Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené: 12.05.2017

Ohlasovňa pobytu v  BREZNE na návrh vlastníka rodinného domu podľa § 7 ods. 1 písm. e zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila dňom

  

12. 05. 2017 trvalý pobyt:

 

Ing. arch. Michal Medveď, nar. 10. 06. 1981

Michaela Medveďová, nar. 10.06.1981

 

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je mesto BREZNO.