Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 03.09.2019

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje

 

ZÁMER

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

  • Jednoizbový bezbariérový byt č. 1 na ulici Nálepkova 1194/11, Brezno pre nájomcu Štefana Kubiša s manželkou Margitou Kubišovou  

 

  • Jednoizbový byt č. 4 v osade Hlavina 2099, Brezno pre nájomcu Michala Bučka  s manželkou Sabinou Bučkovou

 

  • Jednoizbový byt č. 17 v osade Hlavina  2106, Brezno pre nájomcu Drahoša Ferka

 

  • Jednoizbový byt č. 19 v osade  Hlavina 2106, Brezno pre Drahomíra Ferka

 

 

         

V Brezne 03.09.2019