Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Mesto Brezno vyhlasuje VZN - 02/ 2018, VZN - 03/ 2018, VZN - 04/ 2018

Zverejnené: 06.04.2018

Mesto Brezno v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. vyhlásilo zverejnením na úradnej tabuli :

VZN - 2/ 2018 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno

VZN - 3/ 2018 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezno

VZN - 4/ 2018 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 14/2015 ojednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa v znení VZN – 08/2017

Súbory na stiahnutie