Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 29. 12. 2017

Zverejnené: 29.12.2017

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:                                            

Ján Hiadlovský - lehota uloženia 18 dní

Juraj Murín

Igor Vrbovský

Jiří Krčmařík

Richard Hiadlovský

Ivan Straka

Marta Mešťanová

Peter Kovalčík

 

Písomnosť uložená na Mestskom úrade Brezno

Občan:

Martina Krahulcová - lehota uloženia 15 dní

                                                                                           

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00