Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 06. 08. 2018

Zverejnené: 06.08.2018

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Marek Šebo - uložené na 15 dní 

Igor Škovránek

Miloš Škoda

Nikola Pokošová

Ján Kindernay

Milena Ťažká

Tatiana Dubínyová

Ladislav Giertl

                                   

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:                                            

Roman Puška - lehota uloženia 18 dní

Ladislav Goštan

Ladislav Giertl

Michal Salaj

Ľubomír Michalko

Stanislava Gábrišová

Marian Gábriš

Maroš Lepko

Ivona Harvanová

Jozef Harvan

Tatiana Dubínyová           

Peter Leitner

Vladimír Macuľa              

Pavol Čunderlík

Mária Bubelková              

Tomáš Nemčok

Peter Farárik                     

Jaroslav Ďuriš

                                                                                                    

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00