY PRO (FIFA **) pre ihriská s umelou trávou. Na jeho realizáciu získala breznianska samospráva dotáciu vo výške 500-tisíc eur zo Slovenského futbalového zväzu, ktorého cieľom je zapojiť do aktívnej športovej činnosti čo najviac detí a mládeže. Nové certifikované ihrisko bude môcť využívať nielen Futbalový klub Brezno, ale aj žiaci základných škôl a verejnosť z celého regiónu. Súčasťou moderného športoviska budú šatne, hygienické zariadenia, nová tribúna, osvetlenie, prístupové komunikácie aj izolačná zeleň.

Škôlkari sa vrátili do vynovených priestorov

V polovici septembra došlo k oficiálnemu otvoreniu Materskej školy na Nálepkovej ulici po kompletnej rekonštrukcii vnútorných aj vonkajších priestorov. Rozsiahla obnova spočívala v tepelnom zaizolovaní stien, výmene a zateplení strechy, výmene okien, dverí a sklenených výplní, čím sa výrazne znížila energetická náročnosť pôvodnej, viac ako 35-ročnej budovy. Zamurovaním doposiaľ nevyužívanej terasy sa navyše rozšírila kapacita škôlky o ďalších 16 miest, čomu zodpovedá aj zvýšený počet toaliet a umývadiel. Okrem tried bola novým zariadením vybavená aj kuchyňa a v exteriéri tiež pribudli nové herné prvky.

Veľké asfaltovanie bude pokračovať

Aj počas uplynulého roka mesto investovalo viac ako 700-tisíc eur na opravu približne 55-tisíc metrov štvorcových najpoškodenejších miestnych komunikácií. Nových asfaltových povrchov sa dočkali obyvatelia ulíc ŠLN, Fraňa Kráľa, 9. mája, Pestovateľská, ČSA, Dolná, Sekurisova, Budovateľská, Jelšová, Pionierska, Clementisova, Potočná, Krčulova 3, Malinovského, Pod Hôrkou, Fučíkova, Kozmonautov – Moyzesova, Poľná – Osloboditeľov, ale aj mestskej časti Rohozná. Plán opráv bol ešte odvážnejší, no z objektívnych príčin sa z neho zatiaľ podarilo zrealizovať približne dve tretiny. Zvyšnú časť dokončia na jar 2022.

Nad mestom už svieti vyhliadková veža

Začiatkom augusta sa v Brezne podarilo sprístupniť dlho očakávanú vyhliadkovú vežu na Horných lazoch, ktorá ihneď vzbudila obrovský záujem verejnosti. So svojimi takmer 40 metrami patrí medzi najvyššie na Slovensku, vďaka čomu návštevníkom ponúka panoramatický výhľad na okolité národné parky aj samotné centrum Horehronia. Na jej vrchol vedú dve trasy, pričom súčasťou jednej z nich je aj náučný chodník, ktorý pútavou formou približuje zaujímavosti tunajšej prírody. Vežu vidno z viacerých smerov a večer je osvetlená. Mesto za jej výstavbu zaplatilo približne pol milióna eur a sumou 52 500 eur prispel aj Banskobystrický samosprávny kraj.

Brezno podporilo výstavbu terminálu

S cieľom zvýšiť komfort cestovania hromadnou dopravou v regióne sa ešte v roku 2018 zvolenský dopravca a vedenie mesta dohodli na vybudovaní nového autobusového terminálu na miestnej stanici. Hoci plánovanú výstavbu výrazne spomalila pandémia a opatrenia s ňou súvisiace, obyvatelia a návštevníci metropoly Horehronia sa predsa len dočkali. V polovici septembra minulého roka tu slávnostne otvorili modernú staničnú budovu, v ktorej cestujúci okrem dopravnej kancelárie nájdu aj kaviareň, wifi zónu, informačnú tabuľu s príchodmi a odchodmi autobusov, ako i moderné toalety s bezbariérovým prístupom pre zdravotne postihnutých.

Sieť cyklotrás sa postupne prepája

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry je jednou z priorít breznianskej radnice. Budovaním kvalitných cyklotrás a adekvátneho zázemia totiž nielenže podporuje ekologické formy dopravy, ale zároveň prispieva k rozvoju miestneho turizmu. K najdlhšiemu úseku Brezno – Valaská preto postupne pribúda sieť cyklotrás, ktorá bude spájať jednotlivé časti mesta s jeho centrom, ale aj s priemyselnými zónami či vyhľadávanými turistickými lokalitami. Vlani mesto spustilo výstavbu spoločných chodníkov pre peších aj cyklistov na uliciach ČSA a Švermova, ktoré dopĺňa moderné pouličné osvetlenie, a dokončilo aj realizáciu piatich prístreškov na odkladanie bicyklov.

Malá stanica bude mať nové využitie

Takmer 100-tisícová dotácia z medzinárodného projektu Youmobil umožnila breznianskej samospráve počas leta zrealizovať rozsiahlu obnovu chátrajúcej budovy Malej stanice a rovnako aj jej okolia, kde pribudli nové chodníky, osvetlenie, detské ihrisko i terasa prekrytá pergolou. Pôvodná funkcia objektu sa tak po revitalizácii rozšírila o nové možnosti využitia a to nielen v oblasti kultúry a voľnočasových aktivít, ale aj cestovného ruchu. Radnica totiž plánuje zúročiť turistický potenciál tohto miesta a prepojiť ho s novovznikajúcimi cyklotrasami, keďže súčasťou areálu má byť aj požičovňa elektrobicyklov a čoraz populárnejší bikesharing.

Prvá dažďová záhrada je na svete

Na základe úspešného projektu sa verejné priestranstvo pri mestskom dome kultúry počas uplynulého roka zmenilo na sústavu zberných jazierok, ktoré majú zabrániť nadmernému odvodňovaniu zastavaného územia. Reč je o prvej dažďovej záhrade v Brezne, ktorá vďaka vhodným terénnym úpravám a cielenej výsadbe dokáže spomaliť odtok zrážkových vôd, čím zvýši vlhkosť a zníži teplotu vo svojom bezprostrednom okolí. Zámerom pilotného projektu je adaptácia mestského prostredia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktoré sa prejavujú predovšetkým v letných mesiacoch vo forme extrémnych horúčav a prudkého úhrnu zrážok.

Zariadenie pre seniorov čakalo na otvorenie

Aj keď stavbu zariadenia pre seniorov s denným stacionárom na Ulici Boženy Němcovej v Brezne sa podarilo dokončiť a zariadiť ešte v roku 2020, vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu a ohrozenú cieľovú skupinu, pre ktorú je služba určená, sa jeho sprevádzkovanie odložilo o niekoľko mesiacov neskôr. Slávnostné otvorenie zariadenia s príznačným názvom Boženka sa napokon uskutočnilo v uplynulú stredu a v súčasnosti už poskytuje komplexnú sociálnu, zdravotnú, kultúrnu aj duchovnú starostlivosť pre maximálne 40 stálych a 10 ambulantných klientov, ktorí spĺňajú podmienky prijatia v súlade so zákonom o sociálnych službách.

Výstavba druhej etapy obchvatu pokračuje

Nečakaný problém so zosuvom pôdy pri realizácii druhej etapy obchvatu Brezna výrazne skomplikoval stavebné práce. Pre hroziace odtrhnutie svahu nad jedným z úsekov ich musel investor, ktorým je Slovenská správa ciest, dokonca na istý čas prerušiť. Na základe vzniknutej situácie boli zo strany kompetentných orgánov vykonané všetky potrebné opatrenia na zastabilizovanie svahu tak, aby stavebná činnosť mohla pokračovať a bola riadne dokončená. Vedenie mesta zároveň robí všetko pre to, aby súčasne prebiehala aj príprava na výstavbu poslednej etapy obchvatu, ktorá by úplne odklonila tranzitnú dopravu z centra Brezna.

