Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 28. 11. 2018

Zverejnené: 28.12.2018

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Mária Harvanová - uložené 15 dní

Ervin Harvan

Nikolas Pokoš

Alexander Pokoš

Simona Harvanová

Stanislav Buša

Denisa Harvanová

Patrícia Ferková

Kristína Ferková

Barbora Ferková

Barbora Pokošová

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:                                            

Dagmar Mikovínyová - lehota uloženia 18 dní

Lukáš Bosman

Anna Loceková

Sona Ferkovičová

Alena Jandečková

Milan Lipovský

Zdeno Pokoš

Igor Pánik

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00