Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 22.03.2021 - Podkoreňová

Zverejnené: 19.02.2021

Vybavuje linka 0800 159 000
21-03168
V Žiline, 19.02.2021

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,


v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme,

 

že v termíne od: 22.03.2021 07:00:00 do: 22.03.2021 18:30:00

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

 

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za účelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd. Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.  V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy. 

 

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.

 

Ing. Július Bodor
riaditel sekcie Dispecingy
Stredoslovenská distribucná, a.s.

Súbory na stiahnutie

vyrozumenie_2021-03-22 PDF - dokument 730.96 kB