Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o zasadnutí komisií na vyhodnotenie ponúk OVS

Zverejnené: 15.07.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Vec

Oznámenie o zasadnutí komisií na vyhodnotenie ponúk Verejných obchodných súťaží

 

Vyhlasovateľ verejných obchodných súťaží - mesto Brezno v zastúpení JUDr. Tomášom       Abelom, PhD., primátorom mesta oznamuje, že :

 

dňa 17.07.2019

 

 v budove Mestského úradu Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v miestnosti č. 24 sa budú konať

  

zasadnutia komisií

 

na vyhodnotenie súťažných návrhov verejných obchodných súťaží nasledovne :

 

  • zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Jasienok, k.ú. Jarabá,  o 14 00 hod

 

  • zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Mlynná dolina, k.ú. Brezno  o 14 15 hod

 

  • zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemkov v lokalite Široká,     ú. Jarabá o 14 30 hod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív