Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 28. 01. 2019

Zverejnené: 28.01.2019

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Jana Filipiaková - uložené 15 dní

Maroš Lepko

Jaroslav Duriš

Dušan Berky

Milan Mikulčík

Ivan Buček

Igor Vrbovský

Denisa Harvanová

Robert Cencer

Igor Jančiar

Michal Locek

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:                                            

Miroslav Puška - lehota uloženia 18 dní

Janka Siváková

Rudolf Prochádzka

Eliška Gondová

Stanislav Štubniak

Danka Dunajská

Ľubomír Michalko

Milan Biacovský

Marian Gábriš

Marian Husenica

Gejza Balog

Dajana Pokošová

Richard Hiadlovský

Čupková Jana

Oravkin Dušan

Biacovský Milan

Radoslav Kaliský

Iveta Harvanová

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00