Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov v lokalite Široká, v k. ú. Jarabá

Zverejnené: 28.02.2018

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v lokalite Široká,  v  k. ú. Jarabá

Súbory na stiahnutie

ovs-jaraba-siroka-tlacivo-cenovej-ponuky-fo doc - textový dokument 88.47 kB

ovs-jaraba-siroka-tlacivo-cenovej-ponukyfo-podnikatel doc - textový dokument 80.48 kB

ovs-jaraba-siroka-tlacivo-cenovej-ponuky-po doc - textový dokument 86.53 kB

ovs-jaraba-siroka-vyhlasenie PDF - dokument 263.76 kB