Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2018/10463-02

Zverejnené: 31.07.2018

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.skv lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.: 2018/10463-02


Žiadateľ:  Lýdia Kollárová, Pittsburská 9, 010 08 Žilina    


Predmet konania: výrub 1 ks dreviny (smrek obyčajný)


Miesto výrubu:  na pozemku, parc. č. C-KN  5725/10 (TTP)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je potenciálne bezpečnostné riziko- ohrozenie stavby rekreačnej chaty