Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zápisnica z výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho útvaru primátora

Zverejnené: 04.02.2019

ZÁPISNICA

z výberového konania na obsadenie funkcie

vedúceho útvaru primátora

konaného dňa 21.12.2018

 

Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači, ktorí sa do predmetného výberového konania prihlásili a zároveň splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.

 

V zákonom stanovenom termíne boli na výberové konanie pozvaní nasledovní uchádzači:

1, PhDr. Alexandra Dvorská PhD.

2, Mgr. Juraj Peťko

3, PhDr. Michaela Riapošová

 

 

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie vedúceho útvaru primátora na základe hodnotenia jednotlivých jej členov určila výsledok výberového konania nasledovne:

 

funkcia vedúceho útvaru primátora nebola od 01.01.2019 obsadená.