Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Strategický dokument : Územný plán mesta Brezno Koncept - Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie

Zverejnené: 16.07.2021

Strategický dokument : Územný plán mesta Brezno Koncept - Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie

 

Mesto Brezno ako dotknutá obec, podľa § 10 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

oznamuje o

Správe o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie pre Strategický dokument : Územný plán mesta Brezno Koncept.

 

Návrh strategického dokumentu „Územný plán mesta Brezno Koncept“ je zverejnený na web stránke MŽP SR spolu so správou https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-brezno 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresný úrad Brezno, OSZP, Námestie M.R.Štefánika 40, 977 01 Brezno alebo na e-mailovú adresu katarina.brozmanova@minv.sk do 21 dní od zverejnenia informácie o správe.

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD. primátor mesta

v zastúpení Mgr. Zuzanou Ďurišovou, prednostkou MsÚ