Tisíce eur išlo na skvalitnenie vzdelávania

V rámci projektu Zlepšenie kompetencií žiakov základných škôl sa vďaka európskym peniazom podstatne skvalitnilo aj materiálno-technické vybavenie Základnej školy Karola Rapoša na Pionierskej 4. V jednej z troch existujúcich počítačových učební došlo ku kompletnej výmene výpočtovej techniky a takisto aj k dovybaveniu polytechnických tried v celkovej hodnote takmer 77-tisíc eur. Breznianska samospráva tak reagovala na neustále sa zvyšujúce nároky na digitálne a technické zručnosti detí, pričom pokračuje nielen v modernizácii, ale aj v nevyhnutnej rekonštrukcii budovy. Príkladom je aj vlaňajšia oprava kanalizácie.

V Aréne zmodernizovali chladiaci systém

Obnova vyše 45-ročného zariadenia, ktoré slúži na výrobu a udržiavanie ľadovej plochy na zimnom štadióne, bola viac ako potrebná. Chladenie totiž zabezpečovala technológia, ktorá bola v zlom technickom stave a častými poruchami ohrozovala plynulú prevádzku Arény. V nadväznosti na prvú fázu modernizácie systému, ktorá prebehla ešte v roku 2020, mesto vlani pristúpilo k výmene chladiacich veží, osadeniu nových kondenzátorov, vodných čerpadiel a inštalácii potrubných rozvodov vody a amoniaku. Rekonštrukciou zariadenia došlo k celkovému skvalitneniu chladenia, ktoré je jednak úspornejšie a vďaka modernizácii aj bezpečnejšie.

Rastie počet odstavných plôch

S pribúdajúcim množstvom vozidiel na cestách zákonite narastá aj dopyt po parkovacích miestach. Tlak na zvyšovanie kapacít statickej dopravy je enormný, no priestorové možnosti samospráv sú značne obmedzené. Aj napriek týmto limitom mesto pristupuje k riešeniu tejto otázky aktívne a pomerne pružne sa mu darí reagovať na požiadavky motoristov. Len za minulý rok vzniklo v Brezne ďalších 102 parkovacích miest a to na uliciach Fraňa Kráľa, Krčulova, Fučíkova, Švermova, ŠLN a MPČĽ. Nové parkoviská sú z eko dlažby, ktorá zabezpečuje dostatočný odvod zrážok a je tak vhodnou alternatívou pre spevnenie veľkých zelených plôch.

Nové zastávky priniesli vyšší komfort

Neúmerný nárast individuálnej automobilovej dopravy, ktorá predstavuje značnú záťaž pre cestnú infraštruktúru a životné prostredie, prinútila brezniansku radnicu konať. V rámci svojich možností sa zamerala na revitalizáciu autobusových zastávok, ktorých zlý technický stav často odrádzal verejnosť od cestovania hromadnou dopravou. Aj z tohto dôvodu vlani došlo ku kompletnej modernizácii zastávok MHD na uliciach Martina Benku a MPČĽ, ktorá spočívala vo vybudovaní presklených prístreškov s plnohodnotným sedením, v úprave nástupíšť a osadení bezbariérových prvkov. Mesto na tento projekt získalo takmer 80-tisíc eur z európskych fondov.

Stojiská vznikajú aj v okrajových častiach

Miestna samospráva pokračuje aj vo výstavbe kontajnerových stojísk, ktoré okrem ochrany pred nežiaducimi živlami výrazne zefektívňujú proces zberu a ďalšieho nakladania s triedeným a komunálnym odpadom. Len v priebehu minulého roka ich na území mesta vzniklo dovedna 11 a to nielen v intraviláne, ale aj extraviláne Brezna. Technické služby vybudovali po dve nové stojiská na uliciach Fraňa Kráľa a Rázusova a po jednom na MPČĽ, Nálepkovej, Sládkovičovej a Fučíkovej ulici. Nezabúda sa ani na obyvateľov rodinných domov v okrajových častiach mesta, prístrešky na smetné nádoby pribudli už aj na Šiašove, Dvoriskách a Kriváni.

