Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 28.11.2018

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje

 

ZÁMER

 

Prenajať nehnuteľný majetok mesta Brezno

Nájomné byty v bytovom dome na ulici Štvrť Ladislava Novomestského  č. 1230/8,8A-  MUDr. Ondrej Antal, MUDr. Mária Ochenasová, Mgr. Radovan Majerík, MUDr. Tatiana Vakulenko, MUDr. Elizabeta Dobšovičová, Nadiia Vakii, Mgr. Miloš Bambura, Janka Štiblárová, MUDr. Milan Ignjatič a jednoizbový byt č. 11 na ul. Nálepkova 1194/11 spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

 

         

V Brezne 28.11.2018

 

 

 

                                                                                  JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.

                                                                                            primátor mesta