Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2018/3278-02

Zverejnené: 05.02.2018

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2018/3278-02


Žiadateľ:  Ing. Anna Figľušová, Slnečná 306/9, 976 52 Čierny Balog   


Predmet konania:  výrub 34 ks drevín (17 x jelša, 3 ks breza, 8 ks topoľ, 6 ks čerešňa)


Miesto výrubu:  na pozemku, parc. č. C-KN  6301/1 (KN- E č. 12239) (TTP)

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom na výrub je odvodnenie a presvetlenie pozemku, prinavrátenie pôvodnej bonity