Škôlkari sa dočkali obnovy ihrísk

Mesto Brezno postupne obnovuje detské ihriská a dopĺňa ich o nové herné prvky a zostavy. Po rekonštrukcii budov materských škôl na Clementisovej a Nálepkovej ulici sa na rad dostali aj tie, ktoré sa nachádzajú v ich areáloch. V rámci revitalizácie hracích plôch došlo k oprave pieskovísk, odstráneniu pôvodných, často zastaraných herných prvkov, a inštalácii nových multifunkčných zostáv. Zámerom breznianskej radnice pri realizácii oboch projektov bolo zabezpečiť kvalitné a komplexné predprimárne vzdelávanie, ktorého dôležitou súčasťou je aj rozvíjanie pohybových schopností detí vo vonkajšom prostredí.

Mesto má druhý elektromobil

Je všeobecne známe, že vozidlá so spaľovacím motorom sa nemalou mierou podieľajú na znečisťovaní životného prostredia. K postupnej zmene v tejto oblasti chce prispieť aj breznianska samospráva, ktorá v súvislosti s akčným plánom na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy rozšírila svoj vozový park o ďalší elektromobil. Dizajnovo atraktívne mestské SUV na elektrický pohon neprodukuje žiadne emisie a na jedno nabitie prejde priemerne 500 kilometrov. Radnica ho získala vďaka 28-tisícovej dotácii z Nórskeho finančného mechanizmu za účelom zabezpečenia aktivít vo verejnom záujme. Aktuálne slúži príslušníkom mestskej polície  na výkon hliadkovacej činnosti.

Zrenovovali podbránie vedľa úradu

Počas uplynulého roka sa v Brezne podarilo obnoviť priestor pod bránou budovy na Námestí gen. M. R. Štefánika 2, ktorý tvorí vstupnú časť do pripravovaného Múzea komunizmu a zrenovovaného nádvoria vedľa mestského úradu. Miestna samospráva chce aj takýmto spôsobom zatraktívniť centrum mesta a podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne. Obnove fasády a vyspraveniu historickej klenby predchádzalo odstránenie degradovanej omietky, na ktorú dlhodobo pôsobila vlhkosť a nepriaznivé poveternostné vplyvy. Nasledovať bude inštalácia svietidiel s difúznym svetlom, ktoré majú zvýrazniť línie samotnej klenby.

Poškodená fasáda múzea je opravená

Mesto obnovilo časť poškodenej fasády na východnej strane budovy historickej radnice, v ktorej sídli Horehronské múzeum. Ako vlastník objektu na to získalo účelovú dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 80-tisíc eur, ktorá pokryla aj náklady na presťahovanie depozitu z podkrovných priestorov. V rekonštrukčných prácach plánuje magistrát pokračovať aj naďalej a to tak, aby ostala zachovaná pamiatková a architektonická hodnota budovy. Prioritou je prinavrátiť neskorobarokovej stavbe v centre námestia jej historickú podobu a následne ju využívať na reprezentačné účely a propagáciu mesta.

Na Banisku pribúdajú ďalšie atrakcie

Investície do rozvoja oddychovo-rekreačnej zóny na Banisku výstavbou vyhliadkovej veže a náučného chodníka zďaleka neskončili. Okrem ďalšej revitalizácie historického ovocného sadu, kde dobrovoľníci po obnove pôvodnej studne postupne pracujú na vybudovaní troch vodozádržných jazierok, tu pribudla danielia zvernica a interaktívna informačno-náučná tabuľa s názvom Les nie je smetisko. Samospráva tiež pripravuje virtuálnu prehliadku rozhľadne na Horných lazoch a vzhľadom na výrazný nárast návštevnosti tohto územia plánuje počas nadchádzajúcej turistickej sezóny zabezpečiť aj dostatočný počet parkovacích miest a mobilných toaliet.

