Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Mesto Brezno vyhlasuje VZN - 07/ 2018, VZN - 08/ 2018

Zverejnené: 04.07.2018

Mesto Brezno v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vyhlásilo zverejnením na úradnej tabuli :

VZN - 7/ 2018 Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Brezno

VZN - 8/ 2018 O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BREZNA - ZMENY A DOPLNKY XIII.
ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna

 

Súbory na stiahnutie