Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 08. 04. 2019

Zverejnené: 08.04.2019

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Michal Harvan - uložené 15 dní

Monika Pustajová

Elena Pušková 2x

Marián Húsenica

Jozef Štulajter

Miroslav Podmanický

Ivan Maťaš

Lenka Halanová

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:      

Milan Kmeť  - uložené 18 dní 

Milan Lach

Mária Chovancová

Vladimír Jakuba

Zdeno Pokoš

Erika Pustajová

Martin Bubelíny

Lenka Hvolková

Adam Štulajter

Peter Michalko

Dušan Oravkin

Patrícia Cabanová

Miloš Škoda

Miroslav Švantner

Katarína Belková

Veronika Vajdová

Matej Ridzoň

Miroslav Lepko

Juraj Murín

Marian Kolesár

Michal Petržilka

Jozef Haviar

Lenka Halanová

Radovan Omiliak

Martina Pokošová

Oľga Gábrišová

Peter Ružička

Katarína Giertliová

Patrícia Cabanová

Zuzana Petržilková

Koloman Eremiáš

Ján Jamrich

Peter Leitner

Slavomír Gábriš

Vojtech Puška

Erik Ružička

Zdeno Pokoš

Pavol Pecuš

Viliam Kysucký

Ivan Čunderlík

Lenka Albertyová

Marta Vranová

Slavomíra Gorolyová

Jana Durajová

Pavol Hrabovský

Alena Jandečková

Mária Bubelková

Ján Vincenc

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00