Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 04. 02. 2019

Zverejnené: 04.02.2019

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

Občan:        

Pavol Berky - uložené 15 dní

Dominik Pustaj

Alžbeta Bartošová

Gizela Banaszcyková

Marian Husenica

Miroslav Kondernay

Vladimír Kúkol

Ján Kindernay

Daniel Bíly

Ing. Miloš Detvan

Dušan Kachnič

Igor Smola

Filip Kostelný

Bangová Eva

Miroslav Puška

Mária Faťunová

Dušan Berky

Marián Petrikovič

Milan Kmeť

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

Občan:      

Zdeno Pokoš  - uložené 18 dní 

Ján Jamrich

Anton Holub

Peter Goroly

Monika Francistyová

Ľubomír Majer

Stanislav Orovčík

Milan Puška

Igor Jančiar                      

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00