Obnova Hrobky Lehotských je vo finále

Odvrátiť havarijný stav ďalšej unikátnej pamiatky na území mesta bolo cieľom breznianskej radnice už pred zhruba piatimi rokmi. Na nápravu zlého stavebno-technického stavu Hrobky rodu Lehotských na starom cintoríne postupne putovalo vyše 100-tisíc eur z mestskej pokladnice, pričom projekt podporilo niekoľkými štedrými dotáciami aj ministerstvo kultúry. Poslednú z troch etáp obnovy národnej kultúrnej pamiatky, ktorej súčasťou boli finálne práce v exteriéri aj interiéri, úprava terénu a odvodnenie okolia, spustili minulý rok a pokračovať budú v nasledujúcej stavebnej sezóne výstavbou terasy, oporného múru a realizáciou osvetlenia.

Pomníky nadobudli dôstojnú podobu

Až 5000 eur vlani vyčlenila banskobystrická župa na obnovu hrobov dvoch pozoruhodných osobností našich dejín Jána Chalupku, spoluzakladateľa slovenskej divadelnej tradície a autora legendárneho Kocúrkova, a Jána Kuzmányho, otca známeho spisovateľa Karola Kuzmányho. Obaja pôsobili v Brezne ako osvietení a literárne činní evanjelickí kňazi, ktorí svoju celoživotnú púť ukončili práve v meste pod Ďumbierom. Celkové náklady na opravu pomníkov dosiahli viac ako 6000 eur, pričom časť dofinancovalo mesto z vlastných zdrojov. Hroby týchto významných slovenských dejateľov tak po rokoch nadobudli dôstojnú podobu.

Pribudli ďalšie urnové miesta

Pri vzrastajúcej priemernej ročnej úmrtnosti je priam nevyhnutné navyšovať kapacity obecných cintorínov a aj breznianska samospráva sa snaží tento problém systematicky riešiť. Vďaka terénnym úpravám na starom cintoríne sa v priebehu uplynulého roka podarilo rozšíriť priestor na pochovávanie zosnulých o 30 hrobových a 14 urnových miest, o ktoré Technické služby Brezno ako správca pohrebísk zaznamenali zvýšený záujem. V rámci realizácie tohto typu pietneho miesta upravili a spevnili jestvujúci svah, vybudovali urnové základy, spevnenú plochu a osadili aj nové bezpečnostné zábradlie.

Oplotenie zvýšilo bezpečnosť žiakov

Areál pri Základnej škole na Pionierskej 2 od minulého roka lemuje približne 200-metrový plot. Mesto k jeho výstavbe pristúpilo kvôli zvýšeniu bezpečnosti žiakov školského zariadenia, ktoré sa nachádza v blízkosti frekventovanej cesty na Švermovej ulici. Zároveň tak vznikol uzamykateľný priestor vhodný na praktické vyučovanie v exteriéri, ktorý škola môže doplniť o rôzne oddychové prvky aj vlastnú výsadbu. Radnica tiež vyčlenila finančné prostriedky na vybudovanie nového oplotenia okolo areálu základnej umeleckej školy, ktoré okrem bezpečnostnej a estetickej funkcie prinieslo aj nové dispozičné riešenie priestranstva susednej obytnej zóny.

Chov danielov podporí turizmus

Popri výstavbe jelenej obory na Breznikách, ktorá bude slúžiť predovšetkým na poľovnícke účely, sa vedenie samosprávy v rámci podpory cestovného ruchu rozhodlo vybudovať násobne menšiu rekreačnú zvernicu na chov danielov škvrnitých v turisticko-rekreačnej zóne nad objektom nemocnice. Určená je najmä pre rodiny s deťmi, ktoré môžu celoročne a hlavne bezprostredne pozorovať, fotografovať, hladkať a dokonca i kŕmiť tieto inak plaché divo žijúce zvieratá. Lesy mesta Brezno ako správca obory navyše plánujú v jej blízkosti postaviť altánok a osadiť niekoľko informačno-náučných tabúľ pre detských návštevníkov.

