Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 01. 04. 2019

Zverejnené: 01.04.2019

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Michal Váry - uložené 15 dní

Monika Pustajová

Brenda Remiašová

Peter Leitner

Eva Bangová

Alex Bučko

Jozef Štulajter

Monika Francistyová

Lenka Babčanová

Miroslav Puška

Ivana Klibániová

Boris Fačka

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:      

Radovan Omiliak  - uložené 18 dní 

Jirí Krčmárik

Mária Mihoková

Robert Fábry

Drahomíra Pehelová

Patrik Pehel

Marcela Giertlová

Daniel Bíly

Alena Kovačiková

František Poliak

Lukáš Kováčik

Danka Dunajská

Viliam Kysucký

Milaš Škoda

Peter Černý

Peter Francisty

Ján Vincenc

Igor Gábriš

Alena Jandečková

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00