Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o zahájení stavby - Rekonštrukcia NN siete ul. Padličkovo

Zverejnené: 15.02.2018

Stredoslovenska energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčaianke 2927/8, 01047 Žilina Vám týmto dáva na vedomie, že stavba:

"8543 - Brezno - Bujakovo - ul. Padličkovo, Rekonštrukcia NN siete"

pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie číslo: MsÚ-2017/2063-04 zo dňa 16.03.2017 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.04.2017 bola zahájená odovzdaním staveniska dňa 30.1.2018.

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Stredoslovenska energetika - Distribúcia, a.s. Žilina.

Za zníženie komfortu v priebehu práce sa všetkým občanom dotknutej mestskej časti ospravedlňujeme.