Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Žiadosť o zníženie poplatku za vyhradené parkovanie

Zverejnené: 02.01.2019

Mesto Brezno upozorňuje občanov mesta, ktorí majú povolenie na parkovanie motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste a chcú požiadať o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva z dôvodu, že sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu alebo držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím oprávňujúcim držiteľa k využívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení v členských štátoch EÚ, že v zmysle  § 5 ods. 3 a 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Brezno o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie č. VZN-11/2018 účinného dňom 01.01.2019 je žiadosť potrebné predložiť správcovi dane do konca januára príslušného kalendárneho roka.