Na ŠLN pribudla nová herná zostava

Najmladší obyvatelia Štvrte Ladislava Novomeského v Brezne dostali svoj vianočný darček už v novembri. Na základe požiadavky rodičov im v priebehu týždňa pod oknami vyrástlo nové miesto na hranie. Drevená viacvežová zostava so šmýkačkou, šplhacími, lezeckými a balančnými prvkami doplnila už existujúce ihrisko, ktoré takisto prešlo nevyhnutnou rekonštrukciou. Nová herná zostava je konštruovaná tak, aby stimulovala pohybové zručnosti detí vrátane kondície a koordinácie a ako miesto budúcich stretnutí má tiež napomáhať rozvoju ich komunikačných schopností. Projekt za takmer 18 000 eur hradilo mesto z vlastných zdrojov.

Návštevníkov upúta #BREZNO

Na námestí počas letných mesiacov pribudol viac ako osem metrov široký a takmer dva metre vysoký nápis # BREZNO. Hlavnou myšlienkou tzv. hashtagu je vytvorenie pocitu spolupatričnosti a hrdosti Brezňanov na to, odkiaľ pochádzajú, a zároveň ponúknuť návštevníkom zaujímavý vizuálny prvok, pri ktorom sa budú chcieť odfotiť. Výhodou nového trojrozmerného objektu je možnosť sezónnych variácií, keďže jeho predná časť sa dá kedykoľvek demontovať a nahradiť rôznymi farebnými a tematickými motívmi podľa aktuálnych potrieb samosprávy. O kreatívnu stránku prvého z nich sa postarala základná umelecká škola.

Spoločne za zelené mesto

Vďaka aktívnym obyvateľom sa takmer 100 sídliskových predzáhradiek zmenilo na nepoznanie. Presne 1869 majiteľov bytov totiž zareagovalo na výzvu Spoločne za zelené mesto, ktorú začiatkom jari vyhlásila breznianska radnica. Prihláseným bytovým spoločenstvám mesto prostredníctvom svojej neziskovej organizácie Brezno pre občanov zabezpečilo nákup vybraného záhradného sortimentu v hodnote viac ako 9000 eur. Novou výsadbou trvaliek, kríkov, stromov a úpravou zelených plôch si tak mnohí obyvatelia bytových domov s podporou samosprávy vytvorili estetickejšie a predovšetkým zdravšie prostredie, v ktorom žijú.

Spokojnosť je skrytá v detailoch

Mesto sa počas uplynulého roka nesústredilo len na veľké a finančne náročné projekty, ale nevynechalo ani tie menšie, no o to podstatnejšie pre svojich obyvateľov. Nad detskými ihriskami vo vnútrobloku na ŠLN a Mazorníkove zabezpečilo inštaláciu tieniacich plachiet, výmenu podláh v tančiarni kultúrneho domu, ako aj obnovu poškodených častí na soche generála M. R. Štefánika. V parku na námestí tiež pribudli drevené plastiky v životnej veľkosti, znázorňujúce predstaviteľov piatich remeselných cechov, v rámci ulíc ČSA a Fraňa Kráľa boli osadené nové lavičky a o ďalšie publikácie sa rozrástol aj knižný fond v mestskej knižnici.

 

autor článku : Eva Šipošová | foto: M.B.

 

Fotogaléria


Novinkyviac

06.12.2023 14:28:50 Mesto Brezno

Mesto zorganizovalo burzu informácií určenú žiakom základných škôl

    Kam na strednú školu? Žiakom pri výbere mohla pomôcť Burza stredných škôl okresu Brezno. ...

06.12.2023 14:27:22 Mesto Brezno

Renováciou materskej školy na Mazorníkove samospráva ušetrí náklady na energie

   Mesto ukončilo rekonštrukciu Materskej školy na Ulici MPČĽ 35. Hlavným cieľom bolo znížiť spotrebu energie ...

01.12.2023 10:49:34 Mesto Brezno

Úroda medu z breznianskych lesov opäť putovala do škôlok

Mesto už po druhýkrát zásobilo svoje materské školy lesným medom, ktorý počas tohto roka vyprodukovali štyri ...

01.12.2023 10:48:37 Kultúra a šport

Brezno hostilo európsky šampionát v mas wrestlingu

Na medzinárodnom podujatí, ktoré sa v posledný novembrový víkend konalo v centre Horehronia, sa zúčastnilo 80 ...

01.12.2023 10:45:02 Mesto Brezno

Vidieť a byť videný. Životne dôležité nielen pre vodičov, ale hlavne pre chodcov a cyklistov

Celoslovenská dopravno-preventívna akcia Reflex sa konala aj v Brezne. Štátna polícia v spolupráci s mestskou políciou ...

28.11.2023 15:02:16 Mesto Brezno

Doktor Ján Zachar už päťdesiat rokov hrá na organe v evanjelických chrámoch

Na organe hrá už polstoročie. S kráľovským nástrojom je spätý od útleho detstva celým srdcom a ...

28.11.2023 15:01:07 Kultúra a šport

V synagóge spomínali na Ľudovíta Petránskeho a do života uviedli knihu Samuela Brečku

Synagóga v piatok podvečer otvorila svoje brány veľkolepému podujatiu, venovanému významným osobnostiam, breznianskym rodákom. Sakrálna pamiatka ...

28.11.2023 13:35:47 Mesto Brezno

Mesto je na zimnú údržbu ciest a chodníkov pripravené. Cieľom je, aby boli bezpečné

Zimnú údržbu ciest v správe mesta každoročne zabezpečujú Technické služby. Cieľom je, aby cesty a chodníky ...

27.11.2023 13:12:58 Mesto Brezno

Z dôvodu nízkych teplôt sa plánovaná rekonštrukcia ul. Hronská odkladá.

Z dôvodu nízkych teplôt sa plánovaná rekonštrukcia ul. Hronská, ktorá sa mala realizovať tento týždeň odkladá. Vzhľadom ...

23.11.2023 15:19:24 Mesto Brezno

Kvitnúci cyklista aj 14 mestských lúk. Brezno reaguje na klimatickú zmenu

Menej hluku, prachu a slnečného žiarenia, viac vody, vlahy a rozmanitosti živočíšnych druhov. Centrum Horehronia sa ...

20.11.2023 12:04:53 Kultúra a šport

Brezno sa Mestom kultúry 2024 nestalo, no napriek tomu prinesie množstvo podujatí

    Je rozhodnuté. Titul Mesto kultúry 2024 získalo Humenné. Brezno napriek veľkej snahe s projektom Brány ...

20.11.2023 12:03:57 Mesto Brezno

Na Mazorníkove vysadili ovocné stromy

  BREZNO. Spojili príjemné s užitočným. Mesto Brezno v  spolupráci s neziskovou organizáciou Brezno pre občanov, Technickými službami, Lesmi ...

16.11.2023 12:03:45 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok už klope na dvere

Od konca 15. storočia sa v Brezne každý rok, okrem dvoch pandemických, koná tradičný Ondrejský jarmok. ...

16.11.2023 12:02:51 Mesto Brezno

Mesto realizuje projekt modernizácie osvetlenia

  V rámci projektu modernizácie osvetlenia breznianska samospráva upravuje viac ako 1600 lámp a osádza 50 nových ...

16.11.2023 12:01:49 Kultúra a šport

Profesionálni jednotlivci, ale aj dobrovoľní hasiči zo Slovenska a Čiech si zmerali sily na námestí

   V sobotu to na námestí v Brezne poriadne žilo. Tentokrát netradične, konal sa 4. ročník Horehronského ...