Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

OZNAM: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Inteligentné prvky správy mesta“

Zverejnené: 20.05.2020

Mesto Brezno je zhotoviteľom štúdie uskutočniteľnosti „Inteligentné prvky správy mesta“, ktorá pokrýva nevyhnutnú modernizáciu a implementáciu inteligentných prvkov správy mesta. Realizáciu štúdie uskutočniteľnosti plánujeme prostredníctvom projektu predkladaného vo výzve „Moderné technológie“ s kódom OPII-2020/7/11-DOP.

 

Týmto sprístupňujeme vypracovanú štúdiu uskutočniteľnosti na verejné pripomienkovanie, aby sa k tomuto dokumentu mohla vyjadriť aj široká verejnosť ako aj členovia riadiaceho výboru.

 

V rámci Programu rozvoja mesta Brezno na roky 2016 -2022 mesto Brezno identifikovalo 10 prioritných oblastí rozvoja kľúčových pre zlepšenie kvality života svojich obyvateľov. Plánovaný projekt a predkladaná štúdia uskutočniteľnosti boli koncipované tak, aby napĺňali čo najviac z definovaných prioritných oblastí. Realizácia projektu bude kľúčová pre prioritné oblasti: Mesto pre občana – moderná samospráva (priorita 1.1 Flexibilná samospráva reagujúca na nové trendy, Priorita 1.2 Informatizácia spoločnosti), Bezpečnosť občanov a poriadok (Priorita 2.1 Bezpečnosť obyvateľov mesta), Technická infraštruktúra a environmentálna politika mesta (Priorita 3.3 Kvalita životného prostredia v meste a jeho okolí, Priorita 3.4 Modernizácia a budovanie technickej infraštruktúry), Dopravná infraštruktúra (Priorita 4.1 Komplexné riešenie dopravného systému mesta a bezpečnosti cestnej premávky).

 

Tieto priority zodpovedajú aktuálnym problémom mesta a sťažnostiam jeho obyvateľov. Niektorí občania sa sťažujú na kvalitu vzduchu, iní na osvetlenie vo svojich mestských štvrtiach, nehovoriac o problémoch súvisiacich s dopravou, parkovaním, bezpečnosťou, so zmenou klímy, s nedostatočným poskytovaním informácií alebo s problémami súvisiacimi s ustavične narastajúcou urbanizáciou. Mesto sa snaží riešiť niektoré z týchto problémov využívaním čiastkových systémov. Predkladaná štúdia uskutočniteľnosti však popisuje implementáciu systému, ktorý umožní integráciu všetkých týchto systémov do jedného.

 

Práve zavedenie inteligentných systémov riadenia je výzvou číslo jeden pre každé slovenské mesto. Slovo inteligentný sa skloňuje vo všetkých pádoch a predstavuje nesmierny technologický pokrok, kedy mesto získava kontrolu nad svojimi investíciami. Mesto Brezno chce v prvom rade využiť tento potenciál, zvýšiť funkčnosť, dlhodobú udržateľnosť a životnú úroveň obyvateľov.

Predstavitelia mesta rokovali o možnostiach digitalizácie mesta na spoločných strategických zasadnutiach a hľadali tak vhodné riešenia, aby spĺňali všetky technické i ekonomické predpoklady.

 

Navrhované riešenie umožní:

 

  • Modernizáciu verejného osvetlenia a jeho úspornú a automatizovanú prevádzku
  • Nízko-nákladové vybudovanie dátovej siete, ktorá umožní zber a monitoring reálnych dát pre tvorbu zodpovedných a efektívnych mestských politík
  • Monitoring parkovania a zber vstupných dát pre nastavenie vhodnej parkovacej politiky
  • Monitoring kvality životného prostredia
  • Inštaláciu mestských hlásičov, ktoré budú disponovať kamerovým systémom pre monitorovanie bezpečnostnej situácie a vandalizmu v meste a zároveň budú plniť funkciu informačných kioskov
  • Efektívny a transparentný manažment aktuálnych a presných dát.

Štúdia uskutočniteľnosti spolu s prílohami sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: kristina.brezno@gmail.com do 2.6.2020, 16:00 hod.

Súbory na stiahnutie

formular-na-pripomienkovanie xls - tabuľkový dokument 13.57 kB

prilohy-k-studii-uskutocnitelnosti PDF - dokument 431.35 kB

studia-uskutocnitelnosti PDF - dokument 511.87 kB

tco_cba---agendove-is-2.0 xls - tabuľkový dokument 439.75 kB

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív