Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené: 11.05.2017

Ohlasovňa pobytu v  BREZNE na návrh vlastníka rodinného domu podľa § 7 ods. 1 písm. e zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

 

 11. 05. 2017 trvalý pobyt:

 

Róbert Dragúň, nar. 18. 07. 1974

Laura Dragúňová, nar. 03.03.1999

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol pobyt zrušený)

           

Miestom nového trvalého pobytu je mesto BREZNO.