Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov Padličkovo

Zverejnené: 27.02.2018

MESTO BREZNO – Námestie gen. M. R. Štefánika 1, IČO : 00313319

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v Brezne časť Padličkovo

Súbory na stiahnutie

ovs-padlickovo-vyhlasenie PDF - dokument 267.03 kB

ovs-padlickovo_tlacivo-cenovej-ponuky--fo doc - textový dokument 83.50 kB

ovs-padlickovo_tlacivo-cenovej-ponuky--fo-podnikatel doc - textový dokument 75.87 kB

ovs-padlickovo_tlacivo-cenovej-ponuky--po doc - textový dokument 77.31 kB