Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2018/10822-02

Zverejnené: 06.09.2018

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2018/10822-02


Žiadateľ:  Slovenská správa ciest, IVSC, Skuteckého 32,  974 23 Banská Bystrica     


Predmet konania:  výrub 862 ks drevín (vŕba, smrek, javor, topoľ, jelša, breza, čerešňa, čremcha, hloh, lipa, atď.) a 10 600m² krovín (ruža, slivka, lieska, baza, ostružina, vŕba)


Miesto výrubu:  líniová stavba

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je  realizácia stavebnej činnosti – stavba Iú66 Brezno- obchvat, II. etapa, 1. úsek