Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Mesto Brezno vyhlasuje VZN - 07/ 2018

Zverejnené: 04.07.2018

Mesto Brezno v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vyhlásilo zverejnením na úradnej tabuli :

VZN - 7/ 2018 Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Brezno

 

 

Súbory na stiahnutie