Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zápisnica z výberového konania na obsadenie funkcie asistentka primátora

Zverejnené: 04.02.2019

ZÁPISNICA

z osobných pohovorov na obsadenie

funkcie asistentka primátora

konaných v dňoch 27.12.2018 a 28.12.2018

 

 

Osobných pohovorov sa zúčastnilo šesťnásť uchádzačov, ktorí sa do predmetného výberového konania prihlásili a zároveň splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.

 

V zákonom stanovenom termíne boli na osobné pohovory pozvaní nasledovní uchádzači:

1,  JUDr. Darina Belková

2,  Katarína Blažečková

3,  Ing. Lucia Ambrózová

4,  Bc. Eva Dúbravská

5,  Ľubomíra Ološtiaková

6,  Mgr. Antónia Fiľová

7,  Barbora Mesiarkinová

8,  Klaudia Turanová

9,  Kristína Mrázová MBA

10, Simona Štulajterová, B.A.

11, Bc. Kristína Horvátová

12, Margaréta Ličková

13, Klaudia Cicuová

14, Martina Jančová

15, Roman Sentivanyi

16, Zuzana Potkányová

 

 

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie asistentka primátora na základe hodnotenia jednotlivých jej členov určila výsledok výberového konania nasledovne:

 

Asistentkou primátora je od 01.01.2019

Zuzana Potkányová