Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 18. 12. 2017

Zverejnené: 18.12.2017

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Ján Medveď  - uložené na 15 dní 

Ivan Kovařovic                  

Marta Hýlová

Ľubomír Ševčík                 

Juraj Vais

Milan Matúška                  

Iveta Giertlová

Ing. Jozef Gulovič

Ján Pavlovič

Jana Radičová

Mikuláš Ťažký                            

Simona Harvanová

Marian Blázi                                

Miroslav Jarabek

Peter Pustaj                                 

Robert Tuček

Jaroslav Bartoš                           

Matej Ridzoň

Peter Babnič                                

Marcela Bačová

Ivan Bíly                                       

Bc. Jiří Krčmařík

Iveta Fašková

Dominik Ľaho

Jozef Haviar

                  

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:                                            

Dušan Chriašteľ - lehota uloženia 18 dní

 

Andrej Bartoš

Michal Vetrák

Dávid Bartoš

Otto Lámer

Miroslav Žiak

Stanislav Štubniak

Marcela Eremiášová

Jana Radičová

Brenda Eremiášová

                                                                